1. bookVolume 55 (2021): Edizione 1-2 (December 2021)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1805-286X
Prima pubblicazione
20 Nov 2014
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Source of K-Feldspars and Kaolinitization in Arkoses of West and Central Bohemian Continental Permo–Carboniferous

Pubblicato online: 07 Mar 2022
Volume & Edizione: Volume 55 (2021) - Edizione 1-2 (December 2021)
Pagine: 23 - 37
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1805-286X
Prima pubblicazione
20 Nov 2014
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese

Absolonová, E. & Matoulek, M. 1978. Geochemická distribuce prvků v Karlovarském masívu. Sborník geologických věd, Ložisková geologie, mineralogie 17, 7–32. Search in Google Scholar

Breiter, K. 2001. Phosphorus- and fluorine-rich granite system at Podlesí, 52–78. In Breiter, K. (ed) 2001. Phosphorus- and fluorine-rich granites, Podlesí, Czech Republic. Czech Geological Survey, Prague. Search in Google Scholar

Breiter, K. 2012. Nearly contemporaneous evolution of the A- and S-type fractionated granites in the Krušné hory/Erzgebirge Mts., Central Europe. Lithos 151, 105–121. Search in Google Scholar

Breiter, K., Knotek, P. & Pokorný, V. 1991. Nejdek Granite Massif. Folia Musei rerum naturalium Bohemiae occidentalis, Geologica 33, 1–60. Search in Google Scholar

Breiter, K., Sokolová, M. & Sokol, A. 1991. Geochemical specialization of the tin-bearing granitoid massifs of NW Bohemia. Mineralium Deposita 26, 298–306. Search in Google Scholar

Goldsmith, J.R. & Laves, F. 1954. The microclinesanidine stability relations. Geochimica et Cosmochimica Acta 5, 1–19. Search in Google Scholar

Havlena, V. & Pešek, J. 1975. Litostratigrafické členění středočeského karbonu. Sborník Příroda (Plzeň) 11, 1–82. Search in Google Scholar

Havlena, V. & Pešek, J. 1980. Stratigrafie, paleogeografie a základní strukturní členění limnického permokarbonu Čech a Moravy. Sborník Příroda (Plzeň) 34, 1–144 Search in Google Scholar

Jiránek, J. 1976. Geological evidence of the genesis of the Horní Bříza and Kaznějov kaolin deposits, 243–250. 7th Conference on Clay Miner-alogy and Petrology in Karlovy Vary. Charles University, Prague. Search in Google Scholar

Jiránek, J. 1979. Metodika studia draselných živců na rtg. difraktografu. Věstník Ústředního ústavu geologického 54, 225–232. Search in Google Scholar

Jiránek, J. 1982a. Studium vyrostlic alkalických živců nejdecké části Karlovarského masívu. Sborník geologických věd, Geologie 3, 139–162. Search in Google Scholar

Jiránek, J. 1982b. Studium granulometrie, geochemie a bělitelnosti kaolínů ve vertikálním profilu ložiskem Kaznějov. Sborník geologických věd, Ložisková geologie, mineralogie 24, 141–160. Search in Google Scholar

Jiránek, J. 1983. Geochemie alkalických živců Karlovarského masívu. Acta Universitatis Carolinae, Geologica 1983 (3), 216–236. Search in Google Scholar

Jiránek, J., Müller, H.W. & Schwaighofer, B. 1990. Genetic types of the kaolin deposits in the Bohemian Massif, 212–225. Thirty Years of geological cooperation between Austria and Czechoslovakia, Festive Volume. Geological Survey, Prague & Geologische Bundesanstalt, Wien. Search in Google Scholar

Jones, J.B., Nesbitt, R. W. & Slade, P.G. 1969. The determination of the orthoclase content of homogenized alkali feldspars using the 201 X-ray method. Mineralogical Magazine 37, 489–496. Search in Google Scholar

Klomínský, J., Jarchovský, T. & Rajpoot, G. 2010. Atlas of plutonic rocks and orthogneisses in the Bohemian Massif: Saxothuringicum. 78 pp. Czech Geological Survey, Prague. Search in Google Scholar

Klomínský, J., Jiránek, J., Malec, J., Novák, F., Odehnal. L. & Veselovský, F. 1983. Zlatonosnost kontinentálního permokarbonu Českého masívu. Sborník geologických věd, Ložisková geologie, mineralogie 25, 111–186. Search in Google Scholar

Kukal, Z. 1984. Granitoidové plutony byly hlavním zdrojem živců permokarbonských sedimentů. Časopis pro mineralogii a geologii 29, 193–196. Search in Google Scholar

Kužvart, M. 1969. Kaolin deposits of Czechoslovakia. Proceedings of the 23rd International geological congress 15, 47–73. Search in Google Scholar

Kužvart, M., Křelina, B. & Mátl, V. 1983. Kaolin, 126–156. In: Kužvart, M. (ed) Ložiska nerudních surovin ČSR. Charles University, Prague. Search in Google Scholar

Kužvart, M., Neužil, J., Pešek, J. & Šindelář, J. 1975. Vznik a stáří ložisek kaolinu v Plzeňské pánvi. Sborník geologických věd, Ložisková geologie, mineralogie 17, 125–194. Search in Google Scholar

Lange, H., Tischendorf, G., Pälchen, W., Klemm, I. & Ossenkopf, W. 1972. Zur Petrographie und Geochemie der Granite des Erzgebirges. Geologie 21, 457–492. Search in Google Scholar

Lojka, R., Rosenau, N.A., Sidorinová, T. & Strnad L. 2016. Architecture, paleosols and cyclicity of the Middle–Late Pennsylvian proximal fluvial system (Nýřany Member, Pilsen Basin, Czech Republic). Bulletin of Geosciences91 (1), 111–140. Search in Google Scholar

Martínek, K., Pešek, J. & Opluštil, S. 2017. Significant hiatuses in the terrestrial Late Variscan Central and Western Bohemian basins (Late Pennsylvanian – Early Cisuralian) and their possible tectonic and climatic links. Geologica Carpathica 68, 269–281.10.1515/geoca-2017-0019 Search in Google Scholar

Mašek, J. 1962. Petrografický výzkum arkóz v Plzeňské kamenouhelné pánvi. Věstník Ústředního ústavu geologického 37, 93–105. Search in Google Scholar

Minařík, L. 1974. Krystalochemie koexistujících živcových fází v granitoidních horninách okrajového typu středočeského plutonu (šachta Radětice). Nepublikovaná zpráva, Československá akademie věd, Praha. Search in Google Scholar

Minařík, L. 1975. Distribuce prvků v hlavních horninotvorných minerálech plutonitů. Časopis pro mineralogii a geologii 20, 185–199. Minařík, L., Povondra, P. 1976. Geochemie draselných živců durbachitů Čertova Břemene. Studie Československé akademie věd 9, 7–63. Search in Google Scholar

Neužilová, M. 1971. Twin of plagioclasses and triclinicity of alkali feldspars in the Bor Massif. Acta Universitatis Carolinae, Geologica 1970 (1), 1–10. Search in Google Scholar

Neužilová, M. 1973a. Chemické složení alkalických živců. Časopis pro mineralogii a geologii 18, 309–318. Search in Google Scholar

Neužilová, M. 1973b. Studium vyrostlic alkalických živců těchnického granodioritu ve středočeském plutonu. Sborník geologických věd, Geologie 25, 145–175. Search in Google Scholar

Neužilová, M. 1983. Alkalické živce hornin kladrubského masívu. Sborník geologických věd, Geologie 36, 9–22. Search in Google Scholar

Opluštil, S. 2005. Evolution of the Middle West-phalian river valley drainage system in Central Bohemia (Czech Republic) and its palaeographic implication. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 222, 223–258. Search in Google Scholar

Opluštil, S., Schmitz, M., Cleal, J.C. & Martínek, K. 2016. A review of Middle-Late Pennsylvanian west European regional substages and floral biozones, and their correlation to the Geological Time Scale based on new U-Pb ages. Earth-Science Reviews 154, 301–335.10.1016/j.earscirev.2016.01.004 Search in Google Scholar

Pešek, J. 1968. Geologická stavba a vývoj sedimentů plzeňské černouhelné pánve. Sborník Příroda (Plzeň) 2, 1–110. Search in Google Scholar

Pešek, J. 1994. Carboniferous of Central and Western Bohemia (Czech Republic). 61 pp. Czech Geological Survey, Prague. Search in Google Scholar

Pešek, J. 2004. Late Paleozoic limnic basins and coal deposits of the Czech Republic. Folia Musei rerum naturalium Bohemiae occidentalis, Geologica, Editio Specialis 1, 1–188. Search in Google Scholar

Petránek, J. 1978. Byly variské plutony Českého masívu tak rychle obnaženy, že se staly zdrojem materiálu karbonských arkóz? Časopis pro mineralogii a geologii 23, 381–387. Search in Google Scholar

Pivec, E. 1970. On the origin of phenocrysts of potassium feldspars in some granitic rocks of the Central Bohemian Pluton. Acta Universitatis Carolinae, Geologica 1970 (1), 11–25. Search in Google Scholar

Pouba, Z. 1959. Některé geologické zákonitosti vzniku a rozmístění nerudných surovin v Plzeň-ské pánvi. Acta Universitatis Carolinae, Geologica 1959 (3), 343–361. Search in Google Scholar

Pouba, Z. & Špinar, Z. 1954. Stratigrafické poměry okolí kaolínového ložiska u Chlumčan (jižní část plzeňské pánve). Věstník Ústředního ústavu geologického, 29, 145–158. Search in Google Scholar

Rojík, P. 2006. Tin deposits at Přebuz and Rolava in the Krušné hory Mts/Erzgebirge, Czech Republic: Classic localities and new challenges. Journal of Geological Society 50, 157–165. Search in Google Scholar

Štemprok, M. 1986. Petrology and geochemistry of the Czechoslovak part of the Krušné hory Mts pluton. Sborník geologických věd, Ložisková geologie, mineralogie 27, 111–156. Search in Google Scholar

Thomas, R., Förster, H.J. & Tischendorf, G. 1991. PTX-signatures of Hercynian oreproducing granites, Erzgebirge, Germany, 231–234. In: Pagel, L.M. & Leroy, J.A. (eds) Source, Transport and Deposition of Metals, Rotterdam. Search in Google Scholar

Vlašímský, P. 1986. Příspěvek k diskusi o karbonských arkózách a hloubce denudace variských plutonů. Časopis pro mineralogii a geologii 31, 429–434. Search in Google Scholar

Wilson, I.R. & Jiránek, J. 1995. Kaolin deposits of the Czech Republic and some comparisons with south-west England, 357–362. Annual Conference of the Ussher Society, January 1995, Proceedings of the Ussher Society 8. Search in Google Scholar

Žák, J., Svojtka, M. & Opluštil, S. 2018. Topo-graphic inversion and changes in the sediment routing systems in the Variscan orogenic belt as revealed by detrital zircon and monazite. U/Pb geochronology in post-collisional continental basins. Sedimentary Geology 377, 63–81. Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo