1. bookVolume 67 (2021): Edizione 3 (September 2021)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2449-8343
Prima pubblicazione
04 Apr 2014
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Wild collection of medicinal and aromatic plants (MAPs) for commercial purposes in Poland - a system’s analysis

Pubblicato online: 15 Nov 2021
Volume & Edizione: Volume 67 (2021) - Edizione 3 (September 2021)
Pagine: 1 - 18
Ricevuto: 25 Feb 2021
Accettato: 19 May 2021
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2449-8343
Prima pubblicazione
04 Apr 2014
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

1. Schippmann U, Leaman D, Cunningham AB. A comparison of cultivation and wild collection of medicinal and aromatic plants under sustainability aspects. In: Bogers RJ, Craker LE, Lange D (eds.). Medicinal and Aromatic Plants. Vol 17th. Dordrecht 2006:75-95.10.1007/1-4020-5449-1_6 Search in Google Scholar

2. Lange D. Europe’s medicinal and aromatic plants: their use, trade and conservation. Cambridge 1998. Search in Google Scholar

3. European Food Safety Authority. Compendium of botanicals reported to contain naturally occurring substances of possible concern for human health when used in food and food supplements. EFSA Journal 2012; 10(5):2663. https://www.efsa.europa.eu/en/data/compendium-botanicals10.2903/j.efsa.2012.2663 Search in Google Scholar

4. Angielczyk M. Możliwości uprawy i wykorzystania ziół w warunkach województwa podlaskiego [Opportunities of herbs’ cultivation and utilization in Podlaskie Voivodship]. WPODR w Szepietowie 2003 [in Polish]. Search in Google Scholar

5. Jambor J. Herbalism in Poland – present state and prospects of development. Post Fitoter 2007; 2:78-81. Search in Google Scholar

6. Kozłowski J, Adamczak A, Buchwald W, Forycka A. Zasoby roślin zielarskich w stanie naturalnym w Polsce i możliwości ich wykorzystania [Natural resources of medicinal plants in Poland and opportunities of their utilization]. Panacea 2008; 3(24):9-11 [in Polish]. Search in Google Scholar

7. Sadowski A, Kozłowska-Burdziak M. Produkcja ziół w województwie podlaskim i możliwość jej zwiększenia, w ramach projektu Urzędu Marszał-kowskiego: wsparcie rozwoju zielarstwa w województwie podlaskim [Production of herbs in Podlaskie Voivodship and opportunities for its growth, in frames of the project of Marshal Office: a support of development on herbalism in Podlaskie Voivodship]. Uniwersytet w Białymstoku 2012 [in Polish]. Search in Google Scholar

8. Jambor J. Anbau von Arznei Pflanzen in Polen und aktuelle Forschungsarbeiten im Arznei- und Gewürzpflanzenbereich [Cultivation of medicinal plants in Poland and actual research on medicinal and culinary herbs]. Polish Herbal Commitee. Workshop. In: Julius-Kuhne-Archive 460 of the 8th Tagung Arznei- und Gewürzpflanzenforschung; 2018 Sept 10-13; Bonn 2018:135-138 [in German]. Search in Google Scholar

9. Research Institute of Medicinal Plants, Polish Herbal Committee. Rynek ziół w Polsce i w Unii Europejskiej [Market of medicinal plants in Poland and European Union]. In: Stan i perspektywy rozwoju upraw zielarskich oraz kierunki ich wykorzystania 2012. www.zodr.pl/download/technologia/rynekziol.pdf, Accessed on 20 November 2017. [in Polish]. Search in Google Scholar

10. Majewska E. “O Marnotrawstwie i Śkąpstwie, Lasom szkodliwych...” – a współczesne dylematy dotyczące racjonalnego użytkowania leśnych surowców niedrzewnych [„ ... ” – contemporary challenges on sustainable use of non-timber forest products]. Studia i Materiały CEPL Rogowo 2014; 16(38):31-39 [in Polish]. Search in Google Scholar

11. Mirek Z, Pięknoś-Mirkowa H, Zając A, Zając M. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. Kraków, Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk 2002 [in Polish]. Search in Google Scholar

12. Szafer W, Kulczyński S, Pawłowski B. Rośliny polskie [Polish plants]. Vol. I, II. Warszawa 1986 [in Polish]. Search in Google Scholar

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [Minister of Environment Regulation of 9 October 2014 on plant species protection] (Dz. U. 2014, poz. 1409) [in Polish]. Search in Google Scholar

14. Convention on Biological Diversity. https://www.cbd.int/. Accessed in November 2020 Search in Google Scholar

15. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna. https://www.cites.org/. Accessed in November 2020 Search in Google Scholar

16. Allen D, Bilz M, Leaman D.J, Miller R.M, Timoshyna A, Window J. European Red List of Medicinal Plants. Luxembourg 2014. Search in Google Scholar

17. Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora. Accessed in November 2020 Search in Google Scholar

18. World Health Organisation. WHO guidelines on good agricultural and collection practices (GACP) for medicinal plants. Geneva, 2003. Accessed in November 2020 Search in Google Scholar

19. European Medicines Agency, Committee on Herbal Medicinal Products. Guideline on good agricultural and collection practice (GACP) for starting materials of herbal origin. London, 2006. Accessed in November 2020 Search in Google Scholar

20. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. (2004), nr. 92, poz. 880) [in]: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody [Nature Protection act of 16 April 2004] (Dz. U. (2020) poz. 55) [in Polish]. Search in Google Scholar

21. Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. [Forest act of 28 September 1991] (Dz.U. (1991), nr 101 poz. 444) [in Polish]. Search in Google Scholar

22. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasad lokalizowania pasiek na obszarach leśnych [Regulation of Minister of Nature Protection, Natural Resources and Forestry of 28 December 1998 on rules of protection and collection of forest groundcover products and location of apiaries in forests] (Dz. U. (1999), nr 6, poz. 42). [in Polish] Search in Google Scholar

23. Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91. This act has changed. Current consolidated version: 01/07/2013. http://data.europa.eu/eli/reg/2007/834/oj. Accessed in November 2020 Search in Google Scholar

24. Ustawa o rolnictwie ekologicznym z dnia 25 czerwca 2009 r. (Dz. U. (2009), nr 116, poz. 975) [Act on ecological agriculture of 25 June 2009]. [in Polish]. Search in Google Scholar

25. FairWild Foundation. FairWild Standard: Version 2.0. FairWild Foundation. Weinfelden, Switzerland 2010a http://www.fairwild.org/documents/. Accessed in November 2020 Search in Google Scholar

26. FairWild Foundation. FairWild Standard: Version 2.0 / Performance Indicators. FairWild Foundation, Weinfelden, Switzerland 2010b. http://www.fairwild.org/documents. Accessed in November 2020 Search in Google Scholar

27. Interview with the owner of “y” company in Mai 2017. Search in Google Scholar

28. Interview with the owner of “z” company in November 2017. Search in Google Scholar

29. Agricultural and Food Quality Inspection Main Inspectorate IJHARS. Liczba producentów ekologicznych w Polsce [Number of ecological producers in Poland]. https://www.gov.pl/web/ijhars/dane-o-rolnictwie-ekologicznym. Accessed on 31 December 2018 [in Polish] Search in Google Scholar

30. Interview with the owner of “x” company in February 2017. Search in Google Scholar

31. Magda I, Kiełczewska A, Brandt N. The “Family 500+” child allowance and female labour supply in Poland. IBS working paper, 2018. Search in Google Scholar

32. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. 2014 poz. 1408) [Minister of Environment Regulation of 9 October 2014 on mushroom species protection] [in Polish]. Search in Google Scholar

33. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. (2004), nr. 168, poz. 1764) [Minister of Environment Regulation of 9 July 2004 on naturally occurring protected plants] [in Polish]. Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo