1. bookVolume 64 (2018): Edition 4 (December 2018)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2449-8343
Première parution
04 Apr 2014
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Oils from fruit seeds and their dietetic and cosmetic significance

Publié en ligne: 04 Mar 2019
Volume & Edition: Volume 64 (2018) - Edition 4 (December 2018)
Pages: 63 - 70
Reçu: 11 Jul 2018
Accepté: 11 Oct 2018
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2449-8343
Première parution
04 Apr 2014
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

1. Zielińska A, Nowak I. Kwasy tłuszczowe w olejach roślinnych i ich znaczenie w kosmetyce. Chemik 2014; 68(2):103-10.Search in Google Scholar

2. Obiedzińska A, Waszkiewicz-Robak B. Oleje tłoczone na zimno jako żywność funkcjonalna. Żywn Nauka Technol Jakość 2012; 1(80):27-44.Search in Google Scholar

3. Sionek B. Oleje tłoczone na zimno. Roczniki PZH 1997; 48(3):283-94.Search in Google Scholar

4. Makała H. Cold-press as functional food. Plant Lipids Science, Technology, Nutritional Value and Benefits to Human Health 2015; 185-200.Search in Google Scholar

5. Wroniak M, Kwiatkowska M, Krygier K. Char-akterystyka wybranych olejów tłoczonych na zimno. Żywn Nauka Technol Jakość 2006; 2(47):46-58.Search in Google Scholar

6. Nogala-Kałucka M, Siger A. Tokochromanole - bioaktywne związki roślin oleistych. Od biosyntezy do biomarkerów. Rośliny oleiste 2011; XXXII:9-28.Search in Google Scholar

7. Bojarowicz H, Woźniak B. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe oraz ich wpływ na skórę. Probl Hig Epid 2008; 84(9):471-5.Search in Google Scholar

8. Karłowicz-Bodalska K, Bodalski T. Nienasy-cone kwasy tłuszczowe, ich właściwości biologiczne i znaczenie w lecznictwie. Post Fitoter 2007; 1:46-56.Search in Google Scholar

9. Pieszka M, Tombarkiewicz B, Roman A, Migdał W, Niedziółka J. Effect of bioactive substances found in rapeseed, raspberry and strawberry seed oils on blood lipid profile and selected parameters of oxidative status in rats. Environ Toxicol Phar 2013; 36:1055-62. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.etap.2013.09.00710.1016/j.etap.2013.09.00724121557Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

10. Materac E, Marczyński Z, Bodek KH. Rola kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6 w organizmie człowieka. Bromat Chem Toksykol 2013; XLVI(2):225-33.Search in Google Scholar

11. Kapoor R, Huang YS. Gamma linolenic acid: an antiinflammatory omega-6 fatty acid. Curr Pharm Biotechno 2006; 7:531-4. doi: http://dx.doi.org/10.2174/13892010677911687410.2174/13892010677911687417168669Search in Google Scholar

12. Marciniak-Łukasik K. Rola i znaczenie kwasów tłuszczowych omega-3. Żywn Nauka Technol Jakość 2011; 6(79):24-35.Search in Google Scholar

13. Uauy R, Dangour AD. Nutrition in brain development and aging: role of essential fatty acids. Nutr Rev 2006; 64(5):24-33.10.1301/nr.2006.may.S24-S33Search in Google Scholar

14. Bourre JM. Dietary omega-3 fatty acids for women. Biomed Pharmacother 2007; 61:105-12. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.biopha.2006.09.01510.1016/j.biopha.2006.09.01517254747Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

15. Kolanowski W. Długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 -znaczenie zdrowotne w obniżaniu ryzyka chorób cywilizacyjnych. Bromat Chem Toksykol 2007; 40(3):229-37.Search in Google Scholar

16. Lagarda MJ, García-Llatas G, Farré R. Analysis of phytosterols in foods. J Pharmaceut Biomed 2006; 41(5):1486-96. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jpba.2006.02.05210.1016/j.jpba.2006.02.05216621410Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

17. Correa MC, Mao G, Saad P. Molecular interactions of plant oil components with stratum corneum lipids correlate with clinical measures of skin barrier function. Exp Dermatol 2014; 23(1):39-44. doi: http://dx.doi.org/10.1111/exd.1229610.1111/exd.12296406828324372651Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

18. Feingold KR, Elias PM. Role of lipids in the formation and maintenance of the cutaneous permeability barrier. Biochim Biophys Acta 2014; 1841(3):280-94. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.bbalip.2013.11.00710.1016/j.bbalip.2013.11.00724262790Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

19. Gause S, Chauhan A. UV-blocking potential of oils and juices. Int J Cosmetic Sci 2016; 38(4):354-63. doi: http://dx.doi.org/10.1111/ics.1229610.1111/ics.1229626610885Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

20. Dąbrowski G, Konopka IZ. Związki biologicznie aktywne obecne w bioolejach roślinnych. J Educ Health Sport 2016; 6(7):301-8. doi: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5786410.5281/zenodo.57864Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

21. Molski M. Nowoczesna kosmetologia. PWN, Warszawa 2014.Search in Google Scholar

22. Parry J, Su L, Luther M, Zhou K, Yurawecz MP, Whittaker P et al. Fatty acid composition and antioxidant properties of cold-pressed marion-berry, boysenberry, red raspberry, and blueberry seed oils. J Agric Food Chem 2005; 53(3):566-73. doi: http://dx.doi.org/10.1021/jf048615t10.1021/jf048615t15686403Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

23. Oomah BD, Ladet S, Godfrey DV, Liang J, Girard B. Characteristics of raspberry (Rubus idaeus L.) seed oil. Food Chem 2000; 69 (2):187-93. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0308-8146(99)00260-510.1016/S0308-8146(99)00260-5Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

24. Fotschki B, Jurgonski A, Juskiewicz J, Zdunczyk Z. Dietary supplementation with raspberry seed oil modulates liver functions, inflammatory state, and lipid metabolism in rats. J Nutr 2015; 145:1793-9. doi: http://dx.doi.org/10.3945/jn.115.21240710.3945/jn.115.212407Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

25. Pereira TA, Guerreiro CM, Maruno M, Ferrari M, Rocha-Filho PA. Exotic vegetable oils for cosmetic O/W nanoemulsions: in vivo evaluation. Molecules 2016; 21, 248. doi: http://dx.doi.org/10.3390/molecules2103024810.3390/21030248Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

26. Niculae G, Lacatusu I, Badea N, Stan R, Vasile BS, Meghea A. Rice bran and raspberry seed oil-based nanocarriers with self-antioxidative properties as safe photoprotective formulations. Photoch Photobio Sci 2014; 13 (4):703-16. doi: http://dx.doi.org/10.1039/C3PP50290B10.1039/C3PP50290Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

27. Mińkowski K, Grześkiewicz S, Jarczewska M. Ocena wartości odżywczej olejów roślinnych o dużej zawartości kwasów linolenowych na podstawie składu kwasów tłuszczowych, tokoferoli i steroli. Żywn Nauka Technol Jakość 2011; 2(75):124-35.Search in Google Scholar

28. Mińkowski K, Grześkiewicz S, Jerzewska M, Ropelewska M. Charakterystyka składu chemicznego olejów roślinnych o wysokiej zawartości kwasów linolenowych. Żywn Nauka Technol Jakość 2010; 6(73):146-57.Search in Google Scholar

29. Bakowska-Barczak AM, Schieber A, Kolodziejczyk P. Characterization of Canadian black currant (Ribes nigrum L.) seed oils and residues. J Agric Food Chem 2009; 57(24):11528-36. doi: http://dx.doi.org/10.1021/jf902161k10.1021/jf902161kOuvrir le DOISearch in Google Scholar

30. Vecera R, Skottová N, Vána P, Kazdová L, Chmela Z, Svagera Z, et. al. Antioxidant status, lipoprotein profile and liver lipids in rats fed on high-cholesterol diet containing currant oil rich in n-3 and n-6 polyunsaturated fatty acids. Physiol Res 2003; 52(2):177-87.Search in Google Scholar

31. Wu D, Meydani M, Leka LS, Nightingale Z, Handelman GJ, Blumberg JB et al. Effect of dietary supplementation with black currant seed oil on the immune response of healthy elderly subjects. Am J Clin Nutr 1999; 70:536-543.10.1093/ajcn/70.4.536Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

32. Mrozińska M. Rola kwasu gamma-linolenowego w utrzymaniu prawidłowej struktury i funkcji skóry. Czas Aptek 2008; 1(169):50-52.Search in Google Scholar

33. Grajzer M, Prescha A, Korzonek K, Wojakowska A, Dziadas M, Kulma A et al. Characteristics of rose hip (Rosa canina L.) cold-pressed oil and its oxidative stability studied by the differential scanning calorimetry method. Food Chem 2015; 188:459-466. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.05.03410.1016/j.foodchem.2015.05.034Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

34. Łoźna K, Kita A, Styczyńska M, Biernat J. Skład kwasów tłuszczowych olejów zalecanych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Probl Hig Epid 2012; 93(4):871-875.Search in Google Scholar

35. Ozcan M. Nutrient composition of rose (Rosa canina L.) seed and oils. J Med Food 2002; 5(3):137-140. doi: http://dx.doi.org/10.1089/1096620026039816110.1089/10966200260398161Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

36. Demir N, Yildiz O, Alpaslan M, Hayaloglu AA. Evaluation of volatiles, phenolic compounds and antioxidant activities of rose hip (Rosa L.) fruits in Turkey. LWT-Food Sci Technol 2014; 57(1):126-133. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2013.12.03810.1016/j.lwt.2013.12.038Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

37. Szentmihályi K, Vinkler P, Lakatos B, Illés V, Then M. Rose hip ( Rosa canina L.) oil obtained from waste hip seeds by different extraction methods. Bioresource Technol 2002; 82:195-201. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0960-8524(01)00161-410.1016/S0960-8524(01)00161-4Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

38. Chrubasik C, Roufogalis BD, Müller-Ladner U. A systematic review on the Rosa canina effect and efficacy profiles. Phytother Res 2008; 22 (6):725-733. doi: http://dx.doi.org/10.1002/ptr.240010.1002/ptr.240018384191Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

39. Patel S. Rose hip as an underutilized functional food: Evidence-based review. Trends Food Sci Tech 2017; 63:29-38. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.tifs.2017.03.00110.1016/j.tifs.2017.03.001Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

40. Fujii T, Ikeda K, Saito M. Inhibitory effect of rose hip (Rosa canina L.) on melanogenesis in mouse melanoma cells and on pigmentation in brown Guinea pigs. Biosci Biotech Bioch 2011; 75(3):489-495. doi: http://dx.doi.org/10.1271/bbb.10070210.1271/bbb.10070221389613Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

41. Kołodziejczyk J, Olas B. Pestki winogron jako cenne źródło związków chroniących układ krążenia. Post Fitoter 2011; 1:52-57.Search in Google Scholar

42. de Campos L, Leimann FV, Pedrosa RC, Ferreira SRS. Free radical scavenging of grape pomace extracts from Cabernet sauvingnon (Vitis vinifera). Bioresource Technol 2008; 99(17):8413-8420. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2008.02.05810.1016/j.biortech.2008.02.05818445523Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

43. Yilmaz Y, Toledo RT. Major flavonoids in grape seeds and skins: antioxidant capacity of catechin, epicatechin, and gallic acid. J Agric Food Chem 2004; 52(2):255-260. doi: http://dx.doi.org/10.1021/jf030117h10.1021/jf030117h14733505Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

44. Li X, Wu B, Li S. Extractable amounts of transresveratrol in seed and berry skin in vitis evaluated at the germplasm level. J Agric Food Chem 2006; 54 (23):8804-8811. doi: http://dx.doi.org/10.1021/jf061722y10.1021/jf061722y17090126Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

45. Maier T, Schieber A, Kammerer DR, Carle L. Residues of grape (Vitis vinifera L.) seed oil production as a valuable source of phenolic antioxidants. Food Chem 2009; 112(3):551-559. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.food-chem.2008.06.00510.1016/j.food-chem.2008.06.005Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

46. Bazán-Salinas IL, Matías-Pérez D, Pérez-Campos E, Pérez-Campos Mayoral L, García-Montalvo IA. Reduction of platelet aggregation from ingestion of oleic and linoleic acids found in Vitis vinifera and Arachis hypogaea oils. Am J Ther 2016; 23(6):1315-1319. doi: http://dx.doi.org/10.1097/MJT.000000000000018510.1097/MJT.000000000000018525741817Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

47. Nayak BS, Ramdath DD, Marshall JR, Isitor G, Xue S, Shi J. Wound healing properties of the Oils of Vitis vinifera and Vaccinium macrocarpon. Phytother Res 2011; 25(8):1201-1208. doi: http://dx.doi.org/10.1002/ptr.336310.1002/ptr.336321305631Search in Google Scholar

48. Zielonka-Brzezicka J, Synowiec L, Nowak A, Klimowicz A. Wybrane owoce jako źródło cennych składników stosowanych w kosmetologii. Post Fitoter 2017; 18(2):126-131. doi: http://dx.doi.org/10.25121/PF.2017.16.2.12610.25121/PF.2017.16.2.126Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

49. Michalak M, Glinka R. Oleje roślinne w kosmetologii i dermatologii. Pol J Cosmetol 2018; 21(1):2-9.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo