1. bookVolume 21 (2021): Edizione 1 (March 2021)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2300-7575
Prima pubblicazione
17 Mar 2011
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Deformations of upper soil slopes of retaining structures and shores with violated reinforced concrete fastening in riverbed reservoirs in Belarus

Pubblicato online: 03 Jul 2021
Volume & Edizione: Volume 21 (2021) - Edizione 1 (March 2021)
Pagine: 29 - 41
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2300-7575
Prima pubblicazione
17 Mar 2011
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

Banach M., Kaczmarek H., Tyszkowski S., 2013, Rozwój osuwisk w strefie brzegowej sztucznych zbiorników wodnych na przykładzie osuwiska centralnego w Dobrzyniu nad Wisłą, Zbiornik Włocławski (Development of landslides in the shore zones of reservoirs, as exemplified by the central landslide at Dobrzyń--on-the-Vistula, Włocławek reservoir), Prz. Geogr. 85(3): 397–415 (in Polish, English summary).10.7163/PrzG.2013.3.4 Search in Google Scholar

Buzuk A.V., 2015, Rezul’taty laboratornykh issledovanii ustoichivosti beregoukrepitel’nykh sooruzhenii vo- dokhranilishch i ikh vliyanie na bezopasnoct’ ob’ekta v chrezvychainykh situatsiakh (Results of laboratory studies of deformation of slopes with the coast protection structures of reservoirs and their impact on the safety in of emergency situations), Vestnik of the Institute for Command Engineers of the MES of the Republic of Belarus 22(2): 79–86 (in Russian). Search in Google Scholar

Buzuk A.V., 2018, Kriterii ustoichivosti otkosov podpornykh sooruzhenii i beregov vodokhranilishch s deformirovannym zhelezobetonnym krepleniem (Stability criterion for the slopes of retaining structures and the banks of reservoirs with deformed reinforced concrete fasteners), Melioration 86(4): 24–30 (in Russian). Search in Google Scholar

Buzuk A.V., Levkevich V.E., Novikov A.A., 2011, Matematicheskoe i gidravlicheskoe modelirovanie konvektivnoi diffuzii zagriaznenii v ruslovykh vodokhranilishchakh (Mathematical and hydraulic modeling of convective diffusion of contaminants in channel reservoirs), Proc. of the 9th International Scientific and Technical Conference. Vol. 3, Izd. BNTU, Minsk: 319 (in Russian). Search in Google Scholar

Buzuk A.V., Levkevich V.E., 2016, Issledovanie ustoychivosti i effektivnosti raboty beregozashchitnykh sooruzhenii vodokhranilishch Belarusi s ispol’zovaniem materialov naturnykh nabliudenii, fizicheskogo i matematicheskogo modelirovania (Study of the sustainability and effectiveness of the coastal protection facilities of the reservoirs of Belarus using materials of field observations, physical and mathematical modeling), [in:] Aktual’nye voprosy ekonomiki stroitel’stva i gorodskogo khoziaistva (Current issues of construction economics and urban economy), Izd. BNTU, Minsk:112–126 (in Russian). Search in Google Scholar

Chebotarev A.I., 1970, Gidrologicheskiy slovar’ (Hydro-logical dictionary), Gidrometeoizdat, Leningrad, 306 pp (in Russian). Search in Google Scholar

Kaczmarek H., Tyszkowski S., Banach M., 2015, Landslide development at the shores of a dam reservoir (Włocławek, Poland), based on 40 years of research, Environ. Earth Sci. 74: 4247–4259.10.1007/s12665-015-4479-3 Search in Google Scholar

Kalinin M.Yu., 2005, Vodokhranilishcha Belarusi (Reservoirs of Belarus), Poligrafkombinat im. Ya. Kolasa, Minsk, 182 pp (in Russian). Search in Google Scholar

Kondrat’ev N.E, 1951, Raschet vetrovogo volneniya i pereformirovanie beregov vodokhranilishch (Calculation of wind waves and reshaping of reservoir banks), Gidrometeoizdat, Leningrad, 107 pp (in Russian). Search in Google Scholar

Levkevich E.M., 1971, Laboratornye issledovania pereformirovania neukreplennykh otkosov zemlianykh plotin pod vozdeistviem voln i filtratsionnykh sil (Laboratory studies of the reshaping of unreinforced slopes of earth dams under the influence of waves and filtration forces), Izv. VUZov 8: 98–102 (in Russian). Search in Google Scholar

Levkevich E.M., 1979, Pererabotka beregov vodokhranilishch maloi GES (Processing of the shores of reservoirs of a small hydroelectric station), Leningrad: 226–227 (in Russian). Search in Google Scholar

Levkevich V.E.,1984, Rekomendatsii po prognozirovaniyu pererabotki abrazionnykh beregov malykh ravninnykh vodokhranilishch, slozhennykh nesvyaznymi gruntami (Recommendations for predicting the processing of the abrasion banks of small plain reservoirs composed of loose soils), TsNIIKIVR, Minsk, 38 pp (in Russian). Search in Google Scholar

Levkevich V.E., 2015, Dinamicheskaia ustoichivost’ beregov vodokhranilishch Belarusi (Dynamic stability of the shores of reservoirs in Belarus), Izd. Pravo i ekonomika, Minsk, 305 pp (in Russian). Search in Google Scholar

Levkevich V.E., 2018, Hydro-morphodynamika prybrezhnoi zony vodohranilishch GES Belarusi (Hydro-morphodynamics of the shore zone of reservoirs of Hydroelectric Power Plants of Belarus), Izd. Pravo i ekonomika, Minsk, 139 pp (in Russian). Search in Google Scholar

Maksimchuk V.L., 1981, Ratsional’noe ispol’zovanie i okhrana beregov vodokhranilishch (Rational use and protection of the shores of reservoirs), Izd. Budivelnik, Kiev, 112 pp (in Russian). Search in Google Scholar

Mikhnevich E.I., 1988, Ustoychivost’ rusl otkrytykh vodotokov (Stability of open watercourses), Uradgay, Minsk, 240 pp (in Russian). Search in Google Scholar

Pyshkin B.A., 1973, Dinamika beregov vodokhranilishch (Dynamics of the waterside of reservoirs), Izd. Nauk. dumka, Kiev, 416 pp (in Russian). Search in Google Scholar

Sapozhnikov G.P., Levkevich E.M, 1977, Iz opyta ekspluatatsii kreplenii verkhovykh otkosov zemlanykh plotin i beregov vodokhranilishch BSSR (From the experience of operating the fastenings of the upper slopes of earthen dams and the banks of reservoirs of the BSSR), Vodnoe Khoziaistvo Belorussii 7: 97–105 (in Russian). Search in Google Scholar

Shaitan V.S., 1962, Issledovanie vetrovykh voln na vodokhranilishche (Study of the wind waves in the reservoir), Trudy GL VODGEO 9: 19–57 (in Russian). Search in Google Scholar

Spanilá T., 1994, effect of human activities on the abrasion and sliding progress at waterwork Nechranice, [in:] Oliveira R., Rodrigues L.F., Coelho A.G., Cunha A.P. (eds) Proc. of the 7th International Congress International Association of Engineering Geology. Vol. 4, A.A. Balkema, Rotterdam: 2687–2693. Search in Google Scholar

Spanilá T., 1996, Landslides and abrasion processes on the shoreline in the water reservoir Nechranice, [in:] Senneset K. (ed.), Landslides/Glissements de terrain. Vol. 1. Proc. of the 7th International Symposium on Landslides, A.A. Balkema, Rotterdam: 579–583. Vladev D., 2001, Hazardous geomorphologic processes in Gerlovsko Depression, Probl. Geogr. (Sofia) 1-2: 88–93 Search in Google Scholar

Zolotarev G., 1955, Ingenerno-geologicheskoe izuchenie beregovykh sklonov vodokhranilishch i otsenka ikh pererabotki (Engineering-geological study of the coastal slopes of reservoirs and assessment of their processing), Trudy LGGP AN SSSR 12: 188–235 (in Russian). Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo