1. bookVolume 8 (2018): Edizione 1 (December 2018)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2543-9391
Prima pubblicazione
15 Dec 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

The Polish People’s Republic State Apparatus and the Roma people in the Lubuskie Region

Pubblicato online: 14 Feb 2019
Volume & Edizione: Volume 8 (2018) - Edizione 1 (December 2018)
Pagine: 251 - 264
Ricevuto: 16 Apr 2018
Accettato: 25 Aug 2018
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2543-9391
Prima pubblicazione
15 Dec 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese

Bartosz A., Romowie w Polsce. Kalendarium 1401-2012, Tarnów 2012.Search in Google Scholar

Crowe D.M., A History of the Gypsies of Eastern Europe and Russia, New York 1996.10.1007/978-1-349-60671-9Search in Google Scholar

Crowe D., Kolsti J., “e Gypsies of Eastern Europe, London and New York 1991.Search in Google Scholar

Chirot D., Social Change in Communist Romania, “Social Forces” 1978, No. 57(2), pp. 457-499.10.2307/2577678Search in Google Scholar

Dębicki E., Wczorajszy ogień. Ptak umarłych II, Gorzów Wielkopolski 2012.Search in Google Scholar

Dudra S., Nitschke B., Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej, Kraków 2010.Search in Google Scholar

Fraser A., Dzieje Cyganów, Warszawa 2001.Search in Google Scholar

Krzyżanowski P.J., Akcja osiedleńcza Cyganów/Romów w PRL w świetle materiałów archiwalnych, [in:] Świat Cyganów. Problemy Romów, edit. C. Obracht-Prondzyński, B. Dejna, Gdańsk 2017.Search in Google Scholar

Krzyżanowski P.J., Pytlak G., Bończuk L., Cyganie. Mity i fakty, Gorzów Wielkopolski 2002.Search in Google Scholar

Krzyżanowski P.J., Cyganie jako pracownicy Państwowych Gospodarstw Rolnych – na przykładzie województwa zielonogórskiego w okresie realizacji planu sześcioletniego, [in:] Ruch Ludowy na Ziemi Lubuskiej1845-2010, edit. E. Jaworski, G. Kostkiewicz-Górska, K. Suproniuk, K. Wasilewski, Gorzów Wielkopolski 2013.Search in Google Scholar

Krzyżanowski P.J., Cyganie w powojennej Polsce. Od wędrówki do emigracji. [in:] Wojna i emigracja. Studia i szkice, t. II, Emigracja i losy Polaków na obczyźnie, edit. T. Sikorski, P. Słowiński, H. Walczak, Gorzów Wielkopolski 2013, pp. 48-50.Search in Google Scholar

Krzyżanowski P.J., Edukacja Romów w okresie akcji osiedleńczej, [in:] Zatrzymane tabory. Wyzwania edukacyjne Europy, edit. J. Horyń, Wrocław 2013, pp. 123-124.Search in Google Scholar

Krzyżanowski P.J., Jak Cyganie w Nowej Hucie socjalizm budowali, “Dialog-Pheniben. Kwartalnik Stowarzyszenia Romów w Polsce” 2011, No. 4, pp. 132-137.Search in Google Scholar

Krzyżanowski P.J., Romowie na Ziemi Lubuskiej w polityce bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w latach 1945-1989, [in:] Kwestia romska w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego, edit. E. and T. Szyszlak, Wrocław 2013.Search in Google Scholar

Krzyżanowski P.J., Między wędrówką a osiedleniem. Cyganie w Polsce w latach 1945-1964, Gorzów Wielkopolski 2017.Search in Google Scholar

Krzyżanowski P.J., Wasilewski K., Papusza – From Traitor to Heroine [in:] Journal of Applied Cultural Studies. Vol. 2., edit. P. Rotengruber, P. Kwiatkowski, S. Dersley, Poznań 2017.Search in Google Scholar

Petrova D., The Roma. Between a Myth and the Future, “Social Research” 2003, No. 70(1), pp. 111-161.10.1353/sor.2003.0041Search in Google Scholar

Rotengruber P., Polityczny ogrodnik i jego ofiary, [in:] Cyganie/Romowie w Polsce. Dawne i współ-czesne konteksty 1964 roku, edit. B.A. Orłowska, P.J. Krzyżanowski, Gorzów Wielkopolski 2015.Search in Google Scholar

Rymar D.A., Bronisława Wajs-Papusza (1908-1987) – biografia i dziedzictwo, Gorzów Wielkopolski 2017.Search in Google Scholar

Szemczyszyn M., Dom to klatka, “Biuletyn IPN pamiec.pl” 2014, No. 3(24), p. 42.Search in Google Scholar

Topolski J., Ziemie północno-zachodnie w dziejach Polski po drugiej wojnie światowej, [in:] Z dziejów Gorzowa Wielkopolskiego (1945-2007). Tom I. Życie społeczno-polityczne, edit. T. Jurek, H. Szczegóła, Gorzów Wielkopolski 2009.Search in Google Scholar

Ulc O., Communist National Minority Policy. “e Case of the Gypsies in Czechoslovakia, “Soviet Studies” 1969, No. 20(4), pp. 421-443.10.1080/09668136808410670Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo