1. bookVolume 4 (2017): Edizione 1 (June 2017)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2354-0036
Prima pubblicazione
16 Apr 2015
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Selected Concepts in The Development of Drawing Activity in Children Aged 3 to 12

Pubblicato online: 30 Jun 2017
Volume & Edizione: Volume 4 (2017) - Edizione 1 (June 2017)
Pagine: 65 - 79
Ricevuto: 28 Feb 2016
Accettato: 02 Sep 2016
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2354-0036
Prima pubblicazione
16 Apr 2015
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese

Affolter, F. (1997). Spostrzeganie, rzeczywistość, język (Perception, Reality, Language). Warszawa: WSiP.Search in Google Scholar

Arnheim, R. (2004). Sztuka i percepcja wzrokowa (Art and Visual Perception). Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.Search in Google Scholar

Arnheim, R. (2011). Myślenie wzrokowe (Visual Thinking). Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.Search in Google Scholar

Burt, C. (1921). Mental and Scholastic Tests. London: P.S. King and Son. Search in Google Scholar

Cooke, E. (1885). Art. Teaching and Child Nature. London Journal of Education, 7 (197), 462-465.Search in Google Scholar

Didkowska, B. (2015). Rysunek dziecka w wieku od 7 do 12 lat a język wizualny nowych mediów (Drawings of Children aged 7-12 and the Visual Language of New Media). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.Search in Google Scholar

Fernandez, L. ( 2005). Le test de l’arbre (Tree Test). Paris: Editions in Pess.Search in Google Scholar

Francuz, P. ( 2013). IMAGIA. W kierunku neurokogniwistycznej teorii obrazu (Towards a Neurocognitivistic Image Theory). Lublin: Wydawnictwo KUL.Search in Google Scholar

Frydrychowicz, A. (1984). Rysunek rodziny. Projekcyjna metoda badania stosunków rodzinnych (A Family Drawing. Projective Techniques in Evaluating Family Relations). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.Search in Google Scholar

Gaitskell, Ch.D., Hurwitz, A. (1975). Children and Their Art. New York - Chicago-San Francisco- Atlanta: Harcourt Brace Jovanovich, INC.Search in Google Scholar

Gardner, H. (1980). Artful scribbles. The Significance of Children’s Drawings. New York: Basic Books.Search in Google Scholar

Gombrich, E. (1981). Sztuka i złudzenie. Warszawa: PIW.Search in Google Scholar

Goodenuogh, F. (1926). Measurement of Intelligence by Drawings. Yonkers-on-Hudson.Search in Google Scholar

Grudzińska, A. (1013). Rysunki dzieci polskich (Drawings of Polish Children). „Kształt i Barwa” , z. 4.Search in Google Scholar

Hornowska, E., Paluchowski, W.J., (1987). Rysunek postaci ludzkiej Goodenough-Harrisa (Drawings of Human Figures by Goodenough-Harris). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.Search in Google Scholar

Hornowski, B. (1982). Badania nad rozwojem psychicznym dzieci i młodzieży na podstawie rysunku postaci ludzkiej (Studies on Psychological Development of Children and Young People Based on Representations of the Human Figure in Drawings). Wroclaw: Ossolineum.Search in Google Scholar

Jolley, R.P., Fenn, K., Jones, L. (2004). The Development of Children’s Expressive Drawing. British Journal of Developmental Psychology, 22, 545-567.10.1348/0261510042378236Search in Google Scholar

Józefowski, E. (1999). Książka o książkach (A Book on Books). Zielona Góra: Wydawnictwo WSP TK.Search in Google Scholar

Józefowski, E. (2009). Edukacja artystyczna w działaniach warsztatowych (Art Education in Workshop Activities). Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.Search in Google Scholar

Karolak, W. (2005). Warsztaty twórcze - warsztaty artystyczne (Creative Workshops - Art Workshops). Kielce: Wydawnictwo “Jedność”.Search in Google Scholar

Kellogg, R. (1970). Analyzing Children’s Art. Palo Alto. National Press Books Kościelecki, S. (1975). Współczesna koncepcja wychowania plastycznego (Contemporary Conceptions of Artistic Education). Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Lam, W. (1960). Sztuka dziecka i jej naturalny rozwój (Children’s Art and its Natural Development). Warszawa: NK.Search in Google Scholar

Lam, W. (1967). Malarstwo dzieci w świetle współczesnych poglądów (Contemporary Views on Children’s Paintings). Warszawa: NK.Search in Google Scholar

Limont, W. (2010). Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować (Talented Students. How to Recognize and Work with Them). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.Search in Google Scholar

Limont, W. (1994). Synektyka a zdolności twórcze (Synectics and Creative Abilities). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.Search in Google Scholar

Limont, W. (1996). Analiza wybranych mechanizmów wyobraźni twórczej (Analysis of Selected Mechanisms of Creative Imagination). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMKSearch in Google Scholar

Lowenfeld, V., Brittain, W. L. (1977). Twórczość a rozwój umysłowy dziecka (Creativity and Mental Development of Children). Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Lownefeld, V., Brittain, W.L. (1947). Creative and Mental Growth. New York: MacMillan. Search in Google Scholar

Luquet, G.H. (1913). Les dessins d’ un enfant (Children’s Drawings). Paris: Alcan.Search in Google Scholar

Luquet, G.H. (1927). Dessin enfantain (Children’s Drawings). Paris: Alcan.Search in Google Scholar

Marciniak, T. (1976). Problemy wychowania plastycznego (Problems of Artistic Education). Warszawa: NK.Search in Google Scholar

Malraux, A. (1985). Przemiany bogów (The Metamorphosis of the Gods). t.3. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza.Search in Google Scholar

Popek, S. (1978). Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży (Analysis of Artistic Activity of Children and Young People). Warszawa: WSiP.Search in Google Scholar

Popek, S. (2010). Psychologia twórczości plastycznej (Psychology of Artistic Creativity). Kraków: Impuls.Search in Google Scholar

Popek, S. (Eds.) (1988). Aktywność twórcza dzieci i młodzieży (Artistic Activity of Children and Young People). Warszawa: WSiP.Search in Google Scholar

Ricci, C. (1887). L’arte dei Balbini (Art of Children). Bologna: Armando Editore. Search in Google Scholar

Stasiakiewicz, M. (2000). Prototypowy obraz świata w rysunku dziecka (Prototypical Image of the World in Children’s Drawings). Poznań: Edytor. Search in Google Scholar

Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna (Psychological Diagnosis). Gdańsk: GWP.Search in Google Scholar

Strzemiński, W. (1974). Teoria widzenia (Theory of Vision). Kraków: WL. Search in Google Scholar

Szuman, S. (1927). Sztuka dziecka. Psychologia twórczości rysunkowej dziecka (Children’s Art. Psychology of Children’s Artistic Activity). Warszawa: Książnica-Atlas.Search in Google Scholar

Szuman, S. (1969). O sztuce i wychowaniu estetycznym (On Art and Artistic Education). Warszawa: PZWS.Search in Google Scholar

Szuman, S. (1990). Sztuka dziecka. Psychologia twórczości rysunkowej dziecka (Children’s Art. Psychology of Children’s Drawing Activity). Warszawa: WSiP.Search in Google Scholar

Szuman, S. (2008). Wybór pism estetycznych (Selected Writings on Aesthetics). Kraków: Wydawnictwo Universitas.Search in Google Scholar

Szuścik, U. (1999). Kształtowanie percepcji wzrokowej jako stymulator działań dziecka (Developing Visual Perception as a Way of Stimulating Children’s Activities). Cieszyn: UŚ Filia w Cieszynie.Search in Google Scholar

Szuścik, U. (2006). Znak werbalny a znak plastyczny w twórczości rysunkowej dziecka (Verbal and Visual Signs in Children’s Artistic Activity). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.Search in Google Scholar

Trojanowska, A. (1975). Dziecko i twórczość (A Child and Creativity). Wrocław: Ossolineum.Search in Google Scholar

Trojanowska, A. (1988). Dziecko i plastyka (A Child and Artistic Creativity). Warszawa: WSiP.Search in Google Scholar

Verworn, M. (1908). Zur Psychologie der primitiven Kunst (On Psychology of Art Brut). Jena: Gustaw Fischer.Search in Google Scholar

Wallon, P., Cambier, A., & Engelhard, D. (1993). Rysunek dziecka (Children’s Drawings). Warszawa: WSiP.Search in Google Scholar

Winner, E. (1982). Invented Worlds: the Psychology of the Arts. Cambridge: Harvard University PressSearch in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo