1. bookVolume 11 (2021): Edition 1 (December 2021)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2543-9391
Première parution
15 Dec 2016
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Book Review: Rafał Prostak, Ogród murem oddzielony od pustyni. Relacje Kościół-państwo, wolność sumienia i tolerancja religijna w myśli pierwszych baptystów, Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Warszawa

Publié en ligne: 12 Sep 2022
Volume & Edition: Volume 11 (2021) - Edition 1 (December 2021)
Pages: 189 - 190
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2543-9391
Première parution
15 Dec 2016
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais
Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo