1. bookVolume 132 (2022): Edition 1 (January 2022)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2083-4829
Première parution
23 Apr 2014
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

The patient as an aggressor

Publié en ligne: 31 Dec 2022
Volume & Edition: Volume 132 (2022) - Edition 1 (January 2022)
Pages: 64 - 66
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2083-4829
Première parution
23 Apr 2014
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais

1. Winstanley S, Whittington R, Aggression towards health care staff in a UK general hospital: variation among professions and departments. J Clin Nurs. 2004;13:1:3-10.10.1111/j.1365-2702.2004.00807.x14687287 Search in Google Scholar

2. Pane G, Winiarski A, Salness K, Aggression directed toward emergency department staff at a university teaching hospital. Ann Emerg Med. 1991;20:3:283-6.10.1016/S0196-0644(05)80941-2 Search in Google Scholar

3. Frydrysiak K, Grześkowiak M, Podlewski R, Agresja pacjentów zagrożeniem w pracy zespołów ratownictwa medycznego. Anest Ratow. 2014;8:381. Search in Google Scholar

4. Berent D, Pierchała O, Florkowski A, et al. Agresja pacjentów wobec personelu medycznego izby przyjęć szpitala psychiatrycznego. Psychiatr Psychoter. 2009;5:2. Search in Google Scholar

5. Kliś A. Profilaktyka agresji i przemocy u pacjentów w ośrodkach dializ. Forum Nefrol. 2011;4:177. Search in Google Scholar

6. Cornaggia M, Beghi M, Pavone F, Barale F. Aggression in psychiatry wards: A systematic review. Psychiatry Res. 2011;189:10-20.10.1016/j.psychres.2010.12.02421236497 Search in Google Scholar

7. Hobbs FDR, Keane UM. Aggression against doctors: A review. J Royal Soc Med. 1996;89(2):69-72.10.1177/014107689608900203 Search in Google Scholar

8. Marcinkowska A. Lekarz jako osoba pełniąca funkcję publiczną. CzPKiNP. 2014;XVIII:1:57. Search in Google Scholar

9. Lickiewicz J, Musiał Z, Dzikowska M. Agresja wobec personelu medycznego w ocenie studentów pielęgniarstwa — propozycja narzędzia. Probl Pielęg. 2017;25:2:88.10.5603/PP.2017.0014 Search in Google Scholar

10. Wnukowski K, Kopański Z, Brukwicka I, Sianos G, Zagrożenia towarzyszące pracy ratownika medycznego – wybrane zagadnienia. J Clin Healthcare. 2015;3:10. Search in Google Scholar

11. Adamowski T, Piotrowski P, Trizna M et alia, Ocena częstotliwości i rodzaju agresji u pacjentów hospitalizowanych z powodu zachowań agresywnych. Psychiatr Pol. 2009;XLIII:6:739. Search in Google Scholar

12. Ciszewski L. Niebezpieczne dla otoczenia zachowania pacjentów hospitalizowanych na zasadzie środka zabezpieczającego. Post Psychiatr Neurol. 1996;5:421. Search in Google Scholar

13. Cornaggia, CM, Beghi, M, Pavone, F, Barale, F. Aggression in psychiatry wards: A systematic review. Psychiatry Res. 2011;189(1):10-20.10.1016/j.psychres.2010.12.024 Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD