1. bookVolume 26 (2019): Edition 4 (December 2019)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2354-0133
Première parution
20 Dec 2019
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Distributions of Hydrodynamic Pressure in the Gap of Slide Journal Bearing Lubricated with Ferro-Oil

Publié en ligne: 24 Apr 2020
Volume & Edition: Volume 26 (2019) - Edition 4 (December 2019)
Pages: 53 - 61
Reçu: 27 Sep 2019
Accepté: 06 Dec 2019
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2354-0133
Première parution
20 Dec 2019
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

[1] Dudziewicz, J., Podstawy elektromagnetyzmu, WNT, Warszawa 1972.Search in Google Scholar

[2] Frycz, M., The ferro-oils viscosity dependent simultaneously on the temperature and magnetic oil particles concentration η=η(T,φ) – part I, Journal of KONES. Powertrain and Transport, Vol. 23, pp. 113-120, 2016.10.5604/12314005.1213575Search in Google Scholar

[3] Frycz, M., The research and modelling of dynamic viscosity of the ferro-oils with the different concentrations of magnetic particles in the aspect of pressure changes, Tribologia. Teoria i Praktyka, Vol. 2, pp. 39-48, 2017.10.5604/01.3001.0010.6270Search in Google Scholar

[4] Frycz, M., Effect of Temperature and deformation rate on the dynamic viscosity of ferrofluid, Solid State Phenomena, Vol. 199, pp. 137-142, 2013.10.4028/www.scientific.net/SSP.199.137Search in Google Scholar

[5] Frycz, M., Horak, W., Effect of the concentration of the magnetic particles in the ferrooil on its dynamic’s viscosity changes in an external magnetic field, Solid State Phenomena, Vol. 220-221, pp. 324-327, 2015.10.4028/www.scientific.net/SSP.220-221.324Search in Google Scholar

[6] Frycz, M., Miszczak, A., Influence of magnetic particles concentration in ferro-oils on values of friction force and coefficient of friction of slide journal bearings, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 24, pp. 143-150, 2017.Search in Google Scholar

[7] Frycz, M., Miszczak, A., Longitudinal magnetic field in the journal sliding bearing gap, Tribologia. Teoria i Praktyka, Nr 6 (240), pp. 77-85, 2011.Search in Google Scholar

[8] Frycz, M., Wpływ stężenia cząstek magnetycznych w ferrooleju na parametry przepływowe i eksploatacyjne poprzecznych łożysk ślizgowych, Wydział Mechaniczny UMG, 2018.Search in Google Scholar

[9] Frycz, M., Impact of temperature on magnetic susceptibility coefficient χ of ferro-oils with different concentration of magnetic particles, Tribologia, Teoria i Praktyka, Vol. 5, pp. 21-30, 2016.10.5604/01.3001.0010.6579Search in Google Scholar

[10] Frycz, M., Czaban, A., Models of viscosity characteristics η=η(B) of ferro-oil with different concentration of magnetic particles in the presence of external magnetic field, Journal of KONES. Powertrain and Transport, Vol. 21, No. 4, pp. 119-126, 2014.10.5604/12314005.1130456Search in Google Scholar

[11] Kalinin, A. I., Lavrinovich, L. I., Application of the small parameter method to the singularly perturbed linear-quadratic optimal control problem, Automation and Remote Control, Vol. 77, pp. 751-763, 2016.10.1134/S0005117916050015Search in Google Scholar

[12] Miszczak, A., Frycz, M., Wpływ stężenia cząstek magnetycznych w ferrooleju na wartość siły nośnej w poprzecznym łożysku ślizgowym przy uwzględnieniu zmian lepkości od pola magnetycznego, ciśnienia i temperatury, Logistyka – Nauka, Vol. 6, 2014.Search in Google Scholar

[13] Miszczak, A., Analiza hydrodynamicznego smarowania ferrocieczą poprzecznych łożysk ślizgowych, Monografia. Fundacja Rozwoju Akademii Morskiej, Gdynia 2006.Search in Google Scholar

[14] Pawlak, W., Practical methods of dynamic objects identification Part I. Small perturbations method, Prace Instytutu Lotnictwa, Vol. 170-171, pp. 57-64, 1998.Search in Google Scholar

[15] Walicka, A., Rheology of fluids in mechanical engineering, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2017.Search in Google Scholar

[16] Wierzcholski, K., Mathematical methods of hydrodynamic theory of lubrication, Politechnika Szczecińska, Monografia, Nr 511, Szczecin 1993.Search in Google Scholar

[17] Wierzcholski, K., Miszczak, A., Równania hydrodynamicznej teorii smarowania cieczą o cechach modelu Rivlina Ericksena, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Vol. 31, Z. 3 (106), pp. 7-18, 1996.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo