1. bookVolume 52 (2022): Edition 1 (March 2022)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2083-4608
Première parution
26 Feb 2008
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
access type Accès libre

Selected defects of one-way clutches based on Mi-24 helicopter – reasons, effects and diagnosing

Publié en ligne: 13 Apr 2022
Volume & Edition: Volume 52 (2022) - Edition 1 (March 2022)
Pages: 87 - 105
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2083-4608
Première parution
26 Feb 2008
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Abstract

This manuscript describes the proprietary method of diagnosing one-way clutches of Mi-24 at their earlier wearing stage, which is challenging to diagnose with traditional methods (vibroacoustic). The FAM-C method is based on the analysis of frequency modulation of the on-board generator driven from the examined power unit. It enables to observe the influence of other mechanical elements on the operation of this clutch: it monitors all rotary subassemblies of aircraft connected with mechanical power transmission. The manuscript aims to review the typical defects of one-way clutches in helicopter propulsion systems, describe the FAM-C method as a basic method at the early diagnosing stage and confirm its efficiency based on the provided results.

Keywords

1. Borgoń J., Stukonis M., Szymczak J.: Czy uszkodzenia połączeń wielowypustowych w silnikach lotniczych mogą spowodować wypadki lotnicze. Informator ITWL nr 311/93, Techniczne problemy eksploatacji i niezawodności wojskowych statków powietrznych, Kiekrz 1993. Search in Google Scholar

2. Bird N.B., Vinogradov A.: Ratcheting One-Way Clutches in Torque Converters. Conference: WCX™ 17: SAE World Congress Experience. March 2017, DOI: 10.4271/2017-01-1117.10.4271/2017-01-1117 Search in Google Scholar

3. Charchalis A., Grządziela A.: Diagnozowanie stanu współosiowości elementów transmisji momentu obrotowego metodą pomiaru sygnałów wibroakustycznych z łożyska nośnego. Problemy Eksploatacji nr 2/99. Search in Google Scholar

4. Cheon Gillo-Jeong: Nonlinear behavior analysis of spur gear pairs with a one-way clutch. Journal of Sound and Vibration, Vol. 301, Iss. 3-5, 2007. DOI: 10.1016/j.jsv.2006.10.040.10.1016/j.jsv.2006.10.040 Search in Google Scholar

5. Cheon Gillo-Jeong: Experimental Study on the Reduction of Vibration of Gear Trains Due to a One-Way Clutch. Transactions of the Korean Society of Mechanical Engineers, A 35(11), 2011, DOI: 10.3795/KSME-A.2011.35.11.1477.10.3795/KSME-A.2011.35.11.1477 Search in Google Scholar

6. Derzhansky V.B., Cherepanov S.V., Volkov A.A.: Method of studying the dynamics of the controlled mechanical continuously variable transmission with an elastic element and one-way clutch. IOP Conference Series Materials Science and Engineering, December 2020, DOI: 10.1088/1757-899X/971/5/052099.10.1088/1757-899X/971/5/052099 Search in Google Scholar

7. Gębura A.: Metoda modulacji częstotliwości napięcia prądnic pokładowych w diagnozowaniu zespołów napędowych. Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2010. Search in Google Scholar

8. Gębura A.: Diagnosis of aircraft power transmission tracks based on the analysis of generator’s frequency. Journal of Technical Physics, XLIII.1, 2002. Search in Google Scholar

9. Gębura i in.: Diagnozowanie zespołów napędowych śmigłowców metodą FAM-C. Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2021. Search in Google Scholar

10. Karan A. Dutt, Soni S.B., Patel D.V.: Hertzian Contact Stress Analysis in Roller Power Transmission One-Way Clutch by Using Finite Element Analysis. In book: Advanced Engineering Optimization Through Intelligent Techniques, 2020, DOI: 10.1007/978-981-13-8196-6_54.10.1007/978-981-13-8196-6_54 Search in Google Scholar

11. Kremer J.M.: Verification of the One-Way Clutch Race Stress Equation. Conference: International Congress & Exposition. February 1996. DOI: 10.4271/960723.10.4271/960723 Search in Google Scholar

12. Runde J.K., Kluemper K.L.: System and method for controlling engagement of a lockup clutch in a torque converter. Patent: US8433488B2. April 2013. Search in Google Scholar

13. Skoć A., Spałek J., Makusik S.: Podstawy konstrukcji maszyn. Zarys dynamiki i tribologii, elementy podatne, wały i osie maszynowe, łożyska ślizgowe i toczne, sprzęgła i hamulce. WNT, Warszawa 2008. Search in Google Scholar

14. Witoś M.: Zwiększenie żywotności silników turbinowych poprzez aktywne diagnozowanie i sterowanie. Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, nr 29, 2011. Search in Google Scholar

15. Yang Y., Huang X. D., Zhao K. G., Li G., Wei J. J.: Impact of engagement of oneway clutch on shift characteristics of transmission. Apr 2016. Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo