1. bookVolume 7 (2017): Edizione 1 (December 2017)
    World of Slavs
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2543-9391
Prima pubblicazione
15 Dec 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

An outline of the actions of the communist security apparatus against the Ukrainian population in Ziemia Lubuska in 1947-1989

Pubblicato online: 04 Apr 2018
Volume & Edizione: Volume 7 (2017) - Edizione 1 (December 2017) - World of Slavs
Pagine: 137 - 204
Ricevuto: 05 Feb 2017
Accettato: 10 May 2017
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2543-9391
Prima pubblicazione
15 Dec 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese

Akcja “Wisła”. Dokumenty, edit. E. Misiło, Warszawa 1993.Search in Google Scholar

Balbus T., Rozpracowanie agenturalne środowisk ukraińskich w Polsce w 1949 roku, “Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2001, No. 8.Search in Google Scholar

Chabasińska A., Kościół prawosławny na Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej, “Studia Lubuskie” 2010, vol. 6.Search in Google Scholar

Drozd R., Polityka władz wobec ludności ukraińskiej w Polsce w latach 1944-1989, Warszawa 2001.Search in Google Scholar

Dudra S., Łemkowie. Deportacja i osadnictwo ludności łemkowskiej na Środkowym Nadodrzu w latach 1947-1960, Głogów 1998.Search in Google Scholar

Hałagida I., “Szpieg Watykanu”. Kapłan greckokatolicki ks. Bazyli Hrynyk (1896-1977), Warszawa 2008.Search in Google Scholar

Hałagida I., Prowokacja “Zenona”. Geneza, przebieg i skutki operacji MBP o kryptonimie “C-1” przeciwko banderowskiej frakcji OUN i wywiadowi brytyjskiemu (1950-1954), Warszawa 2005.Search in Google Scholar

Kwestia ukraińska w działalności Służby Bezpieczeństwa PRL. Dokumenty i materiał, introdaction and edit. A. Słabig, Warszawa 2016.Search in Google Scholar

Majewski M., Teodor Dak i operacja “Pająki”, [in:] Służby bezpieczeństwa Polski i Czechosłowacji wobec Ukraińców, edit. G. Motyka, Warszawa 2005.Search in Google Scholar

Musiał F., Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL (1970-1989), Kraków 2007.Search in Google Scholar

Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 1995.Search in Google Scholar

Plany pracy Departamentu IV MSW na lata 1972-1979, introduction P. Tomasik, selection and edit. M. Biełaszko, A.K. Piekarska, P. Tomasik, C. Wilanowski, Warszawa 2007.Search in Google Scholar

Słabig A., Od rozpracowaniaelementów bandyckich” do przyspieszenia “naturalnej” asymilacji. Zarys działań aparatu bezpieczeństwa wobec Ukraińców na Ziemi Lubuskiej w latach 1947-1970, [in:] Przed i po akcji “Wisła”, edit. A. Chabasińska, P. Leszczyński, B. Orłowska, M. Pecuch, Gorzów Wielkopolski 2012.Search in Google Scholar

Słabig A., W kręgu sprawy pod kryptonimem “Beta”. Ludność ukraińska na Ziemi Lubuskiej w latach 1970-1980 w świetle materiałów Służby Bezpieczeństwa, “Studia Zachodnie” 2012, No. 14.Search in Google Scholar

Spohad Iwana Olijara, [in:] Zakerzonnia. Spomynywojakiw UPA, vol. 4, red. B. Huk, Warszawa 1998.Search in Google Scholar

Syrnyk J., “Po linii” rewizjonizmu, nacjonalizmu, syjonizmu… Aparat bezpieczeństwa wobec ludności niepolskiej na Dolnym Śląsku (1945-1989), Wrocław 2013.Search in Google Scholar

Syrnyk J., Ludność ukraińska na Dolnym Śląsku (1945-1989), Wrocław 2007.Search in Google Scholar

Syrnyk J., Organizacja pracy organów bezpieczeństwa w zakresie działania wobec ludności ukraińskiej na Dolnym Śląsku (1947-1989), http://www.iukraina.pl [access on: 10.05.2012].Search in Google Scholar

Syrnyk J., Sprawa obiektowa “Ortodox” na terenie województwa legnickiego − przyczynek do badań nad rozpracowaniem Cerkwi greckokatolickiej przez aparat bezpieczeństwa PRL, [in:] Ukraińcy w najnowszych dziejach Polski 1918-1989, t. III, edit. R. Drozd, Słupsk 2007.Search in Google Scholar

Syrnyk J., Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (1956-1990), Wrocław 2008.Search in Google Scholar

Śmieja M., Działalność ukraińskich nacjonalistów na Ziemi Lubuskiej i przeciwdziałanie ze strony organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w latach 1947-1956, Legionowo 1981, typescript.Search in Google Scholar

Terlecki R., Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944-1990, Kraków 2008.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo