1. bookVolume 71 (2022): Edizione 3 (November 2022)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2336-3207
Prima pubblicazione
14 Jul 2011
Frequenza di pubblicazione
3 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Population densities of birds breeding in an urban environment dominated by allotment gardens and other ‘green’ areas in a Central European city

Pubblicato online: 01 Mar 2023
Volume & Edizione: Volume 71 (2022) - Edizione 3 (November 2022)
Pagine: 237 - 242
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2336-3207
Prima pubblicazione
14 Jul 2011
Frequenza di pubblicazione
3 volte all'anno
Lingue
Inglese

Bibby C.J., Burgess N.D. & Hill D.A. (1991): Bird census techniques. Academic Press, London. Search in Google Scholar

Dyrcz A., Grabiński W., Stawarczyk T. & Witkowski J. (1991): Ptaki Śląska. Monografia faunistyczna. Uniwersytet Wrocławski. Zakład Ekologii Ptaków, Wrocław. Search in Google Scholar

Guziak A. (2002): Biosfera. In: Smolnicki K. & Szykasiuk M. [Eds]. Środowisko Wrocławia; s. 74–98. Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, Wrocław. Search in Google Scholar

Kopij G. (2004): Ptaki lęgowe Wielkiej Wyspy Szczytnickiego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego we Wrocławiu. – Zesz. nauk. AR Wrocław 50: 187-204. Search in Google Scholar

Kopij G. (2005): Ptaki lęgowe zachodniej części Śródmieścia we Wrocławiu. – Zesz. nauk. AR Wrocław 53: 87-99. Search in Google Scholar

Kopij G. (2007): Ptaki lęgowe Starego Miasta we Wrocławiu. – Zesz. nauk. UP Wrocław 55: 93-105. Search in Google Scholar

Kopij G. (2010): Ptaki lęgowe północno-wschodniej części dzielnicy Fabrycznej we Wrocławiu. – Zesz. Nauk. UP Wroc-ław 60: 77-96. Search in Google Scholar

Kopij G. (2014a): Ptaki lęgowe klina zieleni w gradiencie urbanizacji na Krzykach we Wrocławiu. In: Indykiewicz P. & Bohner J. [eds]. Animal, Man and the City – Interactions and Relationships. Urban Fauna 6: 195-207. Search in Google Scholar

Kopij G. (2014b): Population densities of birds breeding in urbanized habitats in the Grabiszyn district in the city of Wrocław. – Acta Mus. Siles., Sci. Natur. 63: 139-150.10.2478/cszma-2014-0014 Search in Google Scholar

Kopij G. (2017): Population densities of birds breeding in an urban environment dominated by block-building estate and industry areas in a Central European city. – Berkut 26(2): 106-111. Search in Google Scholar

Kopij G. (2020): Comparison of population densities of selected bird species breeding in main urban habitats in southwestern Poland. – Biologija 66(3): 145-151.10.6001/biologija.v66i3.4309 Search in Google Scholar

Luniak M., Kozłowski P., Nowicki W. & Plit J. (2001): Ptaki Warszawy 1962-2000. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa. Search in Google Scholar

Orłowski G., Milewski A., Martini M. & Martini K. (2004): Rozmieszczenie i liczebność pleszki Phoenicurus phoenicurus w południowo-zachodniej części Wrocławia. – Chrońmy przyr. ojcz. 60(5): 17-30. Search in Google Scholar

Otto W. & Witt K. (2002): Verbreitung und Bestand Berliner Brutvögel. Berliner orn. Beitr. 12, Sonderheft. Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD