1. bookVolume 19 (2011): Edition 1 (March 2011)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1338-3973
ISSN
1338-3973
Première parution
23 May 2011
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Design of a detention reservoir

Publié en ligne: 23 May 2011
Volume & Edition: Volume 19 (2011) - Edition 1 (March 2011)
Pages: 33 - 40
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1338-3973
ISSN
1338-3973
Première parution
23 May 2011
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

Atlas of the countries of the Slovak Republic (Atlas krajín Slovenskej republiky, MŽP Bratislava), Ministry of the Environment, Bratislava, Slovakia (2002).Search in Google Scholar

Hulla, J., Turček, P.: Foundation engineering (Zakladanie stavieb), JAGA group, s. r. o., Bratislava, Slovakia (2004).Search in Google Scholar

Kamenský, J.: Hydraulic design of detention reservoir outlet structures. Final report. (Hydraulický návrh výtokových objektov z poldrov. Záverečná správa), Department of Hydraulic Engineering, Faculty of Civil Engineering, Bratislava, Slovakia (2001).Search in Google Scholar

Lukáč, M., Bednárová, E.: Reservoirs and dams. Design and operation. (Nádrže a priehrady, navrhovanie a prevádzka), STU Bratislava, Slovakia (2001).Search in Google Scholar

Mäsiar, E., Kamenský, J.: Hydraulics II. (Hydraulika II), Bratislava, Slovakia (2001).Search in Google Scholar

Floods before, during and after… (Povodne pred, počas, po …), SHMÚ Bratislava, Slovakia (2003).Search in Google Scholar

STN 731001 Základová pôda pod plošnými základmi (1987).Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo