1. bookVolume 33 (2018): Edizione 1 (March 2018)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2391-4491
Prima pubblicazione
20 Dec 2019
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Open Access

Capitalising on Polish Translation Market Data in the Field of Commercial Law

Pubblicato online: 04 Jul 2020
Volume & Edizione: Volume 33 (2018) - Edizione 1 (March 2018)
Pagine: 89 - 115
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2391-4491
Prima pubblicazione
20 Dec 2019
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

Albi, Anabel Borja. 2013. A genre analysis approach to the study of the translation of court documents. Linguistica Antverpiensia 12: 3353.10.52034/lanstts.v12i.235Search in Google Scholar

Babbie, Earl. 2008. Podstawy Badań Społecznych. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Bedyńska, Sylwia and Aneta Brzezicka. 2007. Statystyczny drogowskaz. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ‘Academika’.Search in Google Scholar

Biel, Łucja. 2014. Lost in the Eurofog: the Textual Fit of Translated Law. Bern: Peter Lang.10.3726/978-3-653-03986-3Search in Google Scholar

Biel, Łucja. 2017. Enhancing the communicative dimension of legal translation: comparable corpora in the research informed classroom. The Interpreter and Translator Trainer 11: 316336.10.1080/1750399X.2017.1359761Search in Google Scholar

Chromá, Marta. 2014. Making sense in legal translation. Semiotica 201: 201144.10.1515/sem-2014-0018Search in Google Scholar

Ciulkin, Leszek, Andrzej Jakubecki and Norbert Kowal. 2004. Krajowy Rejestr Sądowy i Postępowanie Rejestrowe. Praktyczny Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo ZPP.Search in Google Scholar

Flöter-Durr, Margarete and Thierry Grass 2016. Kommunikative Probleme in der Rechtsübersetzung. Quo Vadis Romania. 80 QVR 48: 8093.Search in Google Scholar

Galdia, Marcus. 2017. Lectures on Legal Linguistics. Frankfurt am Main: Peter Lang.10.3726/b11443Search in Google Scholar

Gołaczyński, Jacek (ed.). 2015. Jurysdykcja, uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012. Komentarz. Warszawa C.H.Beck.Search in Google Scholar

Goźdź-Roszkowski, Stanisław. 2016. The role of generic competence and professional expertise in legal translation. The case of English and Polish probate documents. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 45(58): 5167.10.1515/slgr-2016-0015Search in Google Scholar

Grabowski, Łukasz. 2015. Keywords and lexical bundles within English pharmaceutical discourse: a corpus-driven description. English for Specific Purposes 38: 2333.10.1016/j.esp.2014.10.004Search in Google Scholar

Jopek-Bosiacka, Anna. 2010. Legal Communication: Cross Cultural Perspective. Warszawa: Warsaw University Press.10.31338/uw.9788323511878Search in Google Scholar

Kjœr, Lise Anne. 2007. Phrasemes in legal Texas. In Phraseologie. Ein Internationales Handbuch der Zeitgenössischen Forschung/Phraseology. An International Handbook of Contemporary Research, ed. Harald Burger, Dmitrij Dobrovol’skij, Peter Kühn and Neal. R. Norrick, 506515. Berlin/New York: Walter de Gruyter.10.1515/9783110171013.506Search in Google Scholar

Kubacki Artur, Dariusz. 2012. Tłumaczenia Poświadczone. Status, Kształcenie, Warsztat Odpowiedzialność Tłumacza Przysięgłego. Warszawa: Wolters Kluwer.Search in Google Scholar

Markowski, Andrzej. 2002. (ed.). Nowy Słownik Poprawnej Polszczyzny. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Matulewska, Aleksandra. 2014. In quest for attaining sufficient equivalence. Polish and English insolvency terminology in translation. A comparative study. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric. vol. 38 (51): 167-188.Search in Google Scholar

Nawojczyk, Maria. 2002. Przewodnik po Statystyce dla Socjologów. Kraków: SPSS Polska Sp. z o.o.Search in Google Scholar

Schleef, Erik. 2014. Written Surveys and Questionnaires in Sociolinguistics. In Research Methods in Sociolinguistics. A Practical Guide. ed. Janet Holmes and Kirk Hazen Wiley, 4257. Oxford: Wiley Blackwell.Search in Google Scholar

Wejland, Andrzej P. 1992. Kwestionariusz. In Podręcznik Socjologicznych Badań Ankietowych. ed. Paweł Daniłowicz, Zbignew Sawiński, Franciszek Sztabiński, Paweł B. Sztabiński, Andrzej P. Wejland, 5181. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.Search in Google Scholar

Więcławska, Edyta. 2013. On various degrees of stability of multiword combinations in the language of Polish law. International English Studies Journal, Studia Anglica Resoviensia. 10: 7386.Search in Google Scholar

Więcławska, Edyta. 2016. Integrating the needs of the local market in teaching legal translation. Humanities and Social Sciences. 23(2/2016): 245253.10.7862/rz.2016.hss.35Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o Swobodzie Działalności Gospodarczej (Journal of Laws of 2004, no. 174, item 1807 with later amendments).Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Journal of Laws of 1997, no. 121, item 770 with later amendments)Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych. (Journal of Laws of 2000, no. 94, item 1037 with later amendments).Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo