1. bookVolume 8 (2018): Edizione 1 (December 2018)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2543-9391
Prima pubblicazione
15 Dec 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
Open Access

Perspectives of the Kurdish knot in the Middle East

Pubblicato online: 14 Feb 2019
Volume & Edizione: Volume 8 (2018) - Edizione 1 (December 2018)
Pagine: 119 - 132
Ricevuto: 20 Nov 2017
Accettato: 10 Jul 2018
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2543-9391
Prima pubblicazione
15 Dec 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese

Avineri S., The Balkanization Of The Middle East, http://dish.andrewsullivan.com/2012/04/27/the-balkanization-of-the-middle-east/APR 27 2012 [access on: 13.05.2013].Search in Google Scholar

Bengio O., The Kurds in a Volatile Middle East, “Mideast Security and Policy Studies” 2017, No. 130.Search in Google Scholar

Benken P., Bliski Wschód – powtórka z historii?, http://stosunki.pl/?q=content/bliski-wsch%C3%B3d-powt%C3%B3rka-z-historii śr. [access on: 23.02.2017].Search in Google Scholar

Berg T., Rozwój kwestii kurdyjskiej na Bliskim Wschodzie, “Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2013, No. 47, pp. 209-232.Search in Google Scholar

Cooley J.K., Unholy Wars, Afghanistan America And International Terrorism, London 2002.Search in Google Scholar

Cossa R.A., Glosserman B., McDevitt M.A., Patel N., Przystup J., Roberts B., The United States and the Asia-Pacific Region: Security Strategy for the Obama Administration, Center for a New American Security, February 2009.10.21236/ADA498204Search in Google Scholar

Department of Foreign Relations, Kurdistan Regional Government KRG, http://www.krg.org/p/page.aspx?l=12&s=030000&r=318&p=230&h=1 [access on: 13.05.2018].Search in Google Scholar

Fairclough N., Cortese G., Ardizzone P., Discourse and Contemporary Social Change, London 2007.10.3726/978-3-0351-0351-9Search in Google Scholar

Ferfecki W., Zatoka Perska – pół wieku napięć i konfliktów, http://www.stosunki.pl/?q=node/693 [access on: 31.05.2017].Search in Google Scholar

Gresh A., Bliski Wschód w amerykańskiej wersji, http://www.kampania-palestyna.pl [access on: 12.08.2017].Search in Google Scholar

Hallen J, Time for an Independent Kurdistan, World Watch, http://www.aei.org/publication/time-for-an-independent-kurdistan/ [access on: 10.05.2018].Search in Google Scholar

Howell J., The global war on terror, development and civil society, “Journal of International development” 2006, No. 18, doi.org/10.1002/jid.1266.10.1002/jid.1266Apri DOISearch in Google Scholar

Ibrahim F., Gurbey G., The Kurdish Conflict in Turkey Obstacles and Chances for Peace and Democracy, New York 2000.Search in Google Scholar

Jakubczak R., Terroryzm współczesny – aspekty społeczno-gospodarcze, [in:] Katastrofy naturalne i cywilizacyjne. Terroryzm współczesny. Aspekty polityczne, społeczne i ekonomiczne, edit. M. Żuber, Wrocław 2006, pp. 27-38.Search in Google Scholar

Jűde J., Contesting borders? The formation of Iraqi Kurdistan’s de facto state, “International Affairs” 2017, No. 93(4), doi: 10.1093/ia/iix125.10.1093/ia/iix125Apri DOISearch in Google Scholar

Jwaideh W., The Kurdish National Movement, Its Origins and Development, New York 1999.Search in Google Scholar

Kamiński I. C., “Sprawy kurdyjskie” przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, Ewolucja stanowiska Turcji, http://www.policy.hu/kaminski/kurdowie.htm [access on: 22.08.2017].Search in Google Scholar

Kłoszewski J., Unia na rzecz Regionu Morza Śródziemnego w martwym punkcie?, http://www.iz.poznan.pl/news/662_unia%20regionu%20morza.pdf [access on: 12.01.2017].Search in Google Scholar

Kontynuacja Walki o ropę Kurdystanu, Dananer Economic News Agency, http://dananernews.com/News_Details.php?ID=1617, [access on: 26.08.2015].Search in Google Scholar

Kukułka J., Historia współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2003.Search in Google Scholar

Livingston S., O’Hanlon M., Tracking Variables of Reconstruction & Security in Post-Saddam Iraq, Brookings Center for Middle East Policy, Iraq Index, http://www.brookings.edu/iraqindex.Search in Google Scholar

Meyssan T., The Neo Conservatives and the Policies of Constructive Chaos, Voltaire Network, Paris, http://www.voltairenet.org/article142429.html [access on: 27.07.2016].Search in Google Scholar

Muhammed M., Kurdistan alairaq: Turkya we Iran wa alsin szurekaa fe eqtisad alqlim wa alfasad yuhaded alindziaz, “Alhayat” [access on: 16.07.2014].Search in Google Scholar

Natali D., How independent is the Iraqi-Kurdish pipeline to Turkey, “Al Monitor”, http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2013/11/iraqi-kurdish-pipeline-turkey-oil-policy-export.html#, [access on: 4.11.2017].Search in Google Scholar

Natali D., Syrian Kurdish Cards, Middle east research and information Project, http://www.merip.org/mero/mero032012 [access on: 20.03.2017].Search in Google Scholar

Nazemroaya M.D., Plans for Redrawing the Middle East: The Project for a “New Middle East”, http://www.globalresearch.ca/plans-for-redrawing-the-middle-east-the-project-for-a-new-middle-east/3882 [access on: 14.06.2017].Search in Google Scholar

Salih M.A., The Kurdish Future in Iraq: Independence or Confederation, Foreign policy, http://www.lobelog.com/the-kurdish-future-in-iraq-independence-or-confederation/ [access on: 18.07.2017].Search in Google Scholar

Sinkaya B., The Greater Middle East Initiative And Turkey: The AKP’s Perspective, https://www.academia.edu/264984/THE_GREATER_MIDDLE_EAST_INITIATIVE_AND_TURKEY_THE_AKPS_PERSPECTIVE [access on: 12.01.2017].Search in Google Scholar

Szlachcic B., Ewolucja źródeł, przeciwdziałanie oraz walka z terroryzmem międzynarodowym, [in:] Katastrofy naturalne i cywilizacyjne. Terroryzm współczesny. Aspekty polityczne, społeczne i ekonomiczne, edit. M. Żuber, Wrocław 2006, pp. 39-50.Search in Google Scholar

Thomas T.L., Al Qaeda and the Internet: The Danger of “Cyberplanning”, www.carlisle.army.mil/usawc/Parameters/03spring/thomas.pdf [access on: 11.01.2017].Search in Google Scholar

Turkey PM Erdogan apologises for 1930s Kurdish killings, BBC News, http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-15857429 [access on: 23.11.2017].Search in Google Scholar

Zając J., Polityka Śródziemnomorska UE: między idealizmem a realizmem, [in:] Unia Europejska w regionie śródziemnomorskim: między polityką wspólną a interesami państw członkowskich, edit. J. Zająć, Warszawa 2014, pp. 209-235.Search in Google Scholar

Zakaria F., The New Oil and Gas Boom The U.S. will soon be a net exporter of energy. That could change everything, http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,2127202,00.html [access on: 29.10.2017].Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo