1. bookVolume 3 (2020): Edizione 1 (August 2020)
Conferenza Dettagli
License
Formato
Conferenza
eISSN
2545-2843
Prima pubblicazione
30 Sep 2018
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
access type Accesso libero

Analysis of Methane Concentration Distribution at U-Ventilated Longwall Outlet – Case Study

Pubblicato online: 10 Aug 2020
Volume & Edizione: Volume 3 (2020) - Edizione 1 (August 2020)
Pagine: 149 - 168
Ricevuto: 01 Feb 2020
Accettato: 01 Mar 2020
Conferenza Dettagli
License
Formato
Conferenza
eISSN
2545-2843
Prima pubblicazione
30 Sep 2018
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
Abstract

The methane hazard concerns a growing number of longwalls in the Polish coal mining industry each year. Mitigating this hazard, both of work safety and economic reasons requires the application of preventive measures adequate to its level. Commonly threat level is estimated based on registered methane concentrations, which fluctuate and highly depends on the place of measurement. The article presents studies on the average and maximum methane concentrations at the longwall outlet, including analyses of the interdependence of methane concentration in methanometry sensors installation locations.

Keywords

Badura H. (2007a). Analiza wpływu niektórych czynników na metanowość rejonu ściany D-2 w pokładzie 409/4 w KWK „R”. Przegląd Górniczy vol 4, pp. 37-43. Search in Google Scholar

Badura H. (2007b). Analiza stężeń metanu na wylocie z rejonu ściany P-4 w KWK „R”. Górnictwo i Geologia. Kwartalnik. vol 2, pp. 5-16. Search in Google Scholar

Badura H. (2009). Badanie średnich i maksymalnych dobowych stężeń metanu w rejonie ściany D-33 w KWK „Borynia”. Górnictwo i Geologia. Kwartalnik, vol. 3, pp. 19-30. Search in Google Scholar

Badura H. (2013). Short-term prediction methods for methane concentrations at the outlets from caving longwall areas at coal mines. Monograph. Silesian University of Technology Press, Gliwice. Search in Google Scholar

Berger J., Markiewicz J., Badylak A. (2011). Odmetanowanie kluczem do poprawy bezpieczeństwa i efektywności eksploatacji ścianowej w kopalniach węgla kamiennego. In: Metan i jego wykorzystanie, Zakład Odmetanowania Kopalń „ZOK”, Kraków, pp. 75-83 Search in Google Scholar

Branny M. (2006). Computer simulation of flow of air and methane mixture in the longwall-return crossing zone. Arch. Mining Science Vol. 51, pp.133-145. Search in Google Scholar

Dittmann P. (2000). Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie. Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Search in Google Scholar

Jakubów A. (2014). Doświadczenia w odmetanowaniu kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Pozyskiwanie i utylizacja metanu z pokładów węgla, pp. 61-80. Search in Google Scholar

Karacan C.Ö, Ruiz F.A., Cotè M., Phipps S. (2011). Coal mine methane: A review of capture and utilization practices with benefits to mining safety and to greenhouse gas reduction. International Journal of Coal Geology 86(2-3), pp. 121-156. https://doi.org/10.1016/j.coal.2011.02.00910.1016/j.coal.2011.02.009 Search in Google Scholar

Karacan C.Ö., Diamond W.P. (2006). Forecasting gas emission for coal mine safety applications. In: Kissel F. (eD.): Handbook for Methane Control in Mining. Information Circular, vol. 9486, National Institute for Occupational Safety and Health. Pittsburgh, PA., pp. 113-126 Search in Google Scholar

Karacan C.Ö. (2008). Modeling and prediction of ventilation methane emission of U.S longwall mines using supervised artificial neural networks. International Journal of Coal Geology 73(3-4), pp. 371-387. https://doi.org/10.1016/j.coal.2007.09.00310.1016/j.coal.2007.09.003 Search in Google Scholar

Karacan C.Ö. (2009). Forecasting gob gas venthole production using intelligent computing methods for optimum methane control in longwall coal mines. International Journal of Coal Geology 79(4), pp. 131-144. https://doi.org/10.1016/j.coal.2009.07.00510.1016/j.coal.2009.07.005 Search in Google Scholar

Krause E., Łukowicz K. (2000). Dynamiczna prognoza metanowości bezwzględnej ścian. Technical Guide. GIG, KD Barbara Publishing House. Katowice – Mikołów. Search in Google Scholar

Krause E. (2015). Short-Term Predictions of Methane Emissions During Longwall Mining. Arch. Mining Science, vol. 2, pp. 581-594 https://doi.org/10.1515/amsc-2015-003810.1515/amsc-2015-0038 Search in Google Scholar

Krause E., Wierzbiński K. (2009). Wpływ przekrojów wyrobisk oraz uwarunkowań wentylacyjno-metanowych w środowisku ścian na kształtowanie się zagrożenia metanowego. Przegląd Górniczy, vol. 65, pp. 52–60. Search in Google Scholar

Lolon S.A., Brune J.F., Bogin G.E., Grubb J.W., Saki S.A., Juganda A. (2017). Computational fluid dynamics simulation on the longwall gob breathing. International Journal of Mining Science and Technology 27(2), pp. 185-189.10.1016/j.ijmst.2017.01.025 Search in Google Scholar

Łunarzewski L.W. (1998). Gas emission prediction and recovery in underground coal mines. International Journal of Coal Geology vol. 35, 1998, pp. 117-145.10.1016/S0166-5162(97)00007-4 Search in Google Scholar

Mishra D., Panigrahi D., Kumar P. (2018). Computational investigation on effects of geo-mining parameters on layering and dispersion of methane in underground coal mines- A case study of Moonidih Colliery. Journal of Natural Gas Science and Engineering 53, pp. 110-124. https://doi.org/10.1016/j.jngse.2018.02.03010.1016/j.jngse.2018.02.030 Search in Google Scholar

Noack K. (1998). Control of gas emissions in underground coal mines. International Journal of Coal Geology 35 (1-4), pp. 57-82. https://doi.org/10.1016/S0166-5162(97)00008-610.1016/S0166-5162(97)00008-6 Search in Google Scholar

Regulation Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładach górniczych. Dz. U. z dnia 9 czerwca 2017 r. poz.1118. Search in Google Scholar

Szlązak N., Obracaj D., Swolkień J. (2014). Methane Drainage from Roof Strata Using and Overlying Drainage Gallery. International Journal of Coal Geology, vol. 136, pp. 99-115. https://doi.org/10.1016/j.coal.2014.10.00910.1016/j.coal.2014.10.009 Search in Google Scholar

Uszko M., Kloc L., Szarafiński M., Potoczek H. (2014). Pozyskiwanie i zagospodarowanie metanu z odmetanowania kopalń Kompanii Węglowej S.A.” In „Pozyskiwanie i utylizacja metanu z pokładów węgla, pp. 185-196. Search in Google Scholar

Wierzbiński K. (2016). Wykorzystanie metod CFD w prognozowaniu przestrzennym rozkładu koncentracji metanu w chodniku wentylacyjnym – opracowanie i walidacja modeli numerycznych 3D. Przegląd Górniczy 72(2), pp. 44-55. Search in Google Scholar

Zawadzki J., Fabijańczyk P., Badura H. (2013). A risk assessment method to quantitatively investigate the methane explosion in underground coal mine. International Journal of Coal Geology 118, pp. 33-44. https://doi.org/10.1016/j.coal.2013.08.00510.1016/j.coal.2013.08.005 Search in Google Scholar

Zeliaś A. (2000). Metody statystyczne. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Search in Google Scholar

Zongyi Q., Liang Y., Hua G., Qingdong Q. (2015). Investigation of longwall goaf gas flows and borehole drainage performance by CFD simulation. International Journal of Coal Geology 150-151, pp. 51-63. https://doi.org/10.1016/j.coal.2015.08.00710.1016/j.coal.2015.08.007 Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo