1. bookVolume 124 (2014): Edizione 4 (December 2014)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2083-4829
Prima pubblicazione
23 Apr 2014
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

An Evaluation of the Knowledge of Patiens of the Need to Follow Suitable Lifestyles After Hart Surgery

Pubblicato online: 01 Mar 2015
Volume & Edizione: Volume 124 (2014) - Edizione 4 (December 2014)
Pagine: 187 - 190
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2083-4829
Prima pubblicazione
23 Apr 2014
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese

1. Łaciński M, Dytfeld D, Sarnowski W. Kardiochirurgia-historia i teraęniejszość. Poznań: Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego; 2002.Search in Google Scholar

2. Kałka D, Sobieszczańska M, Pilecki W, Adamus J. Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna w strategii prewencji wtórnej choroby sercowonaczyniowej. PoL Merkuriusz Lek. 2009;XXVII(157):31.Search in Google Scholar

3. Porêba R, Gać P, Zawadzki M, et al. Styl życia i czynniki ryzyka chorób układu krążenia wśród studentów uczelni Wrocławia. Pol Arch Med Wew. 2008;3:118.Search in Google Scholar

4. Ołtarzewska AM, Sawicka-Powierza J, Rogowska-Szatkowska D, et al. Wiedza pacjentów ze środowiska wiejskiego na temat czynników ryzyka i profilaktyki chorób układu krążenia. Pol Merkuriusz Lek. 2010;XXVIII(165):203.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo