1. bookVolume 66 (2020): Edizione 3 (September 2020)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2449-8343
Prima pubblicazione
04 Apr 2014
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Vegetation period of genetic resources of flax (Linum usitatissimum L.)

Pubblicato online: 29 Jan 2021
Volume & Edizione: Volume 66 (2020) - Edizione 3 (September 2020)
Pagine: 36 - 47
Ricevuto: 16 Aug 2020
Accettato: 18 Sep 2020
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2449-8343
Prima pubblicazione
04 Apr 2014
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

1. Oomah DB. Flaxseed as a functional food source. J Sci Food Agr 2001; 81(9):889-894.10.1002/jsfa.898Search in Google Scholar

2. Matławska I, Bylka W. Natural essential fatty acids in prevention of civilization diseases. Herba Pol 2007; 53(2):39.Search in Google Scholar

3. Kosińska A, Penkacik K, Wiczkowski W, Amarowicz R. Presence of caffeic acid in flaxseed lignan macromolecule. Plant Foods Hum Nutr 2011; 66:270-274.10.1007/s11130-011-0245-1315690221766213Search in Google Scholar

4. Obiedzińska A, Waszkiewicz-Robak B. Oleje tłoczone na zimno jako żywność funkcjonalna. ZNTJ 2012; 1(80):27-44. [in Polish]Search in Google Scholar

5. Styrczewska M, Kulma A, Ratajczak K, Amarowicz R, Szopa J. Cannabinoid-like anti-inflammatory compounds from flax fiber. Cell Mol Biol Lett 2012; 17(3):479-499.10.2478/s11658-012-0023-6627557422706678Search in Google Scholar

6. Silska G. Nasiona lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.) w prewencji chorób nowotworowych. In: Bazylak G, Kaznowski A, Różański H (eds.). Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna. Medycyna naturalna w onkologii. 1st ed. Krosno 2017:272-304. [in Polish]Search in Google Scholar

7. Janiak MA, Silska G, Penkacik K, Sulewska K, Karamać M, Amarowicz R. Flax seed as a source of antioxidants. In: Proceedings of the 34nd Scientific Conference: Oilseed Crops 2018; Poznań 2018:115-116.Search in Google Scholar

8. Silska G. Nasiona lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.) jako żywność funkcjonalna w prewencji chorób mózgu. Materiały konferencyjne V konferencji pt. „Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna”. Krosno 2018:114-115. [in Polish]Search in Google Scholar

9. Silska G, Praczyk M. Ocena obiektów lnu oleistego (Linum usitatissimum L.). Rośl Oleiste 2012; 33(1):127-138. [in Polish]10.5604/12338273.1058614Search in Google Scholar

10. Łoźna K, Kita A, Styczyńska M, Biernat J. Skład kwasów tłuszczowych olejów zalecanych profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Probl Hig Epidemiol 2012; 93(4):871-875. [in Polish]Search in Google Scholar

11. Silska G. Polska kolekcja lnu źródłem nasion o terapeutycznym działaniu. ZDR 2016; 4:73-81. [in Polish]Search in Google Scholar

12. Silska G. Genetic resources of flax (Linum usitatissimum L.) as very rich source of α-linolenic acid. Herba Pol 2017; 63(4):26-33. doi: http://dx.doi.org/10.1515/hepo-2017-0022Apri DOISearch in Google Scholar

13. Silska G. The unique composition of fatty acid of flax from the Linum usitatissimum L. collection. BJSTR 2019:13731-13736.10.26717/BJSTR.2019.18.003178Search in Google Scholar

14. Silska G, Walkowiak M. Comparative analysis of fatty acid composition in 84 accessions of flax (Linum usitatissimum L.). J Pre-Clin Clin Res 2019;13(3):118-129. doi: https://doi.org/10.26444/jpccr/111889Apri DOISearch in Google Scholar

15. Belonogova M, Raldugina G. Biotechnology of Flax (Linum usitatissimum). In: Functional Plant Science and Biotechnology. Global Science Books 2007:327-346.Search in Google Scholar

16. Ludvikowa M, Griga M. Transgenic flax/linseed (Linum usitatissimum L.). Czech J. Genet Plant Breed 2015; 51(4):123-141. doi: http://dx.doi.org/10.17221/104/2015-CJGPBApri DOISearch in Google Scholar

17. Gawęcki J. Natura chemiczna tłuszczu a jego wartość odżywcza. In: Gawęcki J (ed.). Prawda o tłuszczach.1st ed. Warszawa. Instytut Danone – Fundacja Promocji Zdrowego Żywienia 1997:10-12. [in Polish]Search in Google Scholar

18. Jankauskiene S. Evaluation of an old Lithuanian flax cultivars included in the list of Lithuanian Traditional Crafts. Zemdirbyste 105(1):27-32. doi: http://dx.doi.org/10.13080/z-a.2008.105.004Apri DOISearch in Google Scholar

19. Jelińska M. Kwasy tłuszczowe – czynniki modyfikujące procesy nowotworowe. Biul Wydz Farm AMW 2005; 1:1-9. [in Polish]10.56782/pps.51Search in Google Scholar

20. Walkowiak M, Krótka K, Wielebski F, Michalski K, Silska G, Praczyk M, Spasibionek S. Ocena zmienności i współzależności cech użytkowych w kolekcji oleistych odmian i rodów lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.). Fragm Agron 2018; 35(4):23-137. doi: http://dx.doi.org/10.26374/fa.2018.35.48Apri DOISearch in Google Scholar

21. Diederichsen A. Ex situ collections of cultivated flax (Linum usitatissimum L.) and other species of the genus Linum L. Genet Res Crop Evol 2007; 54:661-678. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s10722-006-9119-zApri DOISearch in Google Scholar

22. Silska G, Bocianowski J. Characterization and evaluation of morphological trials, biological features and seed field of 23 flax accessions (Linum usitatissimum L.) of different geographical origins. Herba Pol 2018; 64(4):1-13. doi: http://dx.doi.org/10.2478/hepo-2018-0019Apri DOISearch in Google Scholar

23. Convention on Biological Diversity. Global Strategy for Plant Conservation. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montreal 2000. http://www.biodiv.orgSearch in Google Scholar

24. Convention on Biological Diversity. 2000 Biodiversity Target. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montreal 2000. http://www.biodiv.orgSearch in Google Scholar

25. Międzynarodowy Traktat o zasobach genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa, sporządzony w Rzymie dnia 3 listopada 2001 r. (Dz.U. z dnia 6 września 2006 r.). [in Polish]Search in Google Scholar

26. Oświadczenie Rządowe z dnia 2 marca 2006 r., w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowego Traktatu o zasobach genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 3 listopada 2001 r. (Dz.U. z dnia 6 września 2006 r.) [in Polish].Search in Google Scholar

27. Silska G. Ochrona zasobów genowych dzikich gatunków z rodzaju Linum. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2004; 497:131-139. [in Polish]Search in Google Scholar

28. Silska G, Praczyk M. Current legal regulations and protection methods for genetic resources illustrated on species of flax genus (Linum L.). Herba Pol 2009; 55(3):319-327. doi: https://doi.org/10.1080/15440478.2014.928246Apri DOISearch in Google Scholar

29. Rutkowska-Krause I, Kozłowski R, Silska G. Flax and hemp gene bank of the Institute of Natural Fibres. Flax Gen Res Eur 2001; 7-8:49-54.Search in Google Scholar

30. Silska G, Burczyk H. Genetic resources of the linen (Linum spp.) genus and methods of their storage in Poland. In: Proceedings of the FAO ESCORENA, Sumperk 2004:32-38.Search in Google Scholar

31. Mańkowska G, Silska G. Genetic resources of Cannabis sativa L. in the Collection of the Gene Bank at INF&MP in Poznań. J Nat Fibers 2015; 12:332-340. doi: https://doi.org/10.1080/15440478.2014.928246Apri DOISearch in Google Scholar

32. Andruszewska A, Byczyńska M, Silska G. Zdrowotność odmian lnu oleistego z kolekcji nasion, które mogą być surowcem dla przemysłu spo-żywczego. Prog Plant Prot 2009; 49(1):177-192. [in Polish]Search in Google Scholar

33. Silska G. Characteristics of the genetic resources of flax originally collected or bred in Portugal – passport descriptors, morphological, biological and agronomic characters descriptors; Book of abstracts: 423-424 – 1’st International Conference on Natural Fibres, Guimaraes 09-11 June 2013; 423-424; file:///F:/contents/proceedings-posterd2.htmlSearch in Google Scholar

34. Silska G, Kozak J, Rajewicz M, Mańkowska G. Charakterystyka morfologiczna genotypów lnu (Linum usitatissimum L.) pochodzących z Polski. Polish J Agron 2014; 17:38-47. www.iung.pulawy.pl/PJA/wydane/17/PJA17str38_47.pdfSearch in Google Scholar

35. Silska G. Opis dwunastu dawnych odmian lnu wyhodowanych w Polsce. ZDR 2017; 3:111-122.Search in Google Scholar

36. Pavelek M. Descriptors for evaluation of flax. In: Workshop summary of the second meeting of the Flax. Brno 1994.Search in Google Scholar

37. Pavelek M, Faberova I. Klasifikator (Linum usitatissimum L.). 1st ed. Agritec Res Breed Serv, Sumperk 2000.Search in Google Scholar

38. Nozkova J. Descriptors for flax (Linum usitatissimum L.). 1st ed. Nitra 2011.Search in Google Scholar

39. Silska G, Praczyk M. Deskryptory charakterystyki i waloryzacji Międzynarodowej Bazy Danych Lnu. Biul IHAR 2013; 268: 161-171. [In Polish].Search in Google Scholar

40. Jankauskiene S. Evaluation of an old Lithuanian flax cultivars included in the list of Lithuanian Traditional Crafts. Zemdirbyste 105(1): 27-32. doi: http://dx.doi.org/10.13080/z-a.2018.105.004Apri DOISearch in Google Scholar

41. Andruszczak S, Gawlik-Dziki U, Kraska P, Kwiecińska-Poppe E, Różyło K, Pałys E. Yield and quality traits of two linseed (Linum usitatissimum L.) cultivars as affected by some agronomic factors. Plant Soil Environ 2015; 61(6):247-252. doi: http://dx.doi.org/10.17221/120/2015-PSEApri DOISearch in Google Scholar

42. Jelińska M. Kwasy tłuszczowe – czynniki modyfikujące procesy nowotworowe. Biul Wydz Farm AMW 2005; 1:1-9. [in Polish]10.56782/pps.51Search in Google Scholar

43. Budwig J. Flax oil as a true aid against arthritis, heart infarction and cancer. Apple Publishing 1994.Search in Google Scholar

44. Schneider Z. Polyunsaturated fatty acids in the diet – how much is too much? In: Proceedings of the Hemp, Flax and Other Bast Fibrous Plants – Production, Technology 7 Ecology – Symposium. Poznań 1998; 1:90-96.Search in Google Scholar

45. Mińkowski K, Grześkiewicz S, Jerzewska M. Ocena wartości odżywczej kwasów linolenowych na podstawie składu kwasów tłuszczowych, tokoferoli i steroli. ZNTJ 2011; 2(75):124-135.Search in Google Scholar

46. Dabkevicius Z, Gelvonauskis B, Leistrumaite A. Investigation of genetic resources of cultivated plants in Lithuania. Biologija 2008; 54(2):51-55. [In Lithuanian]10.2478/v10054-008-0010-zSearch in Google Scholar

47. Rudzińska M, Wąsowicz E. Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe. In: Czapski J, Górecka D. (eds.). Żywność prozdrowotna – składniki i technologia. 2nd ed. Poznań 2015:219-235. [in Polish]Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo