1. bookVolume 11 (2021): Edizione 1 (December 2021)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2543-9391
Prima pubblicazione
15 Dec 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
Open Access

Conditions of the foundation of Ukrainian nationalism

Pubblicato online: 12 Sep 2022
Volume & Edizione: Volume 11 (2021) - Edizione 1 (December 2021)
Pagine: 93 - 106
Ricevuto: 30 Jun 2021
Accettato: 30 Sep 2021
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2543-9391
Prima pubblicazione
15 Dec 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese

Anonymous (1970), Tajna historia Mongołów. Anonimowa kronika mongolska z XIII wieku, Warszawa. Search in Google Scholar

Armstrong J.A. (1963), Ukrainian Nationalism, New York.10.7312/arms94486 Search in Google Scholar

Bezat P. (2002), Teoria cywilizacji Feliksa Konecznego, Krzeszowice. Search in Google Scholar

Długołęcki W. (2008), Batoh 1652, Warszawa. Search in Google Scholar

Dobrowolski K. (1952), Badania historyczno-terenowe. Zagadnienia rekonstrukcji procesów historycznych na podstawie materiałów terenowych, “Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności”, No. 6, pp. 424-429. Search in Google Scholar

Dobrowolski K. (1967), Studia z pogranicza historii i socjologii, Wrocław. Search in Google Scholar

Doncov D. (1926), Nacjonalizm, Lviv-Zhovkva. Search in Google Scholar

Doncov D. (1966), Nacjonalizm, London. Search in Google Scholar

Kałużyński S. (1983), Dawni Mongołowie, Warszawa. Search in Google Scholar

Koneczny F. (1935), O wielości cywilizacji, Kraków. Search in Google Scholar

Koneczny F. (1997), Dzieje Rosji, Komorów. Search in Google Scholar

Kossak-Szczucka Z. (1990), Pożoga, Katowice-Cieszyn. Search in Google Scholar

Krzywicki L. (1957), Idea a życie, Warszawa. Search in Google Scholar

Kulińska L. (2009), Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922-1939, Kraków. Search in Google Scholar

Kuriański M. (2011), Feliksa Konecznego (1862-1949) charakterystyka siedmiu cywilizacji. Część I: cywilizacje starożytne, “Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne”, No 1 (18), pp. 104-130. Search in Google Scholar

Lippoman J. (1905), Bunt hajdamaków na Ukrainie roku 1768, in No author, Z dziejów hajdamaczyzny, Warszawa, p. 33-86. Search in Google Scholar

Poliszczuk W. (2003), Integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu, Toronto-Warszawa. Search in Google Scholar

Rawita-Gawroński F. (1899), Historya ruchów hajdamackich, Lviv. Search in Google Scholar

Rawita-Gawroński F. (1922), Kozaczyzna ukrainna w Rzeczypospolitej Polskiej do końca XVIII-go wieku. Zarys polityczno-historyczny, Warszawa. Search in Google Scholar

Serczyk W. (2009), Historia Ukrainy, Wrocław. Search in Google Scholar

Świętochowski A. (1925), Historja chłopów polskich w zarysie, Lwów-Poznań. Search in Google Scholar

Wieliczka-Szarkowa J. (2011), Czarna księga Kresów, Kraków. Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo