1. bookVolume 11 (2011): Edition 1 (March 2011)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2300-7575
ISSN
1642-5952
Première parution
17 Mar 2011
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Productivity of lakes varying in water mass dynamics

Publié en ligne: 05 Jan 2012
Volume & Edition: Volume 11 (2011) - Edition 1 (March 2011)
Pages: 7 - 13
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2300-7575
ISSN
1642-5952
Première parution
17 Mar 2011
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

Håkanson L., Blenckner T., Bryhn A. C., Hellström S. S., 2005, The influence of calcium on the chlorophyll-phosphorus relationship and lake Secchi depths, Hydrobiologia 537: 111-123.10.1007/s10750-004-2605-4Search in Google Scholar

Hermanowicz W., Dojlido J., Dożańska W., Koziorowski B., Zerbe J., 1999, Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków (Physico-chemical investigation of water and sludge), Arkady, Warszawa, p.627 (in Polish).Search in Google Scholar

Jańczak J., Brodzińska B., Kowalik A., Sziwa R., 1999, Atlas jezior Polski, tom 3 (Atlas of Polish lakes, vol. 3), Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, p. 240 (in Polish).Search in Google Scholar

Kajak Z., 1979, Eutrofizacja jezior (Lake eutrophication), PWN, Warszawa, p. 233 (in Polish).Search in Google Scholar

Karlsson J., Byström P., Ask J., Persson L., Jansson M., 2009, Light limitation of nutrient poor lake ecosystems, Nature 460: 506-509.10.1038/nature0817919626113Search in Google Scholar

Kondracki J., 2009, Geografia regionalna Polski (Regional geography of Poland), Wyd. Nauk. PWN, p. 468 (In Polish).Search in Google Scholar

Nara F., Tani Y., Soma Y., Soma M., Naraoka H., Watanabe T., Horiuchi K., Kawai T., Oda T., Nakamura T., 2005, Response of phytoplankton productivity to climate change recorded by sedimentary photosynthetic pigments in Lake Hovsgol (Mongolia) for the last 23,000 years, Quat. Int. 136: 71-81.10.1016/j.quaint.2004.11.009Search in Google Scholar

Nędzarek A., Tórz A., 2009, The primary production of Tertiary estuary (Dąbie Lake, Poland), Limnol. Rev. 9: 17-26.Search in Google Scholar

Olszewski P., 1959, Stopnie nasilenia wpływu wiatru na jeziora (Graduation in the intensity of the wind effects on lakes), Zesz. Nauk. WSR Olszt. 4: 111-132 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Olszewski P., Tadajewski A., Lossow K., Więcławski F., 1978, Wstępna charakterystyka limnologiczna niektórych jezior Pojezierza Mazurskiego. Część II) (Preliminary limnological characteristics of some lakes in the Mazurian Lakeland. Part II), Zesz. Nauk. ART Olszt. 7, p. 80 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Patalas K., 1960, Mieszanie wody jako czynnik określający intensywność krążenia materii w różnych morfologicznie jeziorach okolic Węgorzewa (Mixing of water as the factor defining intensity of food materials circulation in morphologically different lakes of Węgorzewo district), Rocz. Nauk Roln. 77(B)1: 223-242 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Romero-Viana L., Keely B. J., Camacho A., Vicente E., 2010, Primary production in Lake La Cruz (Spain) over the last four centuries: reconstruction based on sedimentary signal of photosynthetic pigments, J. Paleolimnol. 43: 771-786.10.1007/s10933-009-9367-ySearch in Google Scholar

Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 1992, Am. Publ. Health Ass., Washington, p. 2050.Search in Google Scholar

Tandyrak R., Parszuto K., 2006, Multi-Year Investigation of Organic Substances in the Waters of Lake Starodworskie, Arch. Environ. Prot. 32(3): 29-40.Search in Google Scholar

Tórz A., Kubiak J., 2006, Influence of the selected hydrochemical factors upon the nitrogen -phosphorus ratio and factors restraining primary production in coastal lakes: Koprowo, Liwia, Łuża and Resko Przymorskie, Acta Sci. Pol., Piscaria 5(2): 83-98.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD