1. bookVolume 52 (2022): Edizione 4 (December 2022)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2083-4608
Prima pubblicazione
26 Feb 2008
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Selected aspects of a movable shooting system of the Mi-24 helicopter

Pubblicato online: 07 Dec 2022
Volume & Edizione: Volume 52 (2022) - Edizione 4 (December 2022)
Pagine: 41 - 62
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2083-4608
Prima pubblicazione
26 Feb 2008
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

1. Baszkiewicz J., Kamiński M.: Korozja materiałów. Warszawa 2006, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Search in Google Scholar

2. Baranowski B., Głowala S., Mostowski R., Pohl P., Sydor M., Torzyński D., Wielocha G., Zabłocki M.: Podstawy konstrukcji napędów maszyn. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007. Search in Google Scholar

3. Błaszczyński R.: Psychologia lotnicza – wybrane problemy. Wydawnictwo MON, Warszawa 1977. Search in Google Scholar

4. Borgoń J., Stukonis M., Szymczak J.: Czy uszkodzenia połączeń wielowypustowych w silnikach lotniczych mogą spowodować wypadki lotnicze. Informator ITWL nr 311/93, Techniczne problemy eksploatacji i niezawodności wojskowych statków powietrznych, Kiekrz 1993. Search in Google Scholar

5. Bratuchin J.P.: Projektowanie i konstrukcje śmigłowców. PWN, Warszawa 1958. Search in Google Scholar

6. Cempel C.: Diagnostyka wibroakustyczna maszyn. PWN, Warszawa 1989. Search in Google Scholar

7. Chaimzow M.E., Korabliev A.I.: Rabotosposobnost aviacionnych zubcatych soiedinienii. „Transport”, Moskva 1983. Search in Google Scholar

8. Dąbrowski Z.: Wały maszynowe. PWN, Warszawa 1999. Search in Google Scholar

9. Dębowski A.: Automatyka – napęd elektryczny. PWN. Warszawa 2017. Search in Google Scholar

10. Dietrich M. Podstawy konstrukcji maszyn. T2, WNT, Warszawa 1999. Search in Google Scholar

11. Dowództwo Wojsk Lotniczych: Ruchome stanowisko strzeleckie USPU-24 – opis techniczny i obsługa. Poznań 1982. Search in Google Scholar

12. Gębura A. Kłysz S., Tokarski T.: Monitoring wear of gear wheel of helicopter transmission using the FAM-C and FDM-A methods. Procedia Structural Integrity 16:184-19, 2019, DOI: 10.1016/j.prostr.2019.07.039. Apri DOISearch in Google Scholar

13. Gębura A. Sposób wykrywania zwarć w wirniku prądnicy komutatorowej prądu stałego Zgłoszenie wynalazku 357584. Biuletyn Urzędu Patentowego, (data zgłoszenia 06.12.2002, zgłoszenie ogłoszono 14.06.2004 BUP 12/04, o udzieleniu patentu ogłoszono 31.12.2008 WUP 12/00); 2004, 12: 63. Search in Google Scholar

14. Gębura A., Radoń T.: Pulsacje napięcia wyjściowego jako źródło informacji diagnostycznych o komutatorowych prądnicach prądu stałego. Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, 2013, 33.33: 57÷74.10.2478/afit-2013-0005 Search in Google Scholar

15. Gębura A., Radoń T.: Struktura rezystancji metalizacji płatowca – sposoby diagnozowania. [w:] monografia pod redakcją naukową prof. J. Lewitowicza, L. Cwojdzińskiego, M. Kowalskiego, R. Szczepanika p.t. „Problemy badań i eksploatacji Techniki Lotniczej t. 8”; Wydawnictwo ITWL, Warszawa 2012, ss. 57-85. Search in Google Scholar

16. Gębura A., Tokarski T.: Some problems of a diagnosis of turbine engine bearings using FAM-C method. Solid State Phenomena, 2009, pp. 147-149: 362-367.10.4028/www.scientific.net/SSP.147-149.362 Search in Google Scholar

17. Glinka T.: Eksploatacja i diagnostyka maszyn elektrycznych i transformatorów. PWN Warszawa 2019. Search in Google Scholar

18. Kaczorek T., Dzieliński A., Dąbrowski Wł., Łopatka R.: Podstawy teorii sterowania. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005. Search in Google Scholar

19. Kowal J.: Podstawy Automatyki. Tom I, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2004. Search in Google Scholar

20. Kowalczyk H., Gębura A., Tokarski T., Kwiatkowski T.: Awaria śmigła ogonowego śmigłowca Mi-24 w efekcie długotrwałego oddziaływania przestrzennego sprzężenia rezonansowego. Journal of KONBiN, Vol. 51, Iss. 4, 2021, DOI 10.2478/jok-2021-0041. Apri DOISearch in Google Scholar

21. Leyko J.: Mechanika ogólna. Tom 1, PWN, Warszawa 1996. Search in Google Scholar

22. Leśniczak A., Gębura A.: Struktura obwodów powrotnych wojskowych statków powietrznych – wybrane problemy na przykładzie samolotu Su-22. Journal of KONBiN 48(2018) DOI 10.2478/jok-2018-0065. Apri DOISearch in Google Scholar

23. Łomonowa B.F., Płatonowa K.K.: Eksperymentalna psychologia lotnicza. PWN. Warszawa 1984. ISBN 83-01-05338-0. Search in Google Scholar

24. Norma Obronna NO-15-A200:2016: Wojskowe statki powietrzne – Pokładowe układy zasilania elektrycznego – Wymagania i badania. Search in Google Scholar

25. Przyborowski W.: Wybrane zagadnienia eksploatacyjne oraz elementy obliczeń parametrów i charakterystyk maszyn elektrycznych. Wydawnictwo WAT. Warszawa 2020. Search in Google Scholar

26. Sasim B.: Elementy ergonomii kabin samolotów wojskowych. Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Warszawa 2009. Search in Google Scholar

27. Siemieniako F., Gosiewski Z.: Automatyka; Tom I: Modelowanie i analiza układów. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2006. Search in Google Scholar

28. Sienkiewicz J., Ryznar J., Wróbel T.: Napęd elektryczny. Wyd. WAT. Warszawa 1985. Search in Google Scholar

29. Wasiluk W.: Poradnik inżyniera elektryka – Tom 2. WNT. Warszawa 2007. Search in Google Scholar

30. Wróbel T.: Elementy automatyki – część I – Elektromaszynowe elementy automatyki. Wyd. WAT. Warszawa 1978. Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD