1. bookVolume 26 (2018): Edition 1 (March 2018)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2450-5781
Première parution
30 Mar 2017
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Improving the Service with the Servqual Method

Publié en ligne: 19 Jan 2018
Volume & Edition: Volume 26 (2018) - Edition 1 (March 2018)
Pages: 60 - 65
Reçu: 01 Jul 2017
Accepté: 01 Oct 2017
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2450-5781
Première parution
30 Mar 2017
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

[1] U. Balon, A. Maziarczyk. „Satysfakcja klienta w systemie zarządzania jakością”, in: Zarządzanie Jakością. Doskonalenie organizacji. Kraków: UEK w Krakowie, 2010.Search in Google Scholar

[2] Ch. Chakrapani. How to measure service quality and customer satisfaction. Chicago: American Marketing Association, 1998.Search in Google Scholar

[3] R. Haffer. Satysfakcja konsumentów i jej pomiar. Warszawa: Wydawnictwo PWE, 2000.Search in Google Scholar

[4] P. Kapica. „Badanie zadowolenia klienta zewnętrznego za pomocą metody Servgual w firmie usługowej”. M.A. thesis, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska, Zabrze, 2017.Search in Google Scholar

[5] E. Kreier, J. Łuczak. ISO 9000. Łatwy i skuteczny sposób uzyskania certyfikatu jakości. SERVQUAL – metoda oceny jakości usług. Poznań: FORUM, 2008.Search in Google Scholar

[6] J. Kujawiński. „Niektóre metody oceny jakości usług,” in: Marketing 2001, vol. 2. Sopot: Katedra Turystyki i Usług Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1998.Search in Google Scholar

[7] W. Mantura, A. Hamrol. Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.Search in Google Scholar

[8] PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania Jakością. Wymagania.Search in Google Scholar

[9] M. Stoma. Modele i metody pomiaru jakości usług. Lublin: Wydawnictwo Q&R Polska, 2012.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo