1. bookVolume 35 (2018): Edizione 1 (September 2018)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2391-4491
Prima pubblicazione
20 Dec 2019
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Translation of Names of Polish Higher Schools and the Rule of Diligent Preparation of Translations and Faithfulness of a Sworn Translation

Pubblicato online: 22 Jun 2020
Volume & Edizione: Volume 35 (2018) - Edizione 1 (September 2018)
Pagine: 39 - 57
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2391-4491
Prima pubblicazione
20 Dec 2019
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

Cieślik, Bolesław, Laska Liwiusz i Michał Rojewski. 2010. Egzamin na tłumacza przysięgłego: komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.Search in Google Scholar

Cieślik, Bolesław, Kierzkowska Danuta, Michalska Anna, Staniszewska-Kowalak Dorota i Jacek Zieliński. 2018. Tłumacz przysięgły. Status prawny i zawodowy. Warszawa: Wydawnictwo Translegis.Search in Google Scholar

Dacewicz, Leonarda. 2007. Nazwy polskich uczelni wyższych tradycja i współczesność. [w:] Nowe nazwy własne, nowe tendencje badawcze, red. A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch i K. Skowronek, 521–528, Kraków: Wydawnictwo PANDIT.Search in Google Scholar

Dostatni, Grzegorz. 2005. Komentarz do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS.Search in Google Scholar

Ewald, Petra. 2012. Grundschule Brüsewitz − Grundschule „Villa Kunterbunt“ − Lessing-Grundschule: Schulnamen zwischen Identifizierungs- und Charakterisierungsfunktion. [w:] Beiträge zur Namenforschung 47/1, 1−32.Search in Google Scholar

Iluk, Jan. 1992. Voraussetzungen für eine angemessene Übersetzung von Namen öffentlicher Einrichtungen. [w:] Wissenschaftliche Arbeiten zur Literatur und Linguistik, red. J. Iluk, 52–62, Katowice: Uniwersytet Śląski.Search in Google Scholar

Iluk, Jan. 2000. Problemy tłumaczenia instytucji publicznych z języka polskiego na język niemiecki i odwrotnie. [w:] Problemy komunikacji międzykulturowej – Lingwistyka, translatoryka, glottodydaktyka, red. B. Kielar, 193–213, Warszawa: Oficyna Wydawnicza GrafPunkt.Search in Google Scholar

Kaleta, Zofia. 1998. Teoria nazw własnych. [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, 15–36, Warszawa, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego.Search in Google Scholar

Kierzkowska, Danuta. 1991. Kodeks tłumacza sądowego. Warszawa: Tepis.Search in Google Scholar

Kierzkowska, Danuta. 2011. Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem. Warszawa: Tepis.Search in Google Scholar

Kubacki, Artur Dariusz. 2006. W sprawie terminologii organów samorządowych i nazw województw w języku niemieckim. Przyczynek krytyczny do stanowiska Konwentu Marszałków RP. [w:] Lingua Legis 14, 39–45.Search in Google Scholar

Kubacki, Artur Dariusz. 2012a. O problemach tłumaczenia poświadczonego polskich dokumentów szkolnych. [w:] Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication, vol. 9, 79–101.Search in Google Scholar

Kubacki, Artur Dariusz. 2012b. Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.Search in Google Scholar

Kubacki, Artur Dariusz. 2013. Problemy tłumaczenia niemieckich dokumentów szkolnych. [w:] Lingua Legis 21, 26–38.Search in Google Scholar

Kubacki, Artur Dariusz. 2014. O problemach tłumaczenia niemieckojęzycznych dokumentów szkolnych. [w:] Słowo – kontekst – przekład. Seria Język a Komunikacja 34, red. J. Dybiec-Gajer i A. Tereszkiewicz, 171–186, Kraków: Wydawnictwo Tertium.Search in Google Scholar

Nord, Christiane. 2011. Funktionsgerechtigkeit und Loyalität: Theorie, Methode und Didaktik des funktionalen Übersetzens, Berlin: Frank & Timme.Search in Google Scholar

Nosowicz, Jan Franciszek. 2016. Nazwy pochodne od prymarnych wyrazów ergonimów instytucji szkolnictwa wyższego. [w:] Neofilologia dla przyszłości, t.1, red. J. F. Nosowicz, 109–122, Warszawa: Lingwistyczna Szkoła Wyższa.Search in Google Scholar

Solová, Regina. 2013. Norma i praktyka w przekładzie tekstów skonwencjonalizowanych, Wrocław: Oficyna Wydawnicza „Atut”.Search in Google Scholar

Stolze, Radegundis. 2009. Fachübersetzen – Ein Lehrbuch für Theorie und Praxis. Berlin: Frank & Timme.Search in Google Scholar

Stolze, Radegundis. 2014. Praxishandbuch Urkundenübersetzung. Fertigkeiten. Terminologie. Rechtssprache. Tübingen: Stauffenburg-Verlag.Search in Google Scholar

Walczak, Bogdan. 1995. Uniwersytet w Poznaniu: nazwy uczelni i budynków. [w:] Język polski – historia i współczesność. Język polski – historia i współczesność. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej dla uczczenia 75. rocznicy powstania Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, red. Z. Krążyńska i Z. Zagórski, 9–20, Poznań: PTPN.Search in Google Scholar

Vladimirovna Vasil’eva, Natalija. 2004. Institutionsnamen, [w:] Namenarten und ihre Erforschung. Ein Lehrbuch für das Studium der Onomastik, red. A. Brendler i S. Brendler, 605–621, Hamburg: Baar.Search in Google Scholar

Rybińska, Zofia. 1994. Polskie Uniwersytety i Szkoły – Glosariusz Polterm nr 5. Warszawa: TEPIS.Search in Google Scholar

Szwajczuk, Alina. 2011. O błędnych tłumaczeniach nazw uczelni wyższych w Polsce: dlaczego powszechna praktyka tłumaczenia nazw szkół wyższych na university budzi kontrowersje? [w:] Interdyscyplinarność w dydaktyce nauczania języków obcych, red. K. Jaworska-Biskup, B. Kijek i A. Szwajczuk, 265–283, Szczecin: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk.Search in Google Scholar

Zieliński, Lech. 2006. Od wierności do śmieszności. Kilka uwag o tłumaczeniu nazw własnych polskich szkół wyższych na język angielski. [w:] Rocznik Przekładoznawczy 2. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, 223–233.Search in Google Scholar

HeiligenLexikon. https://www.heiligenlexikon.de/BiographienJ/Johannes_von_Krakau.htm (data dostępu 10.07.2018)Search in Google Scholar

StudiScan. https://www.studierenstudium.com/studium/fachbereich_vergleichen/Business_Management/BWL_Betriebswirtschaftslehre (data dostępu 10.07.2018)Search in Google Scholar

Ourkids, http://www.ourkids.net/pl/szkoly-spoleczne-wpolsce.php#maincontent (data dostępu 10.07.2018)Search in Google Scholar

Wissenschaftsrat 2012: Private und kirchliche Hochschulen aus Sicht der Institutionellen Akkreditierung (data dostępu 10.07.2018)Search in Google Scholar

https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/2264-12.pdf (data dostępu 10.07.2018)Search in Google Scholar

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.www.nauka.gov.pl (data dostępu 10.07.2018)Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2004 Nr 273, poz. 2702)Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365)Search in Google Scholar

Stanowisko Konwentu Marszałków RP w sprawie terminologii organów samorządowych i nazw województw w języku niemieckim z 4 marca 2000. [w:] Biuletyn TEPIS, 41/2000, 27.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo