1. bookVolume 60 (2014): Edizione 4 (December 2014)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2449-8343
Prima pubblicazione
04 Apr 2014
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Open Access

Setting of southern sweet-grass plantation with stem cuttings obtained by division of maternal plants

Pubblicato online: 01 Mar 2015
Volume & Edizione: Volume 60 (2014) - Edizione 4 (December 2014)
Pagine: 9 - 21
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2449-8343
Prima pubblicazione
04 Apr 2014
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

1. Piękoś-Mirkowa H, Mirek Z. Flora Polski. Atlas roślin chronionych. Warszawa. Multico O.W., 2003:532-533.Search in Google Scholar

2. Ćwikliński E, Głowacki Z. Nowe stanowiska rzadkich gatunk ó w w dolinie dolnego Bugu. Zesz Nauk Wyższ Szk Roln-Ped w Siedlcach, Ser Nauk Przyr 1990; 19:121-124.Search in Google Scholar

3. Podyma W, Bączek K, Angielczyk M, Przybył JL, Węglarz Z. The influence of shading on the yield and quality of southern sweet-grass (Hierochloë australis (Schrad.) Roem. & Schult.) raw material. Herba Pol 2010; 56(4):14-19.Search in Google Scholar

4. Przybył JL, Paczesna E, Angielczyk M, Bączek K, Podyma W, Geszprych A, Węglarz Z. Intraspecific variability of southern sweet-grass (Hierochloë australis (Roem. & Schult.) wild growing in Poland. Acta Hort 2011; 925:89-95.10.17660/ActaHortic.2011.925.11Search in Google Scholar

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Dz.U. RP z dn. 20 stycznia 2012 r., poz. 81.Search in Google Scholar

6. Zarzycki K., Mirek Z. Red list of plants and fungi in Poland. Szafer Institute of Botany, PAN, Krak ó w 2006:212.Search in Google Scholar

7. Mizianty M. Grasses - group of plants which achieved evolutional success. Wiad Bot 1995; 39(1/2):59-70.Search in Google Scholar

8. Falkowski M. Trawy uprawne i dziko rosnące. PWRiL. Warszawa 1974: 271-273.Search in Google Scholar

9. Pi ó ro-Jabrucka E, Bączek K, Węglarz Z. Ocena parametr ó w kiełkowania nasion i początkowego wzrostu tur ó wki leśnej (Hierochloë australis (Roem. & Schult.). In: R ó żnorodność Biologiczna Polski A Światowy Strategiczny Plan dla R ó żnorodności 2011-2020 - Nowe Wyzwania i Zadania dla Ogrod ó w Botanicznych oraz Bank ó w Gen ó w 2014:100.Search in Google Scholar

10. Węglarz Z, Geszprych A, Angielczyk M, Pawełczak A. Wstępne badania nad plonowaniem iwewnątrzgatunkową zmiennością chemiczną tur ó wki leśnej (Hierochloë australis /Schrad./ Roem. & Schult.). Zesz Probl Post Nauk Roln 2004; 497:621-626.Search in Google Scholar

11. Bączek K, Węglarz Z, Przybył JL, Angielczyk M, Ejdys M. Functional characteristics of selected southern sweet-grass clones. In: International conference on Current Trends in Medicinal Plant Research 2012:85-86.Search in Google Scholar

12. Wierzchowska-Renke K, Stecka L. Oznaczenie zawartości kumaryn w żubr ó wce leśnej - Hierochloë australis /Schrad./ Roem. et Schult. Normae Herb 1976; 4:8-16.Search in Google Scholar

13. Farmakopea Polska VIII. Warszawa. PTF 2008.Search in Google Scholar

14. Wierzchowska-Renke K, Sulma T. Badanie ziela tur ó wki (żubr ó wki) Herba Hierochloe. II. Zawartość kumaryny w zielu tur ó wki wonnej - Hierochloë odorata Wahlb. i tur ó wki leśnej - Hierochloë australis Roem et Schult. w okresie wegetacji. Acta Polon Pharm 1973; 30(3):317-323.Search in Google Scholar

15. Wierzchowska-Renke K. Wpływ nawożenia wybranymi pierwiastkami na sezonową zawartość kumaryny oraz niekt ó rych makro- i mikroelement ó w w zielu Hierochloë australis. Ann Acad Med Gedan 1993; 23:27-35.Search in Google Scholar

16. Jasnowska J, Jasnowski M, Radomski J, Friedrich S, Kowalski WWA. Botanika. Szczecin. BRASIKA 2008; 432-434.Search in Google Scholar

17. Kohlmünzer S. Farmakognozja. Podręcznik dla student ó w farmacji. Warszawa. PZWL, 1998; 207.Search in Google Scholar

18. Lake BG. Coumarin metabolism, toxicity and carcinogenicity: relevance for human risk assessment. Food Chem Toxicol 1999; 37(4):423-45.310.1016/S0278-6915(99)00010-1Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo