Accesso libero

Distribution and numbers of waterbird species breeding in the city of Wrocław

INFORMAZIONI SU QUESTO ARTICOLO

Cita

Bryś K. & Bryś T. (2010): Reconstruction of the 217-year (1791-2007) Wrocław air temperature and precipitation series. – Bull. Geogr. 3: 121-171.10.2478/bgeo-2010-0007Search in Google Scholar

Dyrcz A., Grabinski W., Stawarczyk T. & Witkowski J. (1991): Ptaki Śląska. Monografia faunistyczna. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.Search in Google Scholar

Hrynkiewicz-Sudnik J. & Strojny W. (1968): Obserwacje biologii i ekologii kaczki krzyżówki, Anas platyrnynchos L., wprowadzonej na wody Wrocławia. – Prz. Zool. 12: 312-321.Search in Google Scholar

Jakubiec Z. (1985): Ptaki wodne w miastach. Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa.Search in Google Scholar

Janiszewski T, Wojciechowski Z. & Markowski J. (2009): Atlas ptaków lęgowych Łodzi. Wyd. UL, Łódź.Search in Google Scholar

Kalcey J.G. & Rheinwald G. (eds) (2005): Birds in European cities. Ginster Verlag, St. Catharinen.Search in Google Scholar

Kopij G. (2004): Ptaki lęgowe Wielkiej Wyspy Szczytnickiego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego we Wrocławiu. – Zesz. Nauk. AR Wrocław, Zoot. 50: 187-204.Search in Google Scholar

Kopij G. (2005): Ptaki lęgowe zachodniej części Śródmieścia we Wrocławiu. – Zesz. Nauk. AR Wrocław, Zoot. 53: 87-99.Search in Google Scholar

Kopij G. (2007): Ptaki Starego Miasta we Wrocławiu. – Zesz. Nauk. UP Wrocław, Zoot. 55: 93-105.Search in Google Scholar

Kopij G. (2008a): Breeding densities and habitat selection of the Common Swift (Apus apus) in the city of Wrocław. – Sylvia 43: 36-41.Search in Google Scholar

Kopij G. (2008b): Awifauna lęgowa Obszaru Specjanje Ochrony Natura 2000 “Grądy Odrzańskie” we Wrocławiu. – Parki nar. Rez. Przyr. 27: 95-114.Search in Google Scholar

Kopij G. (2010): Ptaki lęgowe północno-wschodniej części dzielnicy Fabrycznej we Wrocławiu. – Zesz. Nauk. UP Wrocław, Biol. Hod. Zwierz. 60: 77-96.Search in Google Scholar

Kopij G. (2014a): Ptaki lęgowe klina zieleni w gradiencie urbanizacji na Krzykach we Wrocławiu. In: Ind ykiewicz P. & Bohner J. (eds): Animal, Man and the City Interactions and Relationships. – Urban Fauna (Bydgoszcz) 6: 195-207.Search in Google Scholar

Kopij G. (2014b): Breeding bird community of a large cemetery in a Central European city in 1969 and 40 years later. – Vogelwelt 135: 67-74.Search in Google Scholar

Kopij G. (2014c): Population densities of birds breeding in urbanized habitats in the Grabiszyn district in the city of Wrocław. – Acta Mus. Silesiae, Sci. Nat. 63: 139-150.10.2478/cszma-2014-0014Search in Google Scholar

Kopij G. (2016a): Population expansion of some bird species in the city of Wroclaw. – Acta Mus. Silesiae, Sci. Nat. 65: 229-233.10.1515/cszma-2016-0029Search in Google Scholar

Kopij G. (2016b): Breeding bird assemblage in a mosaic of urbanized habitats in a Central European city. – Vest. Zool. 50: 163-172.10.1515/vzoo-2016-0019Search in Google Scholar

Kopij G. (2017a): Changes in the number of nesting pairs and breeding success of the White Stork Ciconia ciconia in a large city and a neighbouring rural area in SW Poland. – Ornis hun. 24(2).10.1515/orhu-2017-0018Search in Google Scholar

Kopij G. (2017b): Breeding densities of woodpeckers (Picinae) in the inner and outer zone of a Central European city. – Sylvia 53: 41-57.Search in Google Scholar

Kopij G. (2018). The role of peri-urban wetland and meadow habitats in the protection of trans-Saharan passerine species in a Central European city. – Riv. Ital. Orn. 88(1): 47-52.10.4081/rio.2018.406Search in Google Scholar

Kopij G., Niżyńska-Bubel J. & Spurek P. (2009): Zur Verbreitung, den Bestanden und den Habitaten des Turmfalken Falco tinnunculus in Wrocław/Breslau in den Jahren 2005 bis 2007. – Orn. Mit. 61: 233-237.Search in Google Scholar

Kopij G. & Wawrzyniak M. (2015): Veränderungen in Bestand, Habitat und Brutplatzwahl der Saatkrähe Corvus frugilegus in der Stadt Wrocław im Zeitraum von 1919 bis 2010. – Orn. Mit. 67: 20-25.Search in Google Scholar

Lontkowski J., Okulewicz J. & Drazny T. (1988): Ptaki (Non-Passeriformes) pól irygacyjnych i terenów sąsiednich w północno-zachodniej części Wrocławia. – Ptaki Śląska 6: 43-96.Search in Google Scholar

Luniak M., Kozłowski P., Nowicki W. & Plit J. (2001): Ptaki Warszawy 1962-2000. IGiPZ PAN, Warszawa.Search in Google Scholar

Orłowski G., Górka W., Sęk M. 2008. Środowisko i liczebnośc populacji lęgowej podróżniczka Luscinia svecica we Wrocławiu w latach 2004 i 2007. – Not. orn. 49: 13-20.Search in Google Scholar

Smolnicki K. & Szykasiuk M. (eds) (2002): Środowisko Wrocławia. Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, Wrocław.Search in Google Scholar

Słychan M. (1996): Ptaki pól irygacyjnych Wrocławia. – Ptaki Śląska 11: 133-150.Search in Google Scholar

eISSN:
2336-3207
Lingua:
Inglese
Frequenza di pubblicazione:
3 volte all'anno
Argomenti della rivista:
Life Sciences, Plant Science, Zoology, Ecology, other