1. bookVolume 6 (2018): Edizione 1 (March 2018)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2354-0079
Prima pubblicazione
15 Apr 2013
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Aplication of IDW and RBF methods to develop models of temperature distribution within a spoil tip located in Wojkowice, Poland

Pubblicato online: 23 Mar 2018
Volume & Edizione: Volume 6 (2018) - Edizione 1 (March 2018)
Pagine: 38 - 45
Ricevuto: 21 Oct 2017
Accettato: 10 Dec 2017
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2354-0079
Prima pubblicazione
15 Apr 2013
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

Alday J.G., Marrs R.H., Martínez-Ruiz C. 2012. Soil and vegetation development during early succession on restored coal wastes: a six-year permanent plot study. Plant and Soil, 353(1-2): 305–320.10.1007/s11104-011-1033-2Search in Google Scholar

Cebulak S., Gardocki M., Miczajka M., Szlosarek M., Tabor A. 2010. Wstępna ocena możliwości stosowania proszków gaśniczych w prewencji endogenicznych pożarów w obiektach zagospodarowania odpadów z wydobycia węgla kamiennego. Górnictwo i Geologia, 5(4): 77–90.Search in Google Scholar

Ciesielczuk J., Czylok A., Cebulak S. 2011. Sukcesja roślinna oraz gigantyzm obserwowane na palącej się hałdzie w Katowicach-Wełnowcu, Polska. Documenta Geonica, 1: 51–54.Search in Google Scholar

Ciesielczuk J., Czylok A., Fabiańska M. J., Misz-Kennan M. 2015a. Plant occurrence on burning coal waste – a case study from the Katowice-Wełnowiec dump, Poland. Environmental and Socio-Economic Studies, 3(2): 1–10.Search in Google Scholar

Ciesielczuk J., Kruszewski Ł., Majka J. 2015b. Comparative mineralogical study of thermally-altered coal-dump waste, natural rocks and the products of laboratory heating experiments. International Journal of Coal Geology, 139: 114–141.Search in Google Scholar

Ciesielczuk J., Misz-Kennan M., Hower J.C., Fabiańska M.J. 2014. Mineralogy and geochemistry of coal wastes from the Starzykowiec coal-waste dump (Upper Silesia, Poland). International Journal of Coal Geology, 127: 42–55.Search in Google Scholar

Drenda J, Różański Z, Słota K, Wrona P. 2007. Zagrożenie pożarowe na zwałowiskach odpadów powęglowych. Górnictwo i Geoinżynieria, 31(3/1): 149–157.Search in Google Scholar

Dulewski J., Madej B., Uzarowicz R. 2010. Zagrożenie procesami termicznymi obiektów zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 26(3): 125–142.Search in Google Scholar

Gogola K., Bajerski A., Smoliński A. 2012. Modyfikacja metody oceny zagrożenia pożarowego na terenach lokowania odpadów powęglowych. Prace Naukowe GIG, Górnictwo i Środowisko, 2: 13–32.Search in Google Scholar

Kaszowska O. 2007. Wpływ podziemnej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu. Problemy Ekologii, 11(1): 52–57.Search in Google Scholar

Kondracki J. 2000. Geografia regionalna Polski. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.Search in Google Scholar

Korban Z. 2011. Problem odpadów wydobywczych i oddziaływania ich na środowisko, na przykładzie zwałowiska nr 5A/W-1 KWK „X”. Górnictwo i Geologia, 6(1): 109–120.Search in Google Scholar

Kotryba A., Grądziel M., Gogola K. 2012. Zastosowanie metody elektrooporowej w badaniach stanu termicznego zwałowisk odpadów powęglowych. Przegląd Górniczy, 68(4): 53–61.Search in Google Scholar

Łączny M.J., Olszewski P., Gogola K., Bajerski A. 2011. Czynniki wpływające na wybór technologii prewencyjnych, profilaktycznych i gaśniczych stosowanych na obiektach uformowanych z odpadów powęglowych. Prace Naukowe GIG, Górnictwo i Środowisko, 4: 87–102.Search in Google Scholar

Nádudvari Á. 2014. Thermal mapping of self-heating zones on coal waste dumps in Upper Silesia (Poland) – A case study. International Journal of Coal Geology, 128–129: 47–54.Search in Google Scholar

Nowak J. 2014. Wpływ stopnia termicznego przeobrażenia odpadów powęglowych na ich skład mineralny i petrograficzny. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 30(1): 143–160.10.2478/gospo-2014-0009Search in Google Scholar

Ribeiro J., Suárez-Ruiz I., Ward C.R., Flores D. 2016. Petrography and mineralogy of self-burning coal wastes from anthracite mining in the El Bierzo Coalfield (NW Spain). International Journal of Coal Geology, 154–155: 92–106.Search in Google Scholar

Rostański A. 2006. Spontaniczne kształtowanie się pokrywy roślinnej na zwałowiskach po górnictwie węgla kamiennego na Górnym Śląsku. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.Search in Google Scholar

Sýkorová I., Kříbek B., Havelcová M., Machovič V., Špaldoňová A., Lapčák L., Knésl I., Blažek J. 2016. Radiation- and self-ignition induced alterations of Permian uraniferous coal from the abandoned Novátor mine waste dump (Czech Republic). International Journal of Coal Geology, 168: 162–178.Search in Google Scholar

Wasilewski S., Choroba T. 2011. Zdalne pomiary temperatury w ocenie aktywności termicznej składowisk odpadów węglowych. Górnictwo i Geoinżynieria, 35(1): 93–106.Search in Google Scholar

Wasilewski S., Skotniczny P. 2015. Mining waste dumps – modern monitoring of thermal and gas activities. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 31(1): 155–182.10.1515/gospo-2015-0010Search in Google Scholar

Zarychta A., Zarychta R. 2017. Wykorzystanie IDW przy wizualizacji rozkładu temperatury wewnątrz zwałowiska położonego w Wojkowicach. [In]: E. Sierka, A. Nadgórska-Socha [eds.] Aktualne problemy ochrony środowiska. Ocena stanu, zagrożenia zasobów i stosowane technologie. Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katowice: 62.Search in Google Scholar

Zarychta R, Zarychta A. 2012. Walory hydrologiczne gminy Wojkowice. Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 44: 71–83.Search in Google Scholar

Zarychta R. 2013. The validity of cross-validation usage in generating digital relief model of an anthropogenically transformed area. Environmental and Socio-economic Studies, 1(4): 1–11.10.1515/environ-2015-0019Search in Google Scholar

Zarychta R., Zarychta A. 2013. Zastosowanie krigingu zwyczajnego do rekonstrukcji i wizualizacji reliefu w miejscach odkrywkowej eksploatacji piasku. [In]: Z. Kurczyński [ed.] Geodezyjne Technologie Pomiarowe. Wydanie specjalne Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Warszawa, pp. 133–146.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo