1. bookVolume 15 (2015): Edizione 1 (June 2015)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1339-7877
Prima pubblicazione
15 Jun 2014
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Youth Eco Activism in Slovakia: Case of Wolf – Forest Protection Movement

Pubblicato online: 26 Nov 2015
Volume & Edizione: Volume 15 (2015) - Edizione 1 (June 2015)
Pagine: 91 - 112
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1339-7877
Prima pubblicazione
15 Jun 2014
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese

DEÁK, D. et al. (2010). Alternatíva, životný štýl, identita? Niekoľko pohľadov na súčasnú slovenskú spoločnosť, Magma: Čadca.Search in Google Scholar

McKAY, G. et al. (eds.) (2009). Subcultures and New Religious Movements in Russia and East-Central Europe, Peter Lang: Oxford.10.3726/978-3-0353-0292-9Search in Google Scholar

MISTRÍK, E. (1999). ´Dominanta a alternative. In R. Džambazovič and R. Kloboucký (eds.). Súčasné subkultúry mládeže. Zborník príspevkov zo seminára Sekcie sociologickej teórie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV uskutočneného 21. októbra 1998. Bratislava: Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, pp.4-7.Search in Google Scholar

PICKVANCE, K. (1997). ´Social Movements in Hungary and Russia: The Case of Environmental Movements.´ European Sociological Review, 13(1): 35-54.10.1093/oxfordjournals.esr.a018205Search in Google Scholar

SMOLÍK, J. (2010). Subkultúry mládeže. Uvedení do problematiky, Grada: Praha.Search in Google Scholar

TURNER, V. and TURNER E. (1978). Image and Pilgrimage in Christian Culture. Anthropological Perspectives, Columbia University Press: New York.Search in Google Scholar

ZANI, B. and CICOGNANI, E. (2010). ´Forms and Motives for Adolescent´s (non)Participation.´ Forum, 21(5): 83-89.Search in Google Scholar

www.wolf.skSearch in Google Scholar

www.zakonypreludi.skSearch in Google Scholar

http://www.fp7-myplace.euSearch in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo