1. bookVolume 7 (2017): Edizione 1 (December 2017)
    World of Slavs
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2543-9391
Prima pubblicazione
15 Dec 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Slavdom as Christendom’s colony – Slavonic identity according to Zadruga

Pubblicato online: 04 Apr 2018
Volume & Edizione: Volume 7 (2017) - Edizione 1 (December 2017) - World of Slavs
Pagine: 7 - 28
Ricevuto: 08 Dec 2016
Accettato: 10 Feb 2017
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2543-9391
Prima pubblicazione
15 Dec 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese

Abramowski E., (as Z.R. Walczewski), Społeczeństwo rodowe, Kraków 1890.Search in Google Scholar

Bielawski P., Kulturalizm Jana Stachniuka jako baza aksjologiczna dla niechrześcijańskiego nacjonalizmu polskiego, „Eryda”, 2015, No. 2(2)/2015.Search in Google Scholar

Castells M., Siła tożsamości, Warszawa 2009.Search in Google Scholar

Giddens A., Socjologia, Warszawa 2004.Search in Google Scholar

Grott B., Religia, cywilizacja, rozwój – wokół idei Jana Stachniuka, Kraków 2003.Search in Google Scholar

Grott B., Religia, kościół, etyka w ideach i koncepcjach prawicy polskiej, Kraków 1993.Search in Google Scholar

Jasienica P., Polska Piastów, Warszawa 1986.Search in Google Scholar

Paleczny T., Socjologia tożsamości, Kraków 2008.Search in Google Scholar

Różne oblicza nacjonalizmów, edit. B. Grott, Kraków 2010.Search in Google Scholar

Stachniuk J., Chrześcijaństwo a ludzkość, Wrocław 1997.Search in Google Scholar

Stachniuk J., Człowieczeństwo i kultura, Wrocław 1996.Search in Google Scholar

Stachniuk J., Droga rewolucji kulturowej w Polsce, Wrocław 2006.Search in Google Scholar

Stachniuk J., Dzieje bez dziejów, Wrocław 1990.Search in Google Scholar

Stachniuk J., Mit słowiański, Wrocław 2006.Search in Google Scholar

Stachniuk J., Wspakultura, http://toporzel.republika.pl/teksty/wspakul.html [access on: 1.12.2016].Search in Google Scholar

Szczepański T., Współczesne neopogaństwo polskie, “Fronda”, No. 6/1996.Search in Google Scholar

Tomasiewicz J., Między faszyzmem a anarchizmem. Nowe idee dla nowej ery, Pyskowice 2000.Search in Google Scholar

Wacyk A., Mit polski – Zadruga, Wrocław 1991.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo