1. bookVolume 11 (2021): Edizione 1 (December 2021)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2543-9391
Prima pubblicazione
15 Dec 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Contemporary national movement and the problem of migration

Pubblicato online: 12 Sep 2022
Volume & Edizione: Volume 11 (2021) - Edizione 1 (December 2021)
Pagine: 31 - 39
Ricevuto: 30 Jun 2021
Accettato: 01 Sep 2021
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2543-9391
Prima pubblicazione
15 Dec 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese

Bartkiewicz A. (2019), Bosak: Nie chcemy być jak Zachód. Przetrwanie narodu jest ważne, https://www.rp.pl/Konfederacja/191129460-Bosak-Nie-chcemy-byc-jak-Zachod-Przetrwanie-narodu-jest-wazne.html [access on: 26.06.2020, p. 6.]. Search in Google Scholar

Biliński P. (2001), Feliks Koneczny (1862-1949). Życie i działalność, Warszawa. Search in Google Scholar

Chodakiewicz M.J., Mysiakowska- Muszyńska J., Muszyński W.K. (2015), Polska dla Polaków. Kim byli i są polscy narodowcy, Poznań. Search in Google Scholar

Danek A. (2016), Rozwiązanie kwestii imigrantów, “Myśl Polska”, No. 29-30 p. 6. Search in Google Scholar

Gellner E.(1991), Narody i nacjonalizm, Warszawa. Search in Google Scholar

Giertych M. (2015a), Co zrobić z islamem, “Opoka w kraju”, No. 88, p. 8. Search in Google Scholar

Giertych M.(1995), Nie przemogą. Antykościół, antypolonizm, masoneria, Wrocław. Search in Google Scholar

Giertych M. (2015b), Problem imigrantów – błogosławiona bieda, “Opoka w kraju”, No. 89, p. 2. Search in Google Scholar

Giertych M. (2016), Stosunek do uchodźców, “Opoka w kraju”, No. 90, p. 2. Search in Google Scholar

Gmurczyk A. (1997), Wywiad z Adamem Gmurczykiem – prezesem Narodowego Odrodzenia Polski, “Armagedon”, No. 1, p. 13. Search in Google Scholar

Kamiński J.C. (2001), Już tu są, “Nowa Myśl Polska”, No. 7, p.16. Search in Google Scholar

Lalik K. (2016), Republika Humanitarna Niemiec, czyli ‘dzieci kwiaty’ kontra ‘dzieci wojny’, “Myśl. pl”, No. 35, p. 4. Search in Google Scholar

Maj C, Maj E. (2007), Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce 1989-2001, Lublin. Search in Google Scholar

Maj E. (2008), Myśl narodowa i nacjonalistyczna, [in:] Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku. Wybrane nurty ideowe, E. Maj, A. Wójcik, Lublin, pp. 113-148. Search in Google Scholar

Maj E. (2013), Język niepoprawności politycznej w neoendeckiej publicystyce prasowej, [in:] Współ-czesne media. Język mediów, edit. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin, pp. 297-308. Search in Google Scholar

Majchrowski J M. (2000), Polska myśl polityczna 1918-1939. Nacjonalizm, Warszawa. Search in Google Scholar

Młodzież Wszechpolska przeciwko przyjmowaniu ukraińskich imigrantów (2017), “Radio Maryja”, 23.03.2017, https://www.radiomaryja.pl/informacje/mlodziez-wszechpolska-przeciw-przyjmowaniu-ukrainskich-imigrantow/ [access on: 15.10. 2109]. Search in Google Scholar

Piętka B. (2015), Twórczość Oksany Zabuzko, “Myśl Polska”, No. 7-8, p. 8-9. Search in Google Scholar

Piskorski M. (2019), Zachód umierający ze smutku, “Myśl Polska”, No. 33-3, p.4. Search in Google Scholar

Potyrała A. (2016), Poland Towards the Migration Crisis of 2015-2016, “Przegląd Politologiczny”, No. 2, pp. 75-87. Search in Google Scholar

Radomski G. (2011), Rewitalizacja koncepcji edukacyjnych Narodowej Demokracji w koncepcjach współczesnego ruchu narodowego w Polsce, [in:] Epigoństwo czy twórcza ciągłość? Ideowe dziedzictwo głównych nurtów politycznych Drugiej Rzeczypospolitej w refleksji politycznej po zakończeniu II światowej, edit. E. Krasucki, T. Sikorski, A. Wątor (eds.), Toruń 2011, p. 182-193. Search in Google Scholar

Radomski G. (2016), Ochrona kultury narodowej w koncepcjach współczesnej prawicy narodowej, “Sprawy Narodowościowe”, No. 47, p. 15-25. Search in Google Scholar

Ruch Narodowy (2013), Deklaracja ideowa Ruchu Narodowego, Tąpadła. Search in Google Scholar

Rybarski R. (1926), Naród, jednostka, klasa, Warszawa. Search in Google Scholar

Shaded M. (2016), Ankieta, “Myśl.pl”, No. 1, p. 2. Search in Google Scholar

Słodkowska I, Dołbakowska M. (2005), Eurowybory 2004. Kandydaci i programy, Warszawa. Search in Google Scholar

Smith A.D.(2007), Nacjonalizm. Ideologia, historia, Warszawa. Search in Google Scholar

Smolik B. (2017), Naród we współczesnej polskiej myśli politycznej, Problematyka narodu w ujęciu głównych nurtów polskiego nacjonalizmu w latach 1989-2004, Kraków. Search in Google Scholar

Soska M. (2015), Czy Niemcy się budzą, “Myśl Polska”, No. 3-4, p. 4. Search in Google Scholar

Szczepaniak K. (2012), Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych – refleksje metodologiczne, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, No. 42, pp. 83-112. Search in Google Scholar

Szwed-Walczak A. (2017), Kryzys migracyjny we współczesnej polskiej politycznej prasie narodowej, [in:] Kryzys migracyjny a bezpieczeństwo Polski i Unii Europejskiej. Wybrane aspekty, edit. A. Lewandowski, I. Monolati, M. Polakowski, Płock, p. 229-247. Search in Google Scholar

Tokarz G. (2002), Ruch narodowy w Polsce w latach 1989-1997, Wrocław. Search in Google Scholar

Tomasiewicz J. (2003), Ugrupowania neoendeckie w III Rzeczypospolitej, Toruń. Search in Google Scholar

Trojanowska-Strzęboszęwska M. (2010), Kształtowanie się stanowisk politycznych na temat imigracji i imigrantów w Polsce w latach 2002-2005, Warszawa. Search in Google Scholar

Trudnowski P. (2017), Polskiej demografii nie uratuje przeszczep z innego narodu, “Klub Jagielloński”, 10.05.2017, https://klubjagiellonski.pl/2017/05/10/tumanowicz-ruch-narodowy-polskiej-demografii-nie-uratuje-przeszczep-z-innego-narodu/ [access on: 10.12.2019]. Search in Google Scholar

Wielomski A., Ziętek-Wielomska M. (2018), Rozmowy małżeńskie Wielomskich 22: Multi-kulti po polsku, “Myśl Polska”, No. 45-46, p. 21. Search in Google Scholar

Włochy: patrole ONR na plażach w Rimini (2018), “Onet Wiadomości”, 6.07.2018, https://wiadomosci.onet.pl/swiat/wlochy-patrole-onr-na-plazach-w-rimini/jekyx9x [access on: 20.06.2021]. Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo