1. bookVolume 16 (2014): Edizione 1 (December 2014)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2299-6885
Prima pubblicazione
28 Dec 2012
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Myten Och Dess Arvtagare. Historiska Och Skönlitterära Berättelser Om Folkhemmet

Pubblicato online: 04 Mar 2015
Volume & Edizione: Volume 16 (2014) - Edizione 1 (December 2014)
Pagine: 92 - 113
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2299-6885
Prima pubblicazione
28 Dec 2012
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese

Alakoski, Susanna. 2007. Svinalängorna. Stockholm: Bonnierpocket.Search in Google Scholar

Andersson, Lena. 1999. Var det bra så? Stockholm: Natur och Kultur.Search in Google Scholar

Flygt, Torbjörn. 2003. Underdog. Stockholm: Norstedt.Search in Google Scholar

Gardell, Jonas. 1992. En komikers uppväxt. Stockholm: Norstedt.Search in Google Scholar

Niemi, Mikael. 2000. Populärmusik från Vittula. Stockholm: PAN Norstedt.Search in Google Scholar

Ansvar för hela Sverige. Moderaternas idéprogram 2011. Tillgängligt på: http://www.moderat.se/sites/default/files/nya_moderaternas_ideprogram_2011.pdf \Search in Google Scholar

Arbetarrörelsens tankesmedja: http://a-smedjan.se (2013-04-04).Search in Google Scholar

Bennich-Björkman, Li. 2000. Död eller skendöd? Svensk modell i upplösning. I: Lewin, Leif (red.). Svensk kynne: en konferens anordnad av Humanistisksamhällsvetenskapliga vetenskapsområdet vid Uppsala universitet den 29 februari 2000 (=Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala). Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, ss. 67-77.Search in Google Scholar

Boym, Svetlana. 2001. The Future Of Nostalgia. New York: Basic Books.Search in Google Scholar

Burke, Edmund. 2008. Rozwa_ania i rewolucji we Francji i o poczynaniach pewnych towarzystw londynskich zwiazanych z tym wydarzeniem, zawarte w liscie, który miał zostac wysłany do pewnego gentlemana w Pary_u (övers. Dorota Lachowska). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.Search in Google Scholar

Dahlqvist, Hans 2002. Folkhemsbegreppet: Rudolf Kjellén vs Per Albin Hansson. Historisk Tidskrift 2002:3, ss 444-465.Search in Google Scholar

Davidsson, Tobias. 2010. Utanförskapelsen. En diskursanalys av hur begreppet utanförskap artikulerades i den svenska riksdagsdebatten 2003-2006. Socialvetenskaplig tidskrift. 2010:2, ss. 149-169. Tillgänglig på: http://www.socwork.gu.se/kontaktaoss/Personlig_hemsida/tobias-davidsson/ (2013-04-04).Search in Google Scholar

Edman, Stefan & Göran Greider. 2012. Stefan Löfven måste sätta en ny rödgrön agenda för S. Dagens Nyheter 07. 02.2012. Tillgänglig på: http://www.dn.se/debatt/stefanlofven-maste-satta-en-ny-rodgron-agenda-for-s (2013-04-04).Search in Google Scholar

Ehn, Billy (et al.). 1993. Försvenskningen av Sverige. Det nationellas förvandlingar. Stockholm: Natur och kultur.Search in Google Scholar

Hall, Patrik. 2000. Den svenskaste historien: nationalism i Sverige under sex sekler. Stockholm: Carlsson.Search in Google Scholar

Hansson, Per Albin. 1982. Folkhemmet, medborgarhemmet. Per Albin Hanssons tal i andra kammarens remissdebatt, 1928. I: Från Fram till folkhemmet: Per Albin Hansson som tidningsman och talare (urval och inl. av Anna Lisa Berkling). Solna: Metodica press, ss. 227-230.Search in Google Scholar

Hägg, Göran. 2003. Svenskhetens historia. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Search in Google Scholar

-2006. Välfärdssåren. Svensk historia 1945-1886. Stockholm: Månpocket.Search in Google Scholar

Johannisson Karin. 2001. Nostalgi som bot mot glömskans vilsenhet. Svenska Dagbladet 24.10.2001.Search in Google Scholar

Larsson, Jan. 1994. Hemmet vi ärvde. Om folkhemmet, identiteten och den gemensamma framtiden. Stockholm: Arena. Institutet för Framtidsstudier.Search in Google Scholar

Linderborg, Åsa. 2004. Historical romanticism and development optimism: on the historical perception of social democracy. I: Almqvist, Kurt & Kay Glans (red.) The Swedish Success Story? (eng. övers. av Paul Fischer). Stockholm: Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation, ss.81-95.Search in Google Scholar

Löfgren, Orvar. 1991. Att nationalisera moderniteteten. I: Linde-Laursen, Anders & Jan Olof Nilsson (red.) Nationella identiteter i Norden - ett fullbordat projekt? Stockholm: Nordiska rådet, ss. 101-115.Search in Google Scholar

Lööw, Heléne. 2002. Det förrådda folkhemmet - om folkhemsidé i rasideologisk och extremnationalistisk tappning. I: Det slutna folkhemmet. Om etniska klyftor och blågul självbild. Agoras årsbok. ss. 78-92.Search in Google Scholar

Manus till Jimmie Åkessons tal i Almedalen 2011. Tillgängligt på: https://sverigedemokraterna.se/2011/07/10/manus-till-jimmie-akessons-tal-i-almedalen2011/ (2013-04-04).Search in Google Scholar

Mithander, Conny. 2002. Från Mönsterland till Monsterland. Folkhemska berättelser. I: Bergvall, Åke et al. (red.). Berättelser i förvandling - berättande i ett intermedialt och tvärvetenskapligt perspektiv. Karlstad: Karlstad University Studies 2002:12, ss. 53-85.Search in Google Scholar

Rojas, Mauricio. 1993. I ensamhetens labyrint. Invandring och svensk identitet. Stockholm: Brombergs Bokförlag.Search in Google Scholar

Ruth, Arne. 1995 [1984]. Det moderna Sveriges myter. I: Svenska krusbär. En historiebok om Sverige och svenskar. Stockholm: Bonniers Alba, ss. 544-571.Search in Google Scholar

Rüsen, Jörn. 1986. Zukunft aus der Vergangenheit. Zeithorisont und Handlungsorientierung im historischen Denken. I: May, Hans (red.) Ethik zwischen säkularer Apokalyptik und Glaubensgestützter Hoffnung. Über die Handlungsrelevanz der Zukunftserwartung, (=Loccummer Protokolle 62/84). Rehburg-Loccum: Evangelische Akademie Loccum, ss. 78-94.Search in Google Scholar

Salomon, Kim et al. (red.). 2004. Hotad idyll. Berättelser om svenskt folkhem och kallt krig. Lund: Nordic Academic Press.Search in Google Scholar

Stålhammar, Mall. 1997. Metaforernas mönster i fackspråk och allmänspråk. Stockholm: Carlssons.Search in Google Scholar

Sverigedemokraternas principprogram 2011. Tillgängligt på: https://sverigedemokraterna.se/files/2012/03/principprogram_A5_web.pdf (2013-04-04).Search in Google Scholar

Wiklund, Martin. 2006. I det modernas landskap. Historisk orientering och kritiska berättelser om det moderna Sverige mellan 1960 och 1990. Stockholm / Stenhag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.Search in Google Scholar

Zander, Ulf. 2001. Fornstora dagar, moderna tider. Bruk av och debatter om historia från sekelskifte till sekelskifte. Lund: Nordic Academic Press. Search in Google Scholar

-1997. Historia och identitetsbildning. I: Karlegärd, Christer & Klas-Göran Karlsson (red.) Historiedidaktik. Lund: Studentlitteratur, ss. 82-114. Search in Google Scholar

Żmuda-Trzebiatowska, Magdalena. 2012. Styvbarnen i folkhemmet? Utanförskap i svenska barndomsskildringar. Folia Scandinavica Posnaniensia vol. 14. ss. 157-177, http://hdl.handle.net/10593/4045 (2013-04-04).10.2478/v10252-012-0014-2Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo