1. bookVolume 10 (2010): Edition 1 (March 2010)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2300-7575
ISSN
1642-5952
Première parution
17 Mar 2011
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

The lake deposits in Płock Basin (case studies of Lakes Rakutowskie and Żłoby)

Publié en ligne: 17 Mar 2011
Volume & Edition: Volume 10 (2010) - Edition 1 (March 2010)
Pages: 23 - 28
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2300-7575
ISSN
1642-5952
Première parution
17 Mar 2011
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

Bronk Ramsey C., 2005, OxCal progam v3.10. Online: http://www.rlaha.ox.ac.uk/O/oxcal.phpSearch in Google Scholar

Kozarski S., 1991, Paleogeografia Polski w Vistulianie (Palaeogeography of Poland in the Vistulian (Weichselian)), [in:] L. Starkel (ed.), Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze (Geography of Poland. Natural environment), PWN, Warszawa: 80-105 (in Polish).Search in Google Scholar

Manikowska B., 1992, Gleby kopalne w osadach z okresu 20 000-8 000 lat BP w Polsce (Fossil soils in sediments between 20 000 and 8 000 years BP in Poland), Prz. Geol. 10: 588-600 (in Polish).Search in Google Scholar

Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z., 1991, Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin (The methods of determination and assessment of soils and plants), Wyd. IOŚ, Warszawa, p. 334 (in Polish).Search in Google Scholar

Reimer P. J., M. G.L Baillie, E. Bard, A. Bayliss, J. W. Beck, C. Bertrand, P. G. Blackwell, C. E. Buck, G. Burr, K. B. Cutler, P. E. Damon, R. L. Edwards, R. G. Fairbanks, M. Friedrich, T. P. Guilderson, A. G. Hogg, K. A. Hughen, B. Kromer, F. G. McCormac, S. Manning, C. Bronk Ramsey, R. W. Reimer, S. Remmele, J. R. Southon, M. Stuiver, S. Talamo, F. W. Taylor, J. van der Plicht, and C. E. Weyhenmeyer, 2004, IntCal04 terrestrial radiocarbon age calibration, 0-26 cal Kyr BP, Radiocarbon 46: 1029-1058.10.1017/S0033822200033002Search in Google Scholar

Suffczyńska D., 2005, Geneza i rozwój rzeźby w czwartorzędzie (Genesis and evolutions of relief in Quaternary), [in:] A. Richling, K. Ostaszewska (eds) Geografia fizyczna Polski (Physical geography of Poland), Wyd. Nauk. PWN, Warszawa: 32-71 (in Polish).Search in Google Scholar

Tobolski K., 1998, Późnoglacjalna historia zbiornika w Imiołkach (Late Glacial history of the Imiołki basin), [in:] K. Tobolski (ed.) Paleoekologiczne studium późnoglacjalnych osadów jeziora Lednica w Imiołkach. Lednicki Park Krajobrazowy (Palaeoecological studies of the Late Glacial sediments of Lednica Lake at Imiołki. Lednicki Landscape Park), Bibl. Stud. Ledn., 4: 69-76 (in Polish).Search in Google Scholar

Wicik B., 1993, Chemizm wód i osadów jezior "Na Jazach" w Kotlinie Płockiej (Some chemical properties of waters and sediments of the "Na Jazach" lake complex in the Płock Basin), [in:] Jezioro Gościąż - stan badań nad osadami dennymi i środowiskiem współczesnym (Lake Gościąż - progress of studies on the sediments and recent environment), Pol. Bot. Stud., Guidebook Series 8: 93-104 (in Polish).Search in Google Scholar

Więckowski K., 1959, Pierwsze próby z sondą rdzeniową do pobierania monolitów osadów dennych jezior (A first attempt at obtaining monoliths of lake floor sediments by means of a core-sound), Prz. Geogr. 31(2): 361-366 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Więckowski K., 1993, Dotychczasowy stan rozpoznania osadów dennych jezior "Na Jazach" - cechy makroskopowe (The up-to-date state of recognition of bottom sediments in the "Na Jazach" lakes according to their macroscopic features), [in:] Jezioro Gościąż - stan badań nad osadami dennymi i środowiskiem współczesnym (Lake Gościąż - progress of studies on the sediments and recent environment), Pol. Bot. Stud., Guidebook Series 8: 77-92 (in Polish).Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo