1. bookVolume 21 (2021): Edizione 4 (December 2021)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2300-7575
Prima pubblicazione
17 Mar 2011
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Transformation of the morphometry of Lake Osieckie – largest lake in the Holy Cross region

Pubblicato online: 30 Dec 2021
Volume & Edizione: Volume 21 (2021) - Edizione 4 (December 2021)
Pagine: 181 - 187
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2300-7575
Prima pubblicazione
17 Mar 2011
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

Choiński A., 1995, Katalog jezior Polski. Część 3: Pojezierze Wielkopolsko-Kujawskie i jeziora na południe od linii zasięgu zlodowacenia bałtyckiego (Catalogue of Polish lakes. Part 3: Greater Poland-Kuyavian Lake District and lakes south of the Baltic glaciation range line), Wydaw. Nauk. UAM, Poznań, 149 pp (in Polish). Search in Google Scholar

Choiński A., 2007, Limnologia fizyczna Polski (Physical limnology of Poland), Wydaw. Nauk. UAM, Poznań, 547 pp (in Polish). Search in Google Scholar

Choiński A., Kijowski A., 2015, Fotolimnologia (Photo-limnology), Wydaw. Nauk. UAM, Poznań, 133 pp (in Polish). Search in Google Scholar

Choiński A., Ptak M., 2008, Zanikanie jezior w Wielkopolsce na tle Polski (The Wielkopolska lakes shrinkage against the background of Poland), Rocz. Glebozn. 59(2): 25–31 (in Polish, English summary). Search in Google Scholar

Choiński A., Skowron R., 2021 (in press), Changes in the surface and overgrowth of lakes in Poland, Bad. Fizjogr. Pol. Zach. Search in Google Scholar

Choiński A., Zieliński A., 2020, Characteristics of selected lakes with aeolian and karst genesis in the Świętokrzyski Region, Limnol. Rev. 20(2): 59–64.10.2478/limre-2020-0007 Search in Google Scholar

Dawidek J., 2013, Procesy limniczne w strefie aktywności fluwialnej rzeki Bug pomiędzy Dorohuskiem a Włodawą (Limnic processes in the zone of fluvial activity of the Bug River between Dorohusk and Włodawa), Wydaw. UMCS, Lublin, 300 pp (in Polish). Search in Google Scholar

Glińska-Lewczuk K., 2005, Oxbow lakes as biogeo-chemical barriers for nutrient outflow from agricultural areas, [in:] Heathwaite L, Webb B., Rosenberry D., Weaver D., Hayashi M., (eds), Dynamics and biogeochemistry of river corridors and wetlands, IAHS Publ. 294: 55–68. Search in Google Scholar

Glińska-Lewczuk K., 2009, Water quality dynamics of oxbow lakes in young-glacial landscape of NE Poland in relation to their hydrological connectivity, Ecol. Eng. 35(1): 25–37.10.1016/j.ecoleng.2008.08.012 Search in Google Scholar

Glińska-Lewczuk K., Bieniek A., 2006, Factors determining spatial variability of Zn in soils – a case study of the Middle Łyna River Valley, NE Poland, Pol. J. Environ. Stud. 15(2A): 261–268. Search in Google Scholar

Gromadzińska-Graczyk H., 2005, Charakterystyka fauny epifitycznej w wybranych starorzeczach Warty [Typescript], Akademia Rolnicza, Poznań, 79–98 (in Polish). Search in Google Scholar

[GUGiK] Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2002, Mapa Hydrograficzna Polski w skali 1:50 000, M-34-55B Osiek, GEPOL, Poznań (druk Geokart-International Rzeszów). Search in Google Scholar

[GUGiK] Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2004, Mapa Hydrograficzna Polski w skali 1:50 000, M-34-55D Połaniec, ZUGiK PRYZMAT, Częstochowa (druk Geokart-International Rzeszów). Search in Google Scholar

Jezierska-Madziar M., Pińskwar P., Przybył A., 1999, At attempt of quantitative and qualitative evaluation of benthofauna in Warta old River Bed, Sci. Pap. Agric. Univ. Poznan, Animal Sci. 1: 21–30. Search in Google Scholar

[KGWP] Kwatermistrzostwo Generalne Wojska Polskiego, 1843, Topograficzna Karta Królestwa Polskiego (Topographic Map of the Kingdom of Poland) 126K ark-29 Kol IV Sek VII Szydłów, 1:126 000. Search in Google Scholar

Kirvel P., Zieliński А., Choiński А. 2021, Osobennosti malykh ozer keleckogo regiona, iugo-vostochnaia chast’ tsentralnoi Pol’shi (Features of small lakes of the Kielce region, south-eastern part of central Poland), [in:]. Bogdanov S.I, Subetto D.A, Paranina A.N. (eds) Geografia: razvitie nauki i obrazovania. Sbornik statei po materialam ezhegodnoi mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii LXXIV Gertsenovskie chtenia, 21-23 aprela 2021 g., RGPU im. А.I. Gertsena, Sankt-Peterburg: 262–265. Search in Google Scholar

[KPL] Königlich Preußische Landesaufnahme, 1915, Karte des westlichen Rußlands (Map of the Western Russia) J39 Sandomierz, 1:100 000. Search in Google Scholar

[KPL] Königlich Preußische Landesaufnahme, 1921, Karte des westlichen Rußlands (Map of the Western Russia) J39 Sandomierz, 1:100 000. Search in Google Scholar

Obolewski K., 2003, Reakcje perifitonu na udrożnienie starorzecza rzeki Słupi (Reactions of the periphyton to clearing the oxbow lake of the Słupia river) [Dissertation], PAP w Słupsku, Słupsk, 198 pp (in Polish). Search in Google Scholar

Obolewski K., 2005, Epifitic makrofauna on water soldiers (Staraiotes aloides L.) in Słupia River oxbows, Oceanol. Hydrobiol. Stud. 34(2), 37–54. Search in Google Scholar

Obolewski K., 2006, Starorzecza – warty uwagi element dolin rzecznych (Oxbows – a worth of noticing element of river valleys on example of Słupia river), Infrastr. Ekol. Terenów Wiej. 4(2): 99–108 (in Polish, English summary). Search in Google Scholar

Obolewski K., Glińska-Lewczuk K., 2006, Contens of heavy metals in bottom sediments of oxbow lakes and the Słupia River, Pol. J. Environ. Stud. 15 (2A): 440–444. Search in Google Scholar

Penczak T., Kruk A., Koszaliński H., Kostrzewa J., Marszał L., Galicka W., Głowacki Ł., 2000, Fishes of three oxbow lakes and their parent Pilica River: 25 years later, Pol. Arch. Hydrobiol. 47(1): 115–130. Search in Google Scholar

Solon J., Borzyszkowski J., Bidłasik M., Richling A., Badora K., Balon J., Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński Ł., Dobrowolski R., Grzegorczyk I., Jodłowski M., Kistowski M., Kot R., Krąż P., Lechnio J., Macias A., Majchrowska A., Malinowska E., Migoń P., Myga-Piątek U., Nita J., Papińska E., Rodzik J., Strzyż M., Terpiłowski Sł., Ziaja W., 2018, Physico-geographical mesoregions of Poland. Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data, Geogr. Pol. 91(2): 143–170.10.7163/GPol.0115 Search in Google Scholar

Stachura M., Wieczorek D., Zieliński A., 2018, An attempt at a typology of karst lakes in the Połaniec Basin (Małopolska Upland, Poland), Bull. Geogr. Phys. Geogr. 15: 63–74.10.2478/bgeo-2018-0016 Search in Google Scholar

Starkel L., 2001, Historia Doliny Wisły od ostatniego zlodowacenia do dziś (Evolution of the Vistula River Valley since the last glaciation till present). Monogr. 2, IGiPZ PAN, Warszawa, 275 pp (in Polish, English summary). Search in Google Scholar

[WIG] Wojskowy Instytut Geograficzny, 1938a, Mapa Szczegółowa Polski, Ark. P46-S33-G Osiek Sandomierski, 1:25 000. Search in Google Scholar

[WIG] Wojskowy Instytut Geograficzny, 1938b, Mapa Szczegółowa Polski, Ark. P47-S33-A Padew, 1:25 000 Search in Google Scholar

Zieliński A., 2007, Przeobrażenia środowiska w okolicach Staszowa (Environmental transformation in the Staszów region), [in:] Zieliński A. (ed.), Przeobrażenia środowiska geograficznego w południowowschodniej części regionu świętokrzyskiego (The transformation of the geographical environment in the south east part of the Holy Cross region), Nauki geograficzne w badaniach regionalnych, T. VII, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce: 87–94 (in Polish). Search in Google Scholar

Zieliński A., 2010, Wstępne badania właściwości fizyczno-chemicznych wód jezior w Lasach Golejowskich koło Staszowa, Niecka Połaniecka (Preliminary studies of the physico-chemical properties of lake waters in Golejowskie Forests, Połaniecka Basin), [in:] Ciupa T., Suligowski R. (eds), Woda w badaniach geograficznych (Water in geographical studies), IG UJK, Kielce: 253–259 (in Polish, English summary). Search in Google Scholar

Zieliński A., 2013, Rozwój jezior krasowych w Niecce Połanieckiej (Development of karst lakes in Połaniec Basin), Wydaw. UJK, Kielce, 186 pp (in Polish). Search in Google Scholar

Zieliński A., Choiński A., Machula S., Ławniczak A., Strzelczak A., 2020, Chemistry of bottom sediments from selected karst lakes in the vicinity of Staszów (Nida Basin), Limnol. Rev. 20(2): 81–87.10.2478/limre-2020-0009 Search in Google Scholar

Zieliński A., Wałek G., 2012, Przeobrażenia środowiska geograficznego w okolicach Grzybowa (Niecka Nidziańska) w latach 1900-2001 na podstawie analizy map topograficznych (Geographical environment changes in surroundings of Grzybów (Niecka Nidziańska) in 1900–2011 on the basis of topo-graphic maps analysis), Landform Analysis 19: 103–109 (in Polish). Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo