1. bookVolume 5 (2012): Edition 3 (December 2012)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1805-4196
ISSN
1805-4196
Première parution
20 Jun 2008
Périodicité
3 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Present Approaches to Landscape Typology in the Czech Republic

Publié en ligne: 14 Feb 2013
Volume & Edition: Volume 5 (2012) - Edition 3 (December 2012)
Pages: 24 - 35
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1805-4196
ISSN
1805-4196
Première parution
20 Jun 2008
Périodicité
3 fois par an
Langues
Anglais

Bastian, O. (2000). Landscape classification in Saxony (Germany) - a tool for holisticregional planning. Landscape and Urban Planning, 50, pp. 145-155.10.1016/S0169-2046(00)00086-4Search in Google Scholar

Bunce, R.G.H., Barr, C. J., Clarke, R. T., Howard, D. C., Lane, A. M. J. (1996). Land Classification for Strategic Ecological Survey. Journal of Environmental Management, 47(1), pp. 37-60. doi:10.1006/jema.1996.003410.1006/jema.1996.0034Search in Google Scholar

Culek, M. et al. (2005). Biogeografické členění ČR II. Enigma, Praha, 589 p.Search in Google Scholar

Demek, J., Quitt, E., Raušer, J. (1977). Fyzickogeografické regiony ČSR, Sborník ČSSZ, 1977, Vol. 2: 82, p. 89 - 99Search in Google Scholar

Groom, G., Mücher, C.A., Ihse, M., Wrbka, T. (2006). Remote sensing in landscapeecology: experiences and perspectives in a European context. Landscape Ecology 21: pp. 391-40810.1007/s10980-004-4212-1Search in Google Scholar

Haase, G. (1989). Medium scale landscape classification in the German Democratic Republic. Landscape Ecology, 3(1), pp. 29-41. doi:10.1007/BF0015775410.1007/BF00157754Search in Google Scholar

Hrnčiarová, T., Mackovčin, P., Zvara, I. (2009). Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasnézahradnictví, v. v. i., Praha-Průhonice, ISBN 978-80-85116-59-5, 352 p.Search in Google Scholar

Chuman, T., Romportl, D. (2010). Multivariate classification analysis of culturallandscapes: An example from the Czech Republic. Landscape and Urban Planning, 98(3-4), pp. 200-209. doi:10.1016/j.landurbplan.2010.08.00310.1016/j.landurbplan.2010.08.003Search in Google Scholar

Jongman, R., Bunce, R., Metzger, M., Mücher, C., Howard, D., Mateus, V. (2006). Objectives and applications of a statistical environmental stratification of Europe. Landscape Ecology 21: pp. 409-419. doi:10.1007/s10980-005-6428-010.1007/s10980-005-6428-0Search in Google Scholar

Kolejka, J. (1999). Dynamická a aplikovaná geoekologie. Habilitační práce. Katedrachemie životního prostředí a ekotoxikologie PřF MU v Brně, 242 p.Search in Google Scholar

Kolejka, J., Romportl, D., Lipský, Z. (2009). Typy současné krajiny. In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P., Zvara, I. (2009). Atlas krajiny České republiky. (352 p.). Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasnézahradnictví, v. v. i., Praha-Průhonice, ISBN 978-80-85116-59-5Search in Google Scholar

Kozák, J. et al. (2009). Soil Atlas of the Czech Republic. ČZU Praha, 2. upr. vyd., ISBN 978-80-213-2008-6, 150 p.Search in Google Scholar

Lioubimtseva, E., Defourny, P. (1999). GIS-based landscape classification and mapping of European Russia. Landscape and Urban Planning, p. 44.10.1016/S0169-2046(99)00008-0Search in Google Scholar

Lipský, Z. et al. (1997). Typologie a ochrana české kulturní krajiny. Závěrečná zprávavýzkumného projektu GAČR, č. 206/95/0959. Ústav aplikované ekologie, Lesnická fakulta České zemědělské univerzity.Search in Google Scholar

Lipský, Z., Romportl, D. (2007). Typologie krajiny v České republice a zahraničí - stavproblematiky, metody a teoretická východiska. Geografie - Sborník ČGS, Vol. 112, pp. 61 - 83Search in Google Scholar

Löw, J. et al. (2005). Typologie české krajiny, Závěrečná zpráva projektu VaV 640/01/03 zaroky 2003 - 2005. Löw a spol. s.r.o. & MŽP ČR, BrnoSearch in Google Scholar

Metzger, M. J., Bunce, R. G. H., Jongman, R. H. G., & Mücher, C. A. (2005). A climaticstratification of the environment of Europe. Global Ecology and Biogeography, pp. 549-563. doi:10.1111/j.1466-822x.2005.00190.x10.1111/j.1466-822X.2005.00190.xSearch in Google Scholar

Muranský, P. a kol. (1977). Hodnocení krajiny a jego využití v plánovací a projektovétechnice. Architektura ČSR, roč. XXXVI, Vol. 9 - 10, Praha, pp. 390 - 398Search in Google Scholar

Mücher, C. A., Bunce, R. H. G., Jongman, R. H. G., Klijn, J. A., Koomen, A. J. M., Metzger, M. J., Wascher, D. M. (2003). Identification and characterisation of Environments and landscapes in Europe. Alterra - rapport 832, Wageningen, 120 p.Search in Google Scholar

Mücher, C. a., Klijn, J. a., Wascher, D. M., & Schaminée, J. H. J. (2010). A new European Landscape Classification (LANMAP): A transparent, flexible and user-orientedmethodology to distinguish landscapes. Ecological Indicators, 10(1), pp. 87-103.doi:10.1016/j.ecolind.2009.03.01810.1016/j.ecolind.2009.03.018Search in Google Scholar

Nauman, P. a kol. (1977). Krajinářské hodnocení z hlediska teoretického ametodologického, Architektura ČSR, roč. XXXVI, č. 9 - 10, Praha, pp. 386 - 390Search in Google Scholar

Neuhäuslová, Z. et al. (1999). Mapa potenciální přirozené vegetace ČR. Academia, Praha, ISBN 80-200-0687-7, 342 p.Search in Google Scholar

Palang, H., Printsmann, A., Konkoly-Gyuro, E., Urbanc, M., Skowronek, E., Woloszyn, W. (2006). The Forgotten Rural Landscapes of Central and Eastern Europe. Landscape Ecology /2006/ 21: pp. 347-357. DOI 10.1007/s10980-004-4313-x10.1007/s10980-004-4313-xSearch in Google Scholar

Peterseil, J. (2004). Evaluating the ecological sustainability of Austrian agriculturallandscapes - the SINUS approach. Land Use Policy, 21(3), pp. 307-320. doi:10.1016/j.landusepol.2003.10.01110.1016/j.landusepol.2003.10.011Search in Google Scholar

Pinto-Correia, T., Gustavsson, R., Pirnat, J. (2006). Bridging the Gap between Centrally Defined Policies and Local Decisions - Towards more Sensitive and Creative Rural10.1007/s10980-005-4720-7Search in Google Scholar

Landscape Management. Landscape Ecology /2006/ 21: pp. 333-346, DOI 10.1007/s10 980-005-4720-710.1007/s10980-005-4720-7Search in Google Scholar

Romportl, D., Chuman, T. (2007). Proposal method of landscape typology in the Czechrepublic. In Dreslerová, J., (ed.): Journal of Landscape Ecology. 0. číslo časopisu CZIALE, Brno, ISBN 978-80-86386-97-3Search in Google Scholar

Romportl, D. (2010). Typologie krajiny České republiky. Dizertační práce. Katedra fyzickégeografie a geoekologie PřF UK v Praze.Search in Google Scholar

Tolasz, R. et al. (2007). Climate Atlas of Czechia. 1. vyd. Praha: Českýhydrometeorologický ústav; Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 255 p, il.,tab., mapy. ISBN 9788086690261 (ČHMU). ISBN 9788024416267 (UP).Search in Google Scholar

USGS - SRTM (2000). Digital Elevation Model. NASA, c. 2006. Retrieved October 10, 2009from <http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/l>Search in Google Scholar

Van Eetvelde, V., Antrop, M. (2009). A stepwise multi-scaled landscape typology andcharacterisation for trans-regional integration, applied on the federal state of Belgium. Landscape and Urban Planning, 91(3), pp.160-170. doi:10.1016/j.landurbplan.2008.12.00810.1016/j.landurbplan.2008.12.008Search in Google Scholar

Wascher, D.M., ed. (2005). European Landscape Character Areas - Typologies, Cartography and Indicators for the Assessment of Sustainable Landscapes. Final Project Report as deliverable from the EU’s Accompanying Measure project European Landscape Character Assessment Initiative (ELCAI), (4.2.2), x + 150 pp..Search in Google Scholar

Zoubek, J. et al. (2003). Atlas GeoČR 500. CD-ROM - soubor geovědních map. Českágeologická služba, PrahaSearch in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo