1. bookVolume 60 (2014): Edition 3 (September 2014)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2449-8343
Première parution
04 Apr 2014
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Yield and chemical composition of essential oil from Salvia officinalis L. in third year of cultivation

Publié en ligne: 16 Jan 2015
Volume & Edition: Volume 60 (2014) - Edition 3 (September 2014)
Pages: 13 - 22
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2449-8343
Première parution
04 Apr 2014
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

1. Bernotienė G, Nivinskienė O, Butkienė R, Mockutė D. Essential oil composition variability in sage (Salvia officinalis L.) Chemija 2007; 18(4):38-43.Search in Google Scholar

2. Kohlmünzer S. Farmakognozja. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2007:556.Search in Google Scholar

3. Zawiślak G. Ocena plonowania szałwii lekarskiej (Salvia officinalis L.) w drugim roku uprawy. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 2003; 2(2):85-90.Search in Google Scholar

4. Seidler-Łożykowska K, Mordalski R, Kucharski W, Kędzia B, Karpińska E, Król D. Yielding and quality of sage herb (Salvia officinalis L.) from organic cultivation. Mat. Konf. Nauka i praktyka ogrodnicza dla zdrowia i środowiska. Lublin 14 - 16 września 2001; 136.Search in Google Scholar

5. Góra J, Lis A. Najcenniejsze olejki eteryczne. Wyd. UMK, Toruń 2005:276-277.Search in Google Scholar

6. Polish Pharmacopoeia IX. Pol. Tow. Farmaceutyczne, Warszawa 2011.Search in Google Scholar

7. Luwańska A,Wielgus K, Szalata M, Lipiński D, Zeyland J, Słomski R. Transformacja szałwii lekarskiej perspektywą uzyskania szczepionki przeciwko próchnicy. Mat. Konf. 14 Sejmik Zielarski „Zioła - leki, żywność, kosmetyki” Żerków 25 - 26 V 2012: 51.Search in Google Scholar

8. Bolibok K, Polz-Dacewicz M. Phytotherapy in the prophylaxis of stomatological diseases. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sect. DDD 2008; 2(10):61-67.Search in Google Scholar

9. Akhondzadeh S, Noroozian M, Mohammadi M, Ohadinia S, Jamshidi AH, Khani M. Salvia officinalis extract in the treatment of patients with mild to moderate Alzheime’rs disease: a double blind, randomized and placebo-controlled trial. J. Clin. Pharm. Ther. 2003; 28:53-59.Search in Google Scholar

10. Gajewska A, Krajnik M. Szałwia w leczeniu nadmiernej potliwości u pacjentki z zaawansowaną chorobą nowotworową. Polska Medycyna Paliatywna 2006; 5(4):177-180.Search in Google Scholar

11. Wolski T, Hołderna-Kędzia E, Ludwiczuk A. Ocena składu chemicznego oraz aktywności przeciwdrobnoustrojowej olejków eterycznych i preparatów galenowych otrzymanych z liści rozmarynu i szałwii lekarskiej. Postępy Fitoterapii 2001; 4(7):6-11.Search in Google Scholar

12. Kędzia A. Aktywność olejku szałwiowego wobec bakterii beztlenowych. Postępy Fitoterapii 2006; 2:66-70.Search in Google Scholar

13. Bozin B, Mimica - Dukic N, Samojlik I, Jovin E. Antimicrobial and antioxidant properties of rosemary and sage (Rosmarinus officinalis L. and Salvia officinalis L.) Essential Oils. J. Agric. Food Chem 2007; 55:7879-7885.10.1021/jf071532317708648Search in Google Scholar

14. Longaray Delamare AP, Moschen - Pistorello IT, Artico L, Atti - Serafini L, Echeverrigaray S. Antibacterial activity of the essential oils Salvia officinalis L. and Salvia triloba L. cuttivated in South Brazil. Food Chem 2007; 100:603-608.10.1016/j.foodchem.2005.09.078Search in Google Scholar

15. Hayouni EA, Chraief I, Abedrabba M, Bouix M, Leveau J-Y, Mohammed H, Hamdi M. Tunisian Salvia officinalis L. and Schinus molle L. essential oils: Their chemical compositions and their preservative effects against Salmonella inoculated in minced beef meat. International Journal of Food Microbiology 2008; 125:242-251.10.1016/j.ijfoodmicro.2008.04.00518511141Search in Google Scholar

16. Miura K, Kikuzaki H, Nakatani N. Antioxidant of chemical components from sage (Salvia officinalis L.) and thyme (Thymus vulgaris L.) measured by the oil stability index method. J. Agric. Food Chem. 2002; 50:1845-1851.10.1021/jf011314o11902922Search in Google Scholar

17. Ben Farhat M, Jordan MJ, Chaouech - Hamada R, Landoulsi A, Sotomayor JA. 2009. Variations in essential oil, phenolic compounds, and antioxidant activity of Tunisian cultivated Salvia officinalis L. J Agric Food Chem 2009; 57:10349-10356.10.1021/jf901877x19886685Search in Google Scholar

18. Rasmy NM, Hassan AA, Foda MI, EL-Moghazy MM. Assessment of the antioxidant activity of sage (Salvia officinalis L.) extracts on the shelf life of mayonnaise. World J. Dairy Food Sci 2012; 7(1):28-40.Search in Google Scholar

19. Miguel MG. Antioxidant and anti-inflammatory activities of essential oils: A Short Review. Molecules 2010; 15:9252-9287.10.3390/molecules15129252625913621160452Search in Google Scholar

20. Hussain AI, Anwar F, Iqbal T, Bhatti IA. Antioxidant attributes of four Lamiaceae essential oils. Pak J Bot 2011; 43(2):1315-1321.Search in Google Scholar

21. Farahani HA, Valadabadi SA, Daneshian J, Khalvati MA. Evaluation changing of essential oil of balm (Melissa officinalis L.) under water deficit stress conditions. J Med Plant Res 2009; 3(5):329-333.Search in Google Scholar

22. Polish Pharmacopoeia VII. Pol. Tow. Farmaceutyczne, Warszawa 2006.Search in Google Scholar

23. NIST/EPA/NIH. Mass Spectral Library, USA. 2008.Search in Google Scholar

24. Adams RP. Identification of essential oil compounds by gas chromatography/quadrupole mass spectroscopy. Allured Publ. Corp., Carol Stream, IL. 2004.Search in Google Scholar

25. Załęcki R, Kordana S, Filoda G, Nowak D. Szałwia lekarska (Salvia officinalis L.) rodzina Wargowe (Labiatae - Lamiaceae). Instrukcja Uprawy IRiPZ Poznań 1995.Search in Google Scholar

26. Kołodziej B, Najda A. Plantation establishment methods in cultivation of chosen medicinal plants. Herba Pol 2007; 53(3):268-272.Search in Google Scholar

27. Zawiślak G. Wpływ warunków pogodowych na wzrost i plonowanie oraz zawartość niektórych substancji biologicznie czynnych szałwii lekarskiej (Salvia officinalis L.). Ann. Univ. Mariae Curie - Skłodowska, Sect. EEE 2006; 16:101-112.Search in Google Scholar

28. Zawiślak G, Dyduch J. Zależność między wielkością siewek a plonowaniem szałwii lekarskiej (Salvia officinalis L.). Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sect. EEE 2003; 12:1-7.Search in Google Scholar

29. Maric S, Maksimovic M, Milos M. The impact of the locality altitudes and stages of development on the volatile constituents of Salvia officinalis L. from Bosnia and Herzegovina. J Essent Oil Res 2006; 18:178-180.10.1080/10412905.2006.9699060Search in Google Scholar

30. Tayoub G, Odeh A, Ghanem I. Chemical composition and fumigation toxicity of Laurus nobilis L. and Salvia officinalis L. essential oils of khapra betle (Trogoderma granarium Everts). Herba Pol 58(2):26-37.Search in Google Scholar

31. Santos - Comes PC, Fernandes - Ferreira M. Organ- and season-dependent variation in the essential oil composition of Salvia officinalis L. cultivated at two different sites. J Agric Food Chem 2001; 49: 2908-2916.Search in Google Scholar

32. Zawiślak G. Analiza zawartości i składu chemicznego olejku eterycznego występującego w zielu szałwii lekarskiej (Salvia officinalis L.) odmiany ‘Bona’ w pierwszym roku wegetacji. Ann. Univ. Mariae Curie- Skłodowska, Sect. EEE 2000; 8:447-452.Search in Google Scholar

33. Zawiślak G, Dyduch J. The analysis of the content and chemical composition of essential oil in the leaves of sage (Salvia officinalis L.) cv. ‘Bona’ in the second year of cultivation. J. Essent. Oil Res 2006; 18:402-404.10.1080/10412905.2006.9699125Search in Google Scholar

34. Raal A, Orav A, Arak E. Composition of the essentials oil of Salvia officinalis L. from various European countries. Natural Product Research: Formerly 2007; 21(5):406-411. 10.1080/1478641050052847817487611Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo