1. bookVolume 3 (2020): Edition 1 (August 2020)
Conférence Détails
License
Format
Conférence
eISSN
2545-2843
Première parution
30 Sep 2018
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais
access type Accès libre

Analysis of Gas-Geodynamic Phenomena During the Preparatory and Mining Works in Seam 358/1 at KWK “Budryk”

Publié en ligne: 10 Aug 2020
Volume & Edition: Volume 3 (2020) - Edition 1 (August 2020)
Pages: 131 - 148
Reçu: 01 Feb 2020
Accepté: 01 Mar 2020
Conférence Détails
License
Format
Conférence
eISSN
2545-2843
Première parution
30 Sep 2018
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais
Abstract

The nature of gas-geodynamic phenomena is so complicated and unpredictable that it forces the necessity of continuous search for new principles of identifying the outburst threat and ongoing monitoring of this threat with view of current conditions in the mine. After the incidents in JSW S.A, the mines carrying out works in seams threatened with outbursts, upon their own initiative introduced additional rigours and increased the frequency of measurements and tests regardless of the existing legal requirements. Incidents that have taken place in KWK “Budryk” in recent years show how important is continuous verification of knowledge related to the forecasting of the outburst threat on the basis of ongoing observations of works. The local occurrence of a zone characterized by high methane-bearing capacity in the coal seam, even after taking preventive measures and introducing additional rigorous did not allow for the complete elimination of gas-geodynamic phenomena and avoidance of danger to employed people.

Keywords

Jakubów A., Tor A., Tobiczyk St. (2003) Wyrzut metanu i skał w drążonej lunecie rurowej do szybu II na poziomie 1000 m w KWK Pniówek – okoliczności, przyczyny i skutki. Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Wyd. CPPGSMiE PAN. Wykłady, nr 25. Kraków. Search in Google Scholar

Majcherczyk T., Jakubów A., (2007): Zagrożenia gazodynamiczne w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Search in Google Scholar

Stączek A, Simka A, (2004) Graniczny wskaźnik intensywności desorpcji gazu z węgla charakteryzujący stan zagrożenia metanowego oraz wyrzutami metanu i skał Prace Naukowe GIG Górnictwo i Środowisko Kwartalnik 3/2004 Search in Google Scholar

Tor A., Jakubów A. (2006) Wyrzuty metanu i skał w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Materiały 4. Szkoły Aerologii Górniczej, Kraków, pp. 159-175. Search in Google Scholar

Wasilewski St., Zmarzły M. (2018) Gwałtowne wypływy metanu w wyniku zjawisk gazogeodynamicznych w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”, Przegląd Górniczy 2018 Search in Google Scholar

Wasilewski St. (2009) Nowoczesne metody zwiększenia bezpieczeństwa załóg w aspekcie zagrożenia wyrzutami węgla i metanu w kopalniach eksploatujących węgiel kamienny. Raport projektu badawczo-rozwojowego N R09 0004 04, Kraków. Search in Google Scholar

Zmarzły M. (2017) Rygory prowadzenia robót przygotowawczych w warunkach zagrożenia wyrzutami metanu i skał w Ruchu “Zofiówka”. Materiały 9. Szkoły Aerologii Górniczej, Białka Tatrzańska, pp. 341-359. Search in Google Scholar

Materiały kopalniane oraz Protokoły Kopalnianego Zespołu ds. Zwalczania Zagrożenia Metanowego oraz Wyrzutami Metanu i Skał, JSW S.A. KWK „Budryk” 2012-2019. Search in Google Scholar

Polskie przepisy górnicze: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych oraz Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych. Search in Google Scholar

WUG, (2006): Wnioski Komisji powołanej przez Prezesa WUG dla zbadania przyczyn i okoliczności wyrzutu metanu i skał oraz wypadku zbiorowego zaistniałego w dniu 22.11.2005r. w KWK „Zofiówka” Search in Google Scholar

WUG, (2007): Zagrożenie wyrzutami gazów i skał Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo