1. bookVolume 124 (2014): Edizione 1 (March 2014)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2083-4829
Prima pubblicazione
23 Apr 2014
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Type of financing dental care and frequency of dental visits among patients treated with implants

Pubblicato online: 23 Apr 2014
Volume & Edizione: Volume 124 (2014) - Edizione 1 (March 2014)
Pagine: 26 - 28
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2083-4829
Prima pubblicazione
23 Apr 2014
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese

1. Szatko F. Prace nad poprawą zdrowia jamy ustnej i rozwojem opieki stomatologicznej w Polsce. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania stanu zdrowotnego jamy ustnej polskiego społeczeństwa. Czas Stomatol. 1999;52(8):546-54.Search in Google Scholar

2. Szymańska J, Koszuta A. The influence of selected demographic and socioeconomic factors on patient’s decision-making about the treatment of missing teeth using the implants. Curr Issues Pharm Med Sci. 2013;26(4):418-21.10.12923/j.2084-980X/26.4/a.15Search in Google Scholar

3. Oboda M. Rola i znaczenie kształtowania świadomości pacjenta w rozwoju praktyki. Implantologia Stomatol. 2011;2:62-4.Search in Google Scholar

4. Kulawiak M, Bachanek T. Przyczyny odkładania wizyt stomatologicznych przez pacjentów z grupy wiekowej 35-44 lata w województwie lubelskim. Mag Stomatol. 2013;9:187-93.Search in Google Scholar

5. Olszewska-Czyż I, Domiszewska D, Pasierb L, Chomyszyn-Gajewska M. Analiza zachowań prozdrowotnych oraz samooceny zdrowia i higieny jamy ustnej pacjentów dorosłych w aspekcie lęku stomatologicznego oraz determinant socjodemograficznych. Mag Stomatol. 2013;12:129-36.Search in Google Scholar

6. Majewski S. Podstawowe wiadomości na temat badania, diagnostyki i kwalifikowania pacjentów do leczenia impalntoprotetycznego. Implantoprotetyka. 2005;6(2):32-50.Search in Google Scholar

7. Pawlik M. O ryzyku periimplantitis. Sztuka Implantologii 2009;2:44-8.Search in Google Scholar

8. Koczorowski R, Pawlik M. Higiena jamy ustnej u pacjentów leczonych implantoprotetycznie. e-Dentico. 2011;2(30):28-40Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo