1. bookVolume 132 (2022): Edition 1 (January 2022)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2083-4829
Première parution
23 Apr 2014
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

The survey of the opinion of the management of Disability Adjudication Teams in Poland on the reform of adjudication on disability

Publié en ligne: 31 Dec 2022
Volume & Edition: Volume 132 (2022) - Edition 1 (January 2022)
Pages: 44 - 47
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2083-4829
Première parution
23 Apr 2014
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais

1. Kłos B. Systemy orzecznictwa o niezdolności do pracy i orzecznictwo o niepełnosprawności w Polsce. Studia BAS. 2015;2(42):11. Search in Google Scholar

2. Głąb Z, Kurowski K.W poszukiwaniu nowego systemu orzekania o niepełnosprawności w świetle Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i idei niezależnego życia. Studia z Polityki Publicznej. 2018;4(20):23-43.10.33119/KSzPP.2018.4.2 Search in Google Scholar

3. Regulation No. 6 of the Prime Minister of February 2, 2017 on the Inter-ministerial Team for the Development of the Disability and Inability to Work Assessment System, M.P. 2017 item 167. Search in Google Scholar

4. [https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/jak-wygladaja-prace-nad-reformasystemu-orzecznictwa-ws-niepelnarańnosci-mrips-odresponse] (access: 25.08.2022) Search in Google Scholar

5. The Letter BON-IV.070.122.2021.AP. [https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2021-09/Odpowiedz_MRiPS_22.09.2021.pdf] (access: 22.09.2022). Search in Google Scholar

6. § 21 of the Ordinance of the Minister of Economy, Labor and Social Policy of July 15, 2003 on the ruling on disability and the degree of disability. Journal of Laws 2021.857. Search in Google Scholar

7. The Report on the results National Census of Population and Housing 2011 Central Statistical Office Warsaw; 2012. People with disabilities and their households 2002. Central Statistical Office, Warsaw; 2003. Search in Google Scholar

8. Raudsaar M, Kaseorg M. Social entrepreneurship as an alternative for disabled people. J Business Rev. 2014;2(3):120-5. Search in Google Scholar

9. Bańczyk P, Eichner M, Pasternak K, Tulaja J. Model aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z różnymi typami niepełnosprawności. Centrum Społecznego Rozwoju; 2015. Search in Google Scholar

10. Berthoud R. Trends in the employment of disabled people in Britain. University of Essex, Institute for Social and Economic Research; 2011. Search in Google Scholar

11. Laboratorium Badań Społecznych, Badanie sytuacji warsztatów terapii zajęciowej. Raport końcowy z badania. Warszawa; 2014. [https://www.pfron.org.pl/pl/publikacje/badania-i-analizy-pfro/77] (access: 22.09.2022). Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD