1. bookVolume 3 (2020): Edizione 1 (August 2020)
Conferenza Dettagli
License
Formato
Conferenza
eISSN
2545-2843
Prima pubblicazione
30 Sep 2018
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
access type Accesso libero

Key Performance Indicators (KPIs) as a Tool to Improve Product Quality

Pubblicato online: 10 Aug 2020
Volume & Edizione: Volume 3 (2020) - Edizione 1 (August 2020)
Pagine: 347 - 354
Ricevuto: 01 Feb 2020
Accettato: 01 Mar 2020
Conferenza Dettagli
License
Formato
Conferenza
eISSN
2545-2843
Prima pubblicazione
30 Sep 2018
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
Abstract

The literature includes a wide selection and distribution of performance indicators to be used in different areas of the company. The paper highlights the Key Performance Indicators (KPIs) as those that are the most universal and allow the control of intended targets in different areas of the enterprise. KPIs are financial and non-financial process measures used to assess the degree of achievement with regard to strategic and operational objectives in a company. They are also used to measure the effectiveness of all activities undertaken in an organizational unit. The paper presents the possibility of using KPIs to improve the quality of manufactured products, by analyzing the trend of selected indicators. This analysis gave an impulse to undertake improvement actions in the company consisting in the use of quality management method – in this case 5 WHY leading to the initiation of preventive and corrective actions in the occurrence of defective products.

Keywords

Bielawa, A. (2013). Przegląd kryteriów i mierników efektywności przedsiębiorstw nastawionych projakościowo. WNEiZ, 34, pp. 23-36. Search in Google Scholar

Borowiecki, R. (1988). Efektywne gospodarowanie środkami trwałymi w przedsiębiorstwie. Warszawa-Kraków: PWN. Search in Google Scholar

Grycuk, A. (2017). Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) jako narzędzie doskonalenia efektywności operacyjnej firm produkcyjnych zorientowanych na Lean. Przegląd Organizacji, 2, pp. 23-34. Search in Google Scholar

Hamrol, A. (2008). Zarządzanie jakością z przykładami. Warszawa: PWN. Search in Google Scholar

Iwasiewicz, A. (1999). Zarządzania jakością. Warszawa-Kraków: PWN. Search in Google Scholar

Karaszewski, R. (2006). Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością. Toruń: TNOIK. Search in Google Scholar

Koliński, A. (2011). Przegląd metod i technik oceny efektywności procesu produkcyjnego. Logistyka, 5, pp. 1083-1091. Search in Google Scholar

Matisková, D and Balog, M. (2018). Criteria for the Optimization of Production Processes in Machining of Metallic Materials. Management Systems in Production Engineering, 26(4), pp. 227-230.10.1515/mspe-2018-0037 Search in Google Scholar

Osiadacz, J. (2011). Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Wrocław: PARP. Search in Google Scholar

Parmenter, D. (2010). Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Gliwice: Helion. Search in Google Scholar

Rutkowska, A. (2013). Teoretyczne aspekty efektywności – pojęcie i metody pomiaru. Zarządzanie i Finanse, 1(4), pp 439-453. Search in Google Scholar

Sęp, J. and Pacyna, A. (2011). Metody i narzędzia zarządzania jakością. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Search in Google Scholar

Skrzypek, E. (2000). Jakość i efektywność. Lublin: UMCS. Search in Google Scholar

Wawak, T. (1998). Ekonomiczne mierniki oceny jakości. Kraków: EJB. Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo