1. bookVolume 15 (2015): Edition 2 (June 2015)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2300-7575
Première parution
17 Mar 2011
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Holocene changes in the conditions of sedimentation in the eastern part of Lake Jamno based on sediment profile JS-64

Publié en ligne: 19 Feb 2016
Volume & Edition: Volume 15 (2015) - Edition 2 (June 2015)
Pages: 53 - 60
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2300-7575
Première parution
17 Mar 2011
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

Bieniek, B., Borówka, R. K., Tomkowiak, J., Strzelecka, A., 2013, Stratygraficzna zmienność litologii i składu chemicznego osadów wypełniających misę jeziora Jamno na podstawie profilu JS 20 (Stratigraphic variability of lithology and chemical composition fill in sediments of the basin from Lake Jamno on profile JS 20), [in:] Florek W., Geologia i geomofologia Pobrzeża i południowego Bałtyku. Tom 10 (Geology and geomorphology of coastland and southern Baltic Sea. Vol. 10), Wydaw. AP w Słupsku, Słupsk: 27-37 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Borówka R.K., Cedro B., 2010, Holocene marine ingressions in the coastal zone of the Pomeranian Bay based on radiocarbon assays, Geochronometria 38(1): 85-92.10.2478/s13386-011-0009-6Search in Google Scholar

Borówka R.K., Friedrich S., Heese T., Jasnowska J., Kochanowska R., Opęchowski M., Stanecka E., Zyska W., 2002, Przyroda Pomorza Zachodniego (Nature of the Western Pomerania), Oficyna In Plus, Szczecin, pp. 56 (in Polish).Search in Google Scholar

Borówka R. K., 2007, Geochemiczne badania osadów jeziornych strefy umiarkowanej (Geochemical research on lacustrine deposits in the temperate zone), Stud. Lim. et Tel. 1(1): 33-42 (in Polish).Search in Google Scholar

Dąbrowski, M. J., Lubliner-Mianowska K., Zachowicz J., Wypych K., 1985, Z Palinologii osadów Jeziora Jamno (Bottom sediments of Lake Jamno in the light of palynological studies), Peribalticum 3: 37-52 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Folk R.L, Ward W.C., 1957, Brazos River bar: a study in the significance of grain size parameters, J. Sedim. Petrol. 27: 3-26.10.1306/74D70646-2B21-11D7-8648000102C1865DSearch in Google Scholar

Miotk-Szpiganowicz G., Zachowicz J., Uścinowicz Sz., 2007, Nowe spojrzenie na rozwój zbiorników przybrzeżnych południowego Bałtyku (New views on the development of coastal water bodies at the Southern Baltic), Stud. Lim. et Tel. 1(2) 127-136 (in Polish).Search in Google Scholar

Osadczuk A., 2004, Zalew Szczeciński. Środowiskowe warunki współczesnej sedymentacji (Szczecin Lagoon. Environmental conditions of current sedimentation), Ser. Rozpr. i Stud. 549, Wydaw. Nauk. US, Szczecin, pp. 157 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Przybyłowska-Lange W., 1979, Diatoms of the lake deposits from the Polish Baltic Coast. II lake Jamno, Acta Paleobot. 21(2): 227-244.Search in Google Scholar

Passega R., Byramjee R., 1969, Grain-size image of clastic deposits, Sedimentology 13(3-4): 233-252.10.1111/j.1365-3091.1969.tb00171.xSearch in Google Scholar

Racinowski R., Szczypek T., Wach T., 2001, Prezentacja i interpretacja wyników badań uziarnienia osadów czwartorzędowych (Presentation and interpretation of the results of grain-size analysis of the quaternary deposits), Wydaw. UŚ, Katowice, pp 145 (in Polish).Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo