1. bookVolume 40 (2016): Edizione 1 (December 2016)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2083-4608
Prima pubblicazione
26 Feb 2008
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Management of the training process of military pilots based on the analysis and assessment of flight parameters from on-board recorders

Pubblicato online: 30 Jan 2017
Volume & Edizione: Volume 40 (2016) - Edizione 1 (December 2016)
Pagine: 101 - 144
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2083-4608
Prima pubblicazione
26 Feb 2008
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

[1] Babak, V.P. Caraczenko, V. O. Maksimow and others. Edited by Babak V.P.: Bezpieka Awiacji [Aviation Security Services]: – Kiev, Technika [Technology], 2004.Search in Google Scholar

[2] Bartosiewicz J., Stelmach A.: Problematyka przetwarzania parametrów uzyskanych z pokładowych rejestratorów eksploatacyjnych lotu [The issue of processing the parameters obtained from on-board flight operational recorders]. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej [Scientific works of the Warsaw University of Technology], of 103 2014.Search in Google Scholar

[3] Dygnatowski S.: Badanie podatności szkoleniowej systemu statek powietrzny – pilot na przykładzie samolotu mig-29 Praca doktorska [Study of the training susceptibility of the aircraft – pilot system on the basis of mig-29 aircraft. Ph.D. dissertation]. Warsaw 2010.Search in Google Scholar

[4] Instrukcja funkcjonowania systemu obiektywnej kontroli lotów w lotnictwie Sił Zbrojnych RP [Manual of the objective flight control system operation in the Polish Armed Forces aviation]. Warsaw 2013.Search in Google Scholar

[5] Instrukcja bezpieczeństwa lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej [Flight safety instructions of the Polish Armed Forces aviation], MON [Ministry of National Defence] 2015.Search in Google Scholar

[6] Witkowski R.: System gromadzenia i przetwarzania danych z pokładowych rejestratorów parametrów lotu na przykładzie PLL “LOT” S.A. [System of collecting and processing data from flight parameter on-board recorders on the basis PLL “LOT” S.A.]; stara.gorpol.pl/galeria/cz-skrzynki/referat.Search in Google Scholar

[7] Zieja M., Smoliński H., Gołda P.: Proactive methods – new quality in aircraft flight safety management. Journal of KONBiN T4 (36) 2015.10.5604/08669546.1185211Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo