1. bookVolume 25 (2020): Edizione 2 (June 2020)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2719-9452
Prima pubblicazione
01 Jan 2006
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese, Polacco
Accesso libero

Medical Secrecy and the Right of a Person Close to a Patient to Medical Information – Discussion Contribution

Pubblicato online: 19 Aug 2021
Volume & Edizione: Volume 25 (2020) - Edizione 2 (June 2020)
Pagine: 275 - 290
Ricevuto: 31 Mar 2020
Accettato: 16 Jun 2020
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2719-9452
Prima pubblicazione
01 Jan 2006
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese, Polacco

Bączyk-Rozwadowska K., Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego, „Studia Iuridica Toruniensia”, t. IX. Search in Google Scholar

Braciak J., Prawo do prywatności, (w:) B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002. Search in Google Scholar

Bronowska-Garncarz A., Garncarz J., Tajemnica zawodowa w medycynie, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2019, z. 4 (36). Search in Google Scholar

Idaszak W., Tajemnica lekarska – najnowsze zmiany, „Gazeta Lekarska” 2019, nr 3. Search in Google Scholar

Kubiak R., Prawo medyczne, wyd. 3, Warszawa 2017. Search in Google Scholar

Łuków P., Wrześniewska-Wal I., Prywatność pacjenta a kształcenie medyczne, „Prawo i Medycyna” 2008, nr 3. Search in Google Scholar

Pawłowski L., Osoba bliska w aspekcie przekazywania informacji o stanie zdrowia pacjenta (część 2), „Forum Medycyny Rodzinnej” 2014, t. 8, nr 4. Search in Google Scholar

Safjan M., Prawa pacjenta, (w:) M. Safjan, L. Bosek (red.), Instytucje prawa medycznego. System prawa medycznego, t. I, wyd. 1, Warszawa 2018. Search in Google Scholar

Sobczak J., Tajemnica lekarska, „Medyczna Wokanda” 2016, nr 8. Search in Google Scholar

Sobczak J., Tajemnica lekarska po ostatnich zmianach legislacyjnych, „Medyczna Wokanda” 2018, nr 11. Search in Google Scholar

Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze. Analiza i wykładnia, Warszawa 2001. Search in Google Scholar

Tuleja P., Komentarz do art. 31, (w:) P. Tuleja (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2019. Search in Google Scholar

Zembala A., Modele komunikacyjne w relacji lekarz – pacjent, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ, Nauki ścisłe” 2015, nr 2. Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo