1. bookVolume 26 (2019): Edition 4 (December 2019)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2354-0133
Première parution
20 Dec 2019
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Composite Materials for Warship Constructions

Publié en ligne: 24 Apr 2020
Volume & Edition: Volume 26 (2019) - Edition 4 (December 2019)
Pages: 135 - 140
Reçu: 16 Aug 2019
Accepté: 17 Dec 2019
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2354-0133
Première parution
20 Dec 2019
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

[1] Kyzioł, L., Możliwości zastosowania drewna modyfikowanego na okręty przeciwminowe, Logistyka, 3, pp. 2740-2749, 2015.Search in Google Scholar

[2] http://www.magnum-x.pl/artykul/indyk-z-gdyni.Search in Google Scholar

[3] Gibson, G. R., Construction and sea trials plastic mine counter-measures vessel, Transactions the Institute of Marine Engineers, Vol. 93, Paper 7, 1981.Search in Google Scholar

[4] Lankford, B. W., Angerer, J. F., Glass reinforced plastic developments for application to minesweeper construction, Naval Engineers Journal, October 1971.10.1111/j.1559-3584.1971.tb04704.xSearch in Google Scholar

[5] Smith, C. S., Pattison, D., Design of structural connections in GRP ship and boat hulls, C230/77, Conference on Designing with Fiber Reinforced Materials, London, September 1977.Search in Google Scholar

[6] Zaczek, Z., Zalety i wady kadłubów okrętowych z tworzyw sztucznych, Przegląd Morski, Nr 9, 1977.Search in Google Scholar

[7] Zaczek, Z., Perspektywy rozwojowe trałowców o kadłubach z tworzyw sztucznych, Przegląd Morski, Nr 11, 1977.Search in Google Scholar

[8] Dawson, Ch., Construction materials for combat craft, Combat Craft, Vol. 2, No. 1, 1984.Search in Google Scholar

[9] Schütz, H., Fochs, G., Non-magnetic materials –the basic criteria on the design of MCMvs, Maritime Defence, Vol. 9, May 1984.Search in Google Scholar

[10] Zaczek, Z., Materiały konstrukcyjne do budowy okrętów przeciwminowych, Przegląd Morski, Nr 10, pp. 23-38, 1987.Search in Google Scholar

[11] Mouritz, A. P., Gellert, E., Burchill, P., Review of advanced composite structures for naval ships and submarines, Composite Structures, Vol. 53, pp. 21-41, 2001.10.1016/S0263-8223(00)00175-6Search in Google Scholar

[12] Kyzioł, L., Jastrzębska, M., Określenie wybranych właściwości mechanicznych odpadowych materiałów kompozytowych, Logistyka, 3, pp. 2758-2763, 2015.Search in Google Scholar

[13] Kyzioł, L., Analiza możliwości zastosowania materiałów kompozytowych na konstrukcje okrętów specjalnych, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 6, pp. 846-850, 2017.Search in Google Scholar

[14] Hajdukiewicz, G., Panasiuk, K., Kyzioł, L., Resistance to aging research in sea water composites with the polyester-glass recyclate, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 25, No. 3, pp. 219-225, 2018.Search in Google Scholar

[15] Kyzioł, L., Panasiuk, K., Hajdukiewicz, G., The influence of granulation and content of polyester-glass waste on properties of composites, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 25, No. 4, pp. 223-229, 2018.Search in Google Scholar

[16] Panasiuk, K., Kyzioł, L., Hajdukiewicz, G., Analysis of the cracking process of layered composites with polyester-glass recyclate using dynamic tests, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, 57 (129), pp. 73-78, March 2019.Search in Google Scholar

[17] Kyzioł, L., Drewno modyfikowane na konstrukcje morskie, AMW, Gdynia 2010.Search in Google Scholar

[18] Kyzioł, L., Możliwości wykorzystania tworzyw kompozytowych do wałów okrętowych, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 93, pp. 71-85, 2016.Search in Google Scholar

[19] Lankford, B. W., Angerer, J. F., Glass reinforced plastic developments for application to minesweeper construction, Naval Engineers Journal, October 1971.10.1111/j.1559-3584.1971.tb04704.xSearch in Google Scholar

[20] Kowalski, S. J., Kyziol, L., Rybicki, A., Composite of wood and polymerized methacrylate, Composities, Part B, Vol. 33, pp. 77-86, 2002.10.1016/S1359-8368(01)00059-2Search in Google Scholar

[21] Krzysik, F., Nauka o drewnie, Wydanie II, PWN, Warszawa 1978.Search in Google Scholar

[22] Ławniczak, M., Walentynowicz, T., Lignomer – właściwości i zastosowanie, PWN, Rolnicze i Leśne, Poznan 1979.Search in Google Scholar

[23] Ławniczak, M., Widłak, H., Badania zmierzające do ustalenia przydatności lignomeru na podłogi w wagonach towarowych, Materiały konferencyjne, Modyfikacja Drewna, s. 243-267, AR Poznan 1981.Search in Google Scholar

[24] Kyzioł, L., Reinforcing wood by surface modification, Composite Structures, Vol. 158, pp. 64-71, 2016.10.1016/j.compstruct.2016.06.055Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo