1. bookVolume 66 (2017): Edizione 1 (March 2017)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2336-3207
Prima pubblicazione
14 Jul 2011
Frequenza di pubblicazione
3 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Horse flies (Diptera: Tabanidae) of the north-eastern parts of the Hercynian mountains and adjacent localities (Czech Republic)

Pubblicato online: 20 Apr 2017
Volume & Edizione: Volume 66 (2017) - Edizione 1 (March 2017)
Pagine: 7 - 34
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2336-3207
Prima pubblicazione
14 Jul 2011
Frequenza di pubblicazione
3 volte all'anno
Lingue
Inglese

Andreeva R.V. (1990): Opredelitel lichinok slepnei (Evropeiskaya chast SSSR, Kavkaz i Srednaya Azia). Key to larvae of horse flies (European part of USSR, Caucasus and Central Asia). Naukova Dumka, Kiev, 172 pp. (in Russian).Search in Google Scholar

Chvála M. (1980): Tabanidae, pp. 282-390. In: Chvála M., Hůrka K., Chalupský J., Knoz J., Minář J. & Országh I.: Krevsající mouchy a střečci - Diptera. Fauna ČSSR. [Blood-sucking flies and botflies - Diptera. Fauna of Czechoslovakia]. Vol. 22. Praha, 538 pp. (in Czech, English summary).Search in Google Scholar

- (1988): Family Tabanidae, pp. 97-171. In: Soós A. (ed.): Catalogue of Palaearctic Diptera, Vol. 5 Athericidae - Asilidae. Akadémiai Kiadó, Budapest, 446 pp.Search in Google Scholar

- (2007): Tabanidae. In: Pape T. (ed.): Fauna Europea: Diptera Brachycera. Version 1.3. Available online at http://www.faunaeur.org (last update on 19.iv.2007).Search in Google Scholar

- (2009): Tabanidae Latreille, 1802. In: Jedlička L., Stloukalová V. & Kúdela M. (eds): Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia. Electronic version 2. Comenius University, Bratislava. http://zoology.fns.uniba.sk/diptera + CD-ROM (ISBN 80-969629-0-6).Search in Google Scholar

Chvála M. & Ježek J. (1969): Immature stages of five European Hybomitra species of the bimaculata- and montana-groups (Diptera, Tabanidae). - Folia Parasitol. 16: 329-347.Search in Google Scholar

- (1997): Diptera Tabanidae, Horse Flies, pp. 295-309. In: Ni ls son A. (ed.): The aquatic Insects of North Europe. Vol. 2. Apollo Books, Stenstrup, 440 pp.Search in Google Scholar

Chvála M., Lyneborg L. & Moucha J. (1972): The horse flies of Europe (Diptera, Tabanidae). Publisher: Entomological Society of Copenhagen, 499 pp.Search in Google Scholar

CzižekK. (1907): Neue Beiträge zur Dipterenfauna Mährens. - Z. Mähr. Landesmus., Brünn, 7: 157-177.Search in Google Scholar

- (1908): II. Nachtrag zu den “Beiträgen zu einer Dipterenfauna Mährens”. - Z. Mähr. Landesmus., Brünn, 8: 1-26.Search in Google Scholar

Dvořák L. (2011a): Some data to horsefly fauna (Diptera: Tabanidae) in south-eastern part of Bohemian Forest, Czech Republic, with notes to Hybomitra arpadi (Szilády, 1923). - Silva Gabreta, Vimperk, 17(2-3): 73-81.Search in Google Scholar

- (2011b): Ovádi (Diptera: Tabanidae) v okolí Kladské (CHKO Slavkovský les). The horse flies (Diptera: Tabanidae) in a vicinity of Kladská (Slavkovský les PLA). - Západočes. ent. listy 2: 44-50 (in Czech, Engl. abstract).Search in Google Scholar

Ehrendorfer F. & Hamann U. (1965): Vorschläge zu einer floristischen Kartierung von Mitteleuropa. - Ber. Deutsch. Bot. Gessel. 78: 35-50.Search in Google Scholar

Faltysová H. et al. (2002): Královéhradecko. In: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds): Chráněná území ČR, svazek V. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Ekocentrum Brno, Praha, 410 pp.Search in Google Scholar

- (2004): Pardubicko. In: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds): Chráněná území ČR, svazek IV. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Ekocentrum Brno, Praha, 316 pp.Search in Google Scholar

Folco G.B. (1934): Osservazioni sullo sviluppo di Chrysozona (Haematopota) italica Meigen. - Mem. Soc. Toscana Sci. Nat. 44: 1-11.Search in Google Scholar

Formánek L. (1982): Příspěvek k poznání čeledi ovádovitých (Diptera, Tabanidae) ve státní přírodní rezervaci Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Práce a studie - Přír., Pardubice 13-14: 125-131.Search in Google Scholar

Ježek J. (1971): Larven und Puppen der Art Heptatoma pellucens (Fabr.) und vier europäischen Arten der Gattung Haematopota Meigen (Diptera, Tabanidae). - Acta Ent. Bohemoslov. 68: 341-351.Search in Google Scholar

- (1977a): Larvae and pupae of three European Hybomitra species (Diptera, Tabanidae). - Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 39: 191-207.Search in Google Scholar

- (1977b): Keys to the last instar larvae and pupae of some European Tabanidae (Diptera). - Acta Ent. Bohemoslov. 74: 339-344.Search in Google Scholar

- (1980): Ovádovití - Tabanidae, pp. 415-422. In: Rozkošný R. (ed.): Klíč vodních larev hmyzu. Identification key to aquatic larvae of insects. Academia, Praha, 521 pp. (in Czech).Search in Google Scholar

- (1995): Revision of collections of horse flies (Diptera, Tabanidae) - faunistics, additions, grid-mapping, new records (part II). - Čas. Nár. Muz., Ř. Přír. 164: 124-126.Search in Google Scholar

- (1999): Tabanidae, pp.131-138. In: Rozkošný R. & Vaňhara J. (eds): Diptera of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO, I. - Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. 99(1998): 1-219.Search in Google Scholar

Ježek J. & Barták M. (2000): Tabanidae, pp.133-137. In: Barták M. & Vaňhara J. (eds): Diptera in an industrially affected region (north-western Bohemia, Bílina and Duchcov environs). I. - Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. 104: 1-240.Search in Google Scholar

- (2005): Čeleď: Tabanidae (ovádovití), pp. 276-277. In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. (in Czech and English).Search in Google Scholar

Ježek J., Barták M., Gregor T. & Kubík Š. (2005): Tabanidae, pp.122-127. In: Barták M. & Kubík Š. (eds): Diptera of Podyjí National Park and its environs. Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 432 pp.Search in Google Scholar

Ježek J., Barták M., Vaněk J. & Kubík Š. (2012): Ovádovití (Diptera, Tabanidae) české části Krkonoš. Tabanidae (Diptera) in the Czech part of the Krkonoše Mts. - Opera Corcon. 49: 173-180.Search in Google Scholar

Ježek J. & Heřmann P. (2014): Ovádovití (Diptera: Tabanidae) Českého krasu. Horse flies (Diptera: Tabanidae) of the Český kras/ Bohemian Karst (Czech Republic). - Bohemia Centr., Praha 32: 345-355.Search in Google Scholar

Ježek J. & Ježková V. (1978): Some results of grid-mapping of horse flies (Diptera, Tabanidae) in Czechoslovakia, pp.119-142. In: Országh I. (ed.): Dipt. Bohemoslov. 1. Veda, Bratislava, 357 pp.Search in Google Scholar

Ježek J., Krupauerová A., Barták M. & Kubík Š. (2012): Tabanidae (Diptera) of Vráž env. Písek (southern Bohemia, Czech Republic), pp. 74-80. In: Kubík Š. & Barták M. (eds): Proceedings of the „Workshop on biodiversity“, Jevany, 3.-4.th July, 2012. Česká Zemědělská Univerzita v Praze, Fakulta Agrobiologie, Potravinových a přírodních zdrojů, 203 pp.Search in Google Scholar

Ježek J. & Omelková M. (2012): Horse flies (Diptera: Tabanidae) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). - Acta Mus. Morav., Sci. biol., Brno 96(2): 803-817.Search in Google Scholar

Ježek J., Vonička P. & Preisler J. (2008): Ovádovití (Diptera: Tabanidae) Jizerských hor a Frýdlantska. (Tabanidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic). - Sb. Severočes. Muz., Přír.V. 26: 187-200.Search in Google Scholar

Ježková V. (1974): Současný stav faunistického výzkumu čeledi ovádovitých (Insecta, Diptera, Tabanidae) na území ČSSR. Present state of faunistic research of horse flies (Insecta, Diptera, Tabanidae) on the territory of Czechoslovakia. Dissertation Thesis, Pedagogical Faculty, Charles University, Praha, 99 pp. (In Czech, unpubl. manuscript).Search in Google Scholar

Landrock K. (1907): Mährische Zweiflügler. - Acht. Ber. Lehr. Nat. 1906/1907: 50-71.Search in Google Scholar

- (1932): Die Bremsen (Tabanidae) Mährens. - Verhandl. nat. Ver. Brünn 63(1931): 133-151.Search in Google Scholar

Leclercq M. (1960): Révision systématique et biogéographique des Tabanidae (Diptera) paléarctiques. Vol. 1: Pangoniinae et Chrysopsinae. - Mém. Inst. R. Sci. Nat. Belg. 63: 1-77.Search in Google Scholar

- (1967): Révision systématique et biogéographique des Tabanidae (Diptera) paléarctiques. Vol. 2: Tabaninae. - Mém. Inst. R. Sci. Nat. Belg. 80(1966): 1-237.Search in Google Scholar

Moucha J. (1976): Horse-flies (Diptera: Tabanidae) of the World. Synoptic Catalogue. - Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, Suppl. 7: 1-319.Search in Google Scholar

Moucha J. & Chvála M. (1955): Revise ovádovitých (Dipt., Tabanidae) Československa (I. část: Chrysopinae). Revision der Tabaniden (Diptera) der Tschechoslowakei (I. Teil: Chrysopinae). - Zool. ent. Listy 4(3): 227-238.Search in Google Scholar

- (1956a): Revise ovádovitých (Dipt., Tabanidae) sbírky Vimmerovy. Revision der Tabaniden (Diptera) aus Ant. Vimmer’s Sammlung. - Přír. Sb. Ostrav. Kr. 17: 147-151 (in Czech, German summary).Search in Google Scholar

- (1956b): Revise ovádovitých (Dipt., Tabanidae) Československa (II. část: Haematopotinae). Revision der Tabaniden (Diptera) der Tschechoslowakei (II. Teil: Haematopotinae). - Zool. Listy, Brno 5: 259-270 (in Czech, German summary).Search in Google Scholar

- (1956c): Revise ovádovitých (Dipt., Tabanidae) sbírky Moravského musea. Revision der Bremsen (Dipt., Tabanidae) aus der Sammlung des Mährischen Museums. - Čas. Morav. Mus. 41: 87-92.Search in Google Scholar

- (1958): Revise ovádovitých (Dipt., Tabanidae) Československa (III. část: Tabaninae: Tabanus s. str.). Revision der Tabaniden (Diptera) der Tschechoslowakei (III. Teil: Tabaninae: Tabanus s. str.). - Zool. Listy, Brno 7: 182-197 (in Czech, German summary).Search in Google Scholar

- (1959a): K poznání ovádovitých (Diptera, Tabanidae) v Rychlebských horách. Zur Erkenntnis der Bremsen (Dipt. Tabanidae) des Reichensteiner Gebirges. In: Rychlebské hory. - Sb. prac. přír. poměr., Ostrava, pp. 301-305 (in Czech, German summ.).Search in Google Scholar

- (1959b): Revise ovádovitých (Dipt., Tabanidae) Československa (IV. část: Tabaninae 2). Revision der Tabaniden (Diptera) der Tschechoslowakei (IV. Teil: Tabaninae 2). - Zool. Listy, Brno 8: 161-174 (in Czech, German summary).Search in Google Scholar

- (1959c): K poznání ovádovitých Moravy a Slovenska. Zur Kenntnis der Tabaniden-Fauna Mährens und der Slowakei. - Čas. Slez. Muz. Opava (A) 8: 119-126 (in Czech, German summ.).Search in Google Scholar

- (1961): K poznání ovádovitých Československa. Zur Kenntnis der Tabaniden-Fauna der Tschechoslowakei. - Acta Mus. Silesiae, Ser. A., Opava 10: 57-61.Search in Google Scholar

- (1967): Beschreibung des Männchens von Haematopota scutellata nebst Bemerkungen über die Gattung Haematopota Meig. in der Tschechoslowakei (Diptera, Tabanidae). - Acta Ent. Bohemoslov. 64: 224-231.Search in Google Scholar

- (1968): Die Gattung Hybomitra Enderlein, 1922 in der Tschechoslowakei (Diptera, Tabanidae). - Acta Faun. Ent. Mus. Nat. Pragae 12: 263-294.Search in Google Scholar

- (1969): Zur Kenntnis der Bremsengattung Atylotus Osten-Sacken in der Tschechoslowakei (Diptera, Tabanidae). - Acta Ent. Bohemoslov. 66: 321-329.Search in Google Scholar

Olsufjev N.G. (1977): Tabanidae. Fauna USSR. No. 7(2). Leningrad, 434 pp. (in Russian).Search in Google Scholar

Omelková M., Ježek J., Starý J., Roháček J. & Holinka J. (2008): Dvoukřídlí (Diptera). True flies (Diptera), pp. 294-298, 304-305. In: Jongepierová I. (ed.): Louky Bílých Karpat. Grasslands of the White Carpathian Mountains. ZOČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, 461 pp. (in Czech and English).Search in Google Scholar

Pape T., Blagoderov V. & Mos tovski M.B. (2011): Order Diptera Linnaeus, 1758. In: Zhang Z.-Q. (ed.) Animal biodiversity: An outline of higher-level classification and survey of taxonomic richness. - Zootaxa 3148: 222-229.10.11646/zootaxa.3148.1.42Search in Google Scholar

Pruner L. & Míka P. (1996): Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. List of settlements in the Czech Republic with associated map field codes for faunistic grid mapping system. - Klapalekiana 32 (Suppl.): 1-115 (in Czech, English summary).Search in Google Scholar

Šafář J. et al. (2003): Olomoucko. In: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds): Chráněná území ČR, svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Ekocentrum Brno, Praha, 456 pp.Search in Google Scholar

Teskey H.J. (1990): The Horse Flies and Deer Flies of Canada and Alaska. Diptera: Tabanidae. - Ins. Arach. Canada 16: 1-381.Search in Google Scholar

Vimmer A. 1913: Seznam českého hmyzu dvoukřídlého. Catalogus dipterorum. - Ent. přír. 8: 1-99 (in Czech).Search in Google Scholar

Zelený J. (1972): Návrh členění Československa pro faunistický výzkum. Entwurf einer Gliederung der Tschechoslowakei für Zwecke der faunistischen Forschung. - Zpr. Českoslov. Spol. Ent. ČSAV 8: 3-16 (in Czech, German summary).Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo