1. bookVolume 10 (2018): Edizione 2 (June 2018)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1803-8417
Prima pubblicazione
24 Feb 2009
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
access type Accesso libero

Changes in the Standard of Living in Rural Population of Poland in the Period of the Eu Membership

Pubblicato online: 29 Jun 2018
Volume & Edizione: Volume 10 (2018) - Edizione 2 (June 2018)
Pagine: 263 - 279
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1803-8417
Prima pubblicazione
24 Feb 2009
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Abstract

Polish rural areas face various social, economic and ecological problems. These processes greatly affect diversification of the standard of living in rural areas. The goal of the study was to assess spatial diversification of the standard of living in rural areas in Poland. It focused on all rural gminas as well as rural parts of rural-urban gminas. In the analysis, the standard of living was evaluated with Perkal’s synthetic index, with 12 variables concerning demographic and economic issues. The time span for the analysis was the period of 2003-2013. The highest standard of living was reported for rural areas located in the vicinity of urban agglomerations. The lowest standards of living were in typical rural gminas with poorly developed service functions. These were mainly depopulated areas from the outskirts of voivodeships. The Vistula River marked the dividing line in the standards of living in rural areas of Poland.

Keywords

[1] Ballas, D. & Tranmer, M. (2012). Happy people or happy places? A multilevel modeling approach to the analysis of happiness and well-being. International Regional Science Review, 35(1), 70-102. DOI: 10.1177/0160017611403737.10.1177/0160017611403737Apri DOISearch in Google Scholar

[2] Bański, J. (2011). Uwarunkowania sukcesu gospodarczego na wsi. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 138, 61-76.Search in Google Scholar

[3] Boncinelli, F., Pagnotta, G., Riccioli, F. & Casini, L. (2015). The determinants of quality of life in rural areas from a geographic perspective: the case of Tuscany. Review of Urban and Regional Development Studies, 27(2), 104-117. DOI: 10.1111/rurd.12035.10.1111/rurd.12035Apri DOISearch in Google Scholar

[4] Brereton, F., Bullock, C., Clinch, J. P. & Scott, M. (2011). Rural change and individual wellbeing: the case of Ireland and rural quality of life. European Urban and Regional Studies, 18(2), 203-227. DOI: 10.1177/0969776411399346.10.1177/0969776411399346Apri DOISearch in Google Scholar

[5] Buettner, T. & Ebertz, A. (2009). Quality of life in the regions: results for German Counties. The Annals of Regional Science, 43(1), 89-112. DOI: 10.1007/s00168-007-0204-9.10.1007/s00168-007-0204-9Apri DOISearch in Google Scholar

[6] Bywalec, C. & Rudnicki, L. (1999). Podstawy ekonomiki konsumpcji. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.Search in Google Scholar

[7] Casini, L., ed. (2000). Nuove prospettive per uno sviluppo sostenibile del territorio. Firenze: Studio Editoriale Fiorentino.Search in Google Scholar

[8] Chojnicki, Z. & Czyż, T., eds. (1991). Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i warunków życia ludności. Biuletyn Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 153.Search in Google Scholar

[9] Churski, P. (2014). Variations in the spatial distribution of areas of economic growth and stagnation in Poland: determinants and consequences. Quaestiones Geographicae, 33(2), 63-77. DOI: 10.2478/quageo-2014-0016.10.2478/quageo-2014-0016Apri DOISearch in Google Scholar

[10] Ciok, S. (2011). Nowe trendy w procesie transformacji obszarów wiejskich stref podmiejskich dużych miast na przykładzie strefy wrocławskiej. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 138, 183-199.Search in Google Scholar

[11] Coates, B. E., Johnston, R. J. & Knox, P. L. (1977). Geography and inequality. London: Oxford University Press.Search in Google Scholar

[12] Colombo, E., Michelangeli, A. & Stanca, L. (2014). La dolce vita: hedonic estimates of quality of life in Italian cities. Regional Studies, 48, 1404-1418. DOI: 10.1080/00343404.2012.712206.10.1080/00343404.2012.712206Apri DOISearch in Google Scholar

[13] Crescenzi, R. (2009). Undermining the principle of concentration? European Union regional policy and the socio-economic disadvantage of European regions. Regional Studies, 43, 111-133. DOI: 10.1080/00343400801932276.10.1080/00343400801932276Apri DOISearch in Google Scholar

[14] Cutter, S. L. (1985). Rating places: a geographers view on quality of live. Washington: Association of American Geographers.Search in Google Scholar

[15] Czapiewski, K., Bański, J. & Górczyńska, M. (2016). The impact of location on the role of small towns in regional development: Mazovia, Poland. European Countryside, 8(4), 413-426. DOI: 10.1515/euco-2016-0028.10.1515/euco-2016-0028Apri DOISearch in Google Scholar

[16] Dej, M., Micek, G. & Działek, J. (2010). Wykorzystanie środków Unii Europejskiej w gminach wiejskich województwa małopolskiego. Studia Obszarów Wiejskich, 24, 157-173.Search in Google Scholar

[17] Giannias, D., Liargovas, P. & Manolas, G. (1999). Quality of life indices for analysing convergence in the European Union. Regional Studies, 33, 27-35. DOI: 10.1080/00343409950118896.10.1080/00343409950118896Apri DOISearch in Google Scholar

[18] Gillingham, R. & Reece, W. S. (1980). Analytical problems in the measurement of the quality of life. Social Indicators Research, 7(1), 91-101. DOI: 10.1007/BF00305594.10.1007/BF00305594Apri DOISearch in Google Scholar

[19] Golinowska, S. & Kocot, E. (2013). Spójność społeczna. Stan i perspektywy rozwoju społecznego kraju w przekrojach regionalnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.Search in Google Scholar

[20] Heffner, K. (2011). Regionalny wymiar dychotomii rozwoju obszarów wiejskich. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 138, 9-34.Search in Google Scholar

[21] Heffner, K. (2012). Wiejskie rynki pracy w Polsce - kurczące się zasoby czy niewyczerpalne rezerwy. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 145, 8-51.Search in Google Scholar

[22] Johansson, S. (2002). Conceptualizing and measuring quality of life for national policy. In Hagerty, M. R., Vogel, J. & Møller, V., eds., Assessing quality of life and living conditions to guide national policy. The state of the art. Social Indicators Research Series 11 (pp. 13-32). Dordrecht: Springer.Search in Google Scholar

[23] Kamińska, W. (2010). Urbanizacja obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego. Kielce: Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.Search in Google Scholar

[24] Kiniorska, I., Pałka, E. & Brambert, P. (2014). Zróżnicowanie rozwoju regionalnego Polski w kontekście dotacji Unii Europejskiej. Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae”, 4, 11-24.Search in Google Scholar

[25] Knox, P. L. (1974). Level of living: a conceptual framework for monitoring regional variations in well-being. Regional Studies, 8, 11-19. DOI: 10.1080/09595237400185021.10.1080/09595237400185021Apri DOISearch in Google Scholar

[26] Knox, P. L. (1975). Social well-being: a spatial perspective. London: Oxford University Press.Search in Google Scholar

[27] Knox, P. L. & Pinch, S. (2000). Urban social geography: an introduction. London: Pearson Education Limited.Search in Google Scholar

[28] Kołodziejczak, A. (2014). Wpływ instrumentów polityki spójności UE na rozwój obszarów wiejskich w woj. wielkopolskim. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 156, 267-282.Search in Google Scholar

[29] Konecka-Szydłowska, B. & Maćkowiak, H. (2014). Spatial differences in the level of population and settlement development in Wielkopolskie voivodship. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 24, 93-104. DOI: 10.12775/BGSS.2014.016.Search in Google Scholar

[30] Kopacz, I. (2011). Poziom życia a procesy depopulacji na obszarach wiejskich woj. Świętokrzyskiego. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 133, 214-227.Search in Google Scholar

[31] Korpi, T., Nelson, K. & Stenberg, S. (2007). The accumulation of social problems 1974-2000 (Chapter 4). International Journal of Social Welfare, 16, 91-103. DOI: 10.1111/j.1468-2397.2007.00517.x.10.1111/j.1468-2397.2007.00517.xApri DOISearch in Google Scholar

[32] Kowalczyk, S. (2007). Fundusze Unii Europejskiej w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3, 3-23.Search in Google Scholar

[33] Kramer, J. (1997). Konsumpcja w gospodarce rynkowej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.Search in Google Scholar

[34] Liszewski, S. (1995). Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i jakości warunków życia ludności w aglomeracjach miejskich (Program badań, pierwsze wyniki). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 20, 207-217.Search in Google Scholar

[35] Liszewski, S. (2004). Rola i zadania geografii w badaniach zróżnicowania przestrzennego warunków życia mieszkańców miast. Założenia teoretyczne i program badań. In Jażdżewska, I., ed., Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście. XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście (pp. 6-17). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.Search in Google Scholar

[36] Manca, F. (2012). Human capital composition and economic growth at the regional level. Regional Studies, 46, 1367-1388. DOI: 10.1080/00343404.2011.598503.10.1080/00343404.2011.598503Apri DOISearch in Google Scholar

[37] Marchante, A. J. & Ortega, B. (2006). Quality of life and economic convergence across Spanish regions, 1980-2001. Regional Studies, 40, 471-483. DOI: 10.1080/00343400600757460.10.1080/00343400600757460Apri DOISearch in Google Scholar

[38] Neter, J., Wasserman, W. & Kutner, M. H. (1985). Applied linear statistical models: regression, analysis of variance, and experimental designs. Homewood, IL: Richard D. Irwin.Search in Google Scholar

[39] Nuvolati, G. (2003). Resident and non-resident populations: quality of life, mobility and time policies. The Journal of Regional Analysis & Policy, 33(2), 67-83.Search in Google Scholar

[40] O´Leary, E. (2001). Convergence of living standards among Irish Regions: the roles of productivity, profit outflows and demography. Regional Studies, 35, 197-205. DOI: 10.1080/00343400123670.10.1080/00343400123670Apri DOISearch in Google Scholar

[41] Pacione, M. (1982). The use of objective and subjective measure of life quality in human geography. Progress in Human Geography, 6(4), 495-514. DOI: 10.1177/030913258200600402.10.1177/030913258200600402Apri DOISearch in Google Scholar

[42] Pacione, M. (2003). Urban environmental quality and human wellbeing - a social geographical perspective. Landscape and Urban Planning, 65, 19-30. DOI: 10.1016/S0169-2046(02)00234-7.10.1016/S0169-2046(02)00234-7Apri DOISearch in Google Scholar

[43] Raźniak, P. & Winiarczyk-Raźniak, A. (2013). Spatial distribution and differences in migration patterns and revenues of gminas in the Kraków Metropolitan Area. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 19, 73-86. DOI: 10.2478/bog-2013-0005.10.2478/bog-2013-0005Apri DOISearch in Google Scholar

[44] Rodríguez-Pose, A. & Tselios, V. (2012). Individual earnings and educational externalities in the European Union. Regional Studies, 46, 39-57. DOI: 10.1080/00343404.2010.485351.10.1080/00343404.2010.485351Apri DOISearch in Google Scholar

[45] Rogerson, R. J., Findlay, A. M., Morris, A. S. & Coombes, M. G. (1989). Indicators of quality of life: some methodological issues. Environment and Planning A, 21(12), 1655-1666. DOI: 10.1068/a211655.10.1068/a211655Apri DOISearch in Google Scholar

[46] Royuela, V. & Artís, M. (2006). Convergence analysis in terms of quality of life in the urban systems of the Barcelona province, 1991-2000. Regional Studies, 40, 485-492. DOI: 10.1080/00343400600757478.10.1080/00343400600757478Apri DOISearch in Google Scholar

[47] Royuela, V., Moreno, R. & Vayá, E. (2010). Influence of quality-of-life on urban growth: a case study of Barcelona, Spain. Regional Studies, 44, 551-567. DOI: 10.1080/00343400802662682.10.1080/00343400802662682Apri DOISearch in Google Scholar

[48] Runge, J. (2007). Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej - elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.Search in Google Scholar

[49] Rosner, A. (2010). Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a dynamika przemian. In Stanny, M. & Drygas, M., eds., Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce. Problemy i perspektywy rozwoju (pp. 11-28). Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.Search in Google Scholar

[50] Sen, A. (1998). The standard of living. In Hawthorn, G., ed., The Tanner Lectures on Human Values. Cambridge: Cambridge University Press.Search in Google Scholar

[51] Shucksmith, M., Cameron, S., Merridew, T. & Pichler, F. (2009). Urban-rural differences in quality of life across the European Union. Regional Studies, 43, 1275-1289. DOI: 10.1080/00343400802378750.10.1080/00343400802378750Apri DOISearch in Google Scholar

[52] Smith, D. M. (1973). Geography and social indicators. South African Geographical Journal, 54, 43-57. DOI: 10.1080/03736245.1972.10559497.10.1080/03736245.1972.10559497Apri DOISearch in Google Scholar

[53] Smith, D. M. (1973). The geography of social well-being in the United States: an introduction to territorial social indicators. New York: McGraw-Hill.Search in Google Scholar

[54] Smith, D. M. (2002). The quality of life: human welfare and social justice. In Douglas, I., Hugget, R. J. & Robinson, M. E., eds., Companion Encyclopedia of Geography: the environment and humankind (pp. 772-790). London-New York: Routledge.Search in Google Scholar

[55] Smith, D. M. & Pile, S. J. (1993). Inequality in the American city: some evidence from the South. Geographia Polonica, 61, 433-447.Search in Google Scholar

[56] Sobala-Gwosdz, A. (2004). The change in the rural standard of living during the transformation period in the Podkarpackie Province, Poland. Prace Geograficzne IGiGP UJ, 114, 93-106.Search in Google Scholar

[57] Sorensen, J. F. L. (2014). Rural-urban differences in life satisfaction: evidence from the European Union. Regional Studies, 48, 1451-1466. DOI: 10.1080/00343404.2012.753142.10.1080/00343404.2012.753142Apri DOISearch in Google Scholar

[58] Szymczak, M. (2000). Przestrzenne zróżnicowanie rozwojowe warunków życia w latach 1975-1997. Przegląd Socjologiczny, 49, 169-198.Search in Google Scholar

[59] Winiarczyk-Raźniak, A. (2014). Wymiary poziomu życia w Polsce w świetle wybranych wskaźników. In Kaczmarska, E. & Raźniak, P., eds., Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych (pp. 116-129). Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM.Search in Google Scholar

[60] Zborowski, A. (2004). Wybrane aspekty badań poziomu i jakości życia w dużym mieście. In Jażdżewska, I., ed., Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście. XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście (pp. 19-30). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.Search in Google Scholar

[61] Zborowski, A. & Winiarczyk-Raźniak, A. (2007). Poziom życia w małych miastach obszaru metropolitalnego Krakowa - centrum versus peryferie. Biuletyn Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 232, 147-163.Search in Google Scholar

[62] Zeliaś, A. (2004). Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.Search in Google Scholar

[63] Zioło, Z. (2011). Kierunki przebudowy obszarów wiejskich - zarys koncepcji. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 133, 43-66.Search in Google Scholar

[64] Central Statistical Office of Poland. Information Portal (2003-2013). Local Data Bank. Available at: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat.Search in Google Scholar

[65] Casini, L., Contini, C. & Scozzafava, G. (2011). The primary sector and quality of life: evaluation methodologies for an efficient agricultural policy assessment. [Paper presented at Wye City Group on Statistics on Rural Development and Agriculture Household Income 4th Meeting Held in Rio de Janeiro, Brasil].Search in Google Scholar

[66] Fontinelle, A. (2008). Standard of living vs. quality of life. Investopedia. Available at: http://www.investopedia.com/articles/financial-theory/08/standard-of-living-quality-oflife.asp.Search in Google Scholar

[67] Gorzelak, G., Płoszaj, A. & Smętkowski, M. (2015). Środki Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia. Warszawa: EUROREG. Available at: http://www.pte.pl/pliki/2/1/Gorzelak_PTE2015.pdf (Accessed 22.08.2017).Search in Google Scholar

[68] Ministry of Infrastructure and Development (2007-2013). European Funds Portal 2007-2013. Available at: https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl.Search in Google Scholar

[69] The Columbia Encyclopedia (2015). Standard of Living. New York: Columbia University Press. Available at: http://search.credoreference.com/content/topic/standard_of_living?searchId=5214753d-1544-11e5-9214-12c1d36507eeSearch in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo