1. bookVolume 63 (2014): Edition 1 (March 2014)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2336-3207
Première parution
14 Jul 2011
Périodicité
3 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Recent and subrecent diatom flora of the Sudeten mountains: The Jeseníky Mts and The Jizerské hory Mts

Publié en ligne: 27 May 2014
Volume & Edition: Volume 63 (2014) - Edition 1 (March 2014)
Pages: 39 - 51
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2336-3207
Première parution
14 Jul 2011
Périodicité
3 fois par an
Langues
Anglais

Baťko vá R. (2012): Rozsivky rašelinišť Jeseníků. (Diplomová práce). [Diatoms of peat bogs in Jeseníky Mts]. (Msc. thesis). Faculty of Science, Palacký University in Olomouc, 65 pp.Search in Google Scholar

Bergová K. (2011): Epifytické rozsivky rašelinišť Jizerských hor. (Diplomová práce). [Epiphytic diatoms of peat bogs in Jizerské Mts] (Msc. thesis). Faculty of Science, Palacký University in Olomouc, 54 pp.Search in Google Scholar

Boče k M. (2014): Rozsivky jako indikátory současného stavu rašelinišť v Jizerských horách. (Diplomová práce). [Diatoms as indicators of peat bogs in Jizerské Mts] (Msc. thesis). Faculty of Science, Palacký University in Olomouc, 75 pp.Search in Google Scholar

Bragazza L., Tahvanainen T., Kutnar L., Rydin H., Limpens J. et al. (2004): Nutritional constraints in ombrotrophic Sphagnum plants under increasing atmospheric nitrogen deposition in Europe. - New Phytol. 163: 609-616.10.1111/j.1469-8137.2004.01154.x33873741Search in Google Scholar

Chattová B., Lebouvier M. & Van de Vijver B. (2014): Freshwater diatom communities from Ille Amsterdam (TAAF, southern Indian Ocean). - Fottea 14: 101-119.10.5507/fot.2014.008Search in Google Scholar

Cocquyt Ch. & De Wever A. (2002): Epiphytic diatom communities on herbarium material from Lake Naivasha and lake Sonachi, Eastern Rift Valley, Kenya. - Belg. J. Bot. 135: 38-49.Search in Google Scholar

Czudková M. (2012): Rozsivky Sudetských rašelinišť. (Diplomová práce). [Diatoms of Sudeten peat bogs] (MSc. thesis) Faculty of Science, Palacký University in Olomouc, 71 pp.Search in Google Scholar

Čopja no vá K. (2014): Rozsivky jako indikátory současného stavu rašelinišť v Jeseníkách (Diplomová práce). [Diatoms as indicators of recent state in peat bogs in Jeseníky Mts] (MSc. thesis) Faculty of Science, Palacký University in Olomouc, 54 pp.Search in Google Scholar

Damman A.W.H. (1995): Major mire vegetation units in relation to the concepts of ombrotrophy and minerotrophy: a wordwide perspective. - Gunneria 70: 23-34.Search in Google Scholar

Denys L. (2009): Palaeolimnology without a core: 153 years of diatoms and cultural environmental change in a shallow lowland lake (Belgium). - Fottea 9: 317-332.10.5507/fot.2009.031Search in Google Scholar

Dierssen K. (2001): Distribution, ecological amplitude and phytosociological charakterization of European bryophytes. - Bryophytorum Bibliotheca 56: 1-289.Search in Google Scholar

Ettl H. & J. Perman (1958): Několik nových nebo málo známých zástupců oddělení Chrysophyceae. - Preslia 30: 69-75.Search in Google Scholar

Finlay B.J. (2002): Global dispersal of free-living microbial eukaryote species. - Science 296: 1061-1063.10.1126/science.107071012004115Search in Google Scholar

Finlay B.J., Monaghan E.B. & Maberly S.C. (2002): Hypothesis: the rate and scale of dispersal of freshwater diatom species is a function of their global abundance. - Protist 153: 261-273.10.1078/1434-4610-0010312389815Search in Google Scholar

Fránková M., Bojková J., Poulíč ko vá A. & Hájek M. (2009): The structure and species richness of the diatom assemblages of the Western Carpathian spring fens along the gradient of mineral richness. - Fottea 9: 355-368.10.5507/fot.2009.035Search in Google Scholar

Glaser P.H. (1992): Raised bogs in eastern North America - regional controls for species richness and floristic assemblages. - J. Ecol. 80: 535-554.10.2307/2260697Search in Google Scholar

Hájková P., Hájek M., Rybníče k K., Jiroušek M., Tichý L. et al. (2011): Long term vegetation changes in bogs exposed to high atmospheric deposition, aerial liming and climate fluctuation. - J. Veg. Sci. 22: 891-904.Search in Google Scholar

Hájek, M., Ro le če k J., Cottenie K., Kintrová K., Horsák M. et al. (2011): Environmental and spatial controls of biotic assemblages in a discrete semiterrestrial habitat: comparison of organisms with different dispersal abilities sampled in the same plots. - J. Biogeogr. 38: 1683-1693.10.1111/j.1365-2699.2011.02503.xSearch in Google Scholar

Hájek M., Poulíč ko vá A., Vašutová M., Syrovátka V., Jiroušek M., Štěpá nko vá J., Opravilová V. & Hájková P. (2014): Small ones and big ones: cross-taxon congruence reflects organism body size in ombrotrophic bogs. - Hydrobiologia 726: 95-107.10.1007/s10750-013-1754-8Search in Google Scholar

Hnilica R. (2010): Epifytické rozsivky rašelinišť Jeseníků. (Diplomová práce). [Epiphytic diatoms of peat bogs in Jeseníky Mts] (Msc. thesis) Faculty of Science, Palacký University in Olomouc, 55 pp.Search in Google Scholar

Jarošová A. (2004): Epifytické řasy pramenišť západní části Karpat. (Diplomová práce). [Epiphytic algae of spring fens in Western Carpathians] (Msc. thesis) Faculty of Science, Palacký University in Olomouc, 57 pp.Search in Google Scholar

Jiroušek M., Hájek M. & Bragazza L. (2011): Nutrient stoichiometry in Sphagnum along a nitrogen deposition gradient in highly polluted region of Central-East Europe. - Envir. Pollut. 159: 585-590.10.1016/j.envpol.2010.10.00421071120Search in Google Scholar

Jóža M. & Vo nič ka P. (2004): Jizerskohorská rašeliniště. [Peat bogs in Jizerské hory Mts] - Jizerskoještědský horský spolek, Liberec.Search in Google Scholar

Krammer K. & Lange-Bertalot H. (1986): Bacillariophyceae. 1. Teil: Naviculaceae. In: Ettl H., Gerloff J., Heynig H. & Mollenhauer D. (eds): Süsswasserflora von Mitteleuropa. 2(1): 1-876. - (1988): Bacillariophyceae. 2. Teil: Bacillariaceae, Epithemiaceae, Surirellaceae. In: Ettl H., Gerloff J., Heynig H. & Mollenhauer D. (eds): Süsswasserflora von Mitteleuropa. 2(2): 610. - (1991a): Bacillariophyceae. 3. Teil: Centrales, Fragilariaceae, Eunotiaceae. In: Ettl H., Gerloff J., Heynig H. & Mollenhauer D. (eds): Süsswasserflora von Mitteleuropa. 2/3: 598. Search in Google Scholar

- (1991b): Bacillariophyceae. 4. Teil: Achnanthaceae. Kritische Erganzungen zu Navicula (Lineolatae) und Gomphonema. In: Ettl H., Gerloff J., Heynig H. & Mollenhauer D. (eds): Süsswasserflora von Mitteleuropa. 2/4: 467.Search in Google Scholar

Kubišová Z. (2012): Hodnocení současného stavu Sudetských vrchovišť pomocí rozsivek. (Diplomová práce). [Evaluation of the recent state of Sudeten ombrotrophic peat bogs based on diatoms] (Msc. thesis) Faculty of Science, Palacký University in Olomouc, 67 pp.Search in Google Scholar

Matula J. & Pietryka M. (2003): Algae as indicators of the degrese of peat-bog degradation. - Acta Botanica Warmiae et Masuriae 3: 113-122.Search in Google Scholar

Lederer F., Gardavský A., Lukešová A., Kube č ko vá K., Čápo vá R., Lodrová E. & Trojánková K. (1998): Biodiverzita sinic a řas minerálních pramenů a rašelinišť na území NPR Soos a v okolí Františkových Lázní a Mariánských Lázní. In: Lederer F. & Chocholoušková Z.: Flora a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos. Sborník katedry biologie, Pedagogická fakulta Západočeské Univerzity, Plzeň pp. 14-58.Search in Google Scholar

Mazalová P., Štěpá nko vá J. & Poulíč ko vá A. (2013): Desmid flora of mires in Central and Northern Moravia (Czech Republic). - Čas. Slez. Muz. Opava (A) 62: 1-22.Search in Google Scholar

Nováková S. (2002): Algal flora of subalpine peat bog pools in the Krkonoše Mts - Preslia 74: 45-56. - (2003): Algoflóra rašelinišť Českosaského Švýcarska. - Czech Phycology 3: 71-78.Search in Google Scholar

Nováková J. & Poulíčková A. (2004): Moss diatom (Bacillariophyceae) flora of the Nature Reserve Adršpašsko - Teplické Rocks (Czech Republic). - Czech Phycology 4: 75-86.Search in Google Scholar

Novotná Z. (2012): Rozsivky rašelinišť Jizerských hor (Diplomová práce) [Diatoms in peat bogs of Jizerské Mts] (Msc. thesis) Faculty of Science, Palacký University in Olomouc, 67 pp.Search in Google Scholar

Perman J. (1958): Řasová flóra některých dystrofních vod v Jizerských horách. - Sborník Severočeského musea, Přírodní vědy 1: 3-52.Search in Google Scholar

Perman J. & Lhotský O. (1963): Über das Vorkommen van Wasserblüten in einigen Wasserbuken Nordböhmens. - Sci. Pap. Inst. Chem. Technol. Prague, Technol. Water 7: 305-327.Search in Google Scholar

Popovský J. (1968): A contribution to the knowledge of Dinoflagellates from Bohemia. - Preslia 40: 251-263.Search in Google Scholar

Poulíč ko vá A., Lhotský O. & Dříma lo vá D. (2004): Prodromus sinic a řas České republiky. - Czech Phycology 4: 19-33.Search in Google Scholar

Poulíč ko vá A., Hájková P., Křenko vá P. & Hájek M. (2004): Distribution of diatoms and bryophytes on the linear transects through spring fens. - Nova Hedwigia 78: 411-424. Poulíč ko vá A., Bergová K., Hnilica R. & Neustupa J. (2013a): Epibryic diatoms from ombrotrophic mires: diversity, gradients and indicating options. - Nova Hedwigia 96: 351-365.10.1127/0029-5035/2013/0091Search in Google Scholar

Poulíč ko vá A., Hájková P., Kintrová K., Ba ťko vá R., Czudková M. & Hájek M. (2013b): Tracing decadal environmental change in ombrotrophic bogs using diatoms from herbarium collections and transfer functions. - Environmental Pollution 179: 201-209.10.1016/j.envpol.2013.04.00723688732Search in Google Scholar

Rybníček K. (1997): Monitorování vegetačních a stanovištních poměrů hřebenových rašelinišť Hrubého Jeseníku - výchozí stav. [The monitoring of vegetation and habitat conditions of summit peat-bogs of the Hrubý Jeseník Mts - an initial state]. - Příroda 11: 53-66. - (2000): Present results of vegetation and habitat monitoring in mountain bogs of the Jizerské hory Mts, 1991-1998. - Příroda 17: 101-108.Search in Google Scholar

Rybníček K. & Houšková E. (1994): Vegetační a stanovištní změny na rašeliništích Jizerských hor za období 1980-1991. - Příroda 1: 129-136.Search in Google Scholar

Rutová Z. (2010): Diverzita Bacillariophyceae v rašeliništích Jizerských hor. (Diplomová práce). [Diversity of Bacillariophyceae in peat bogs of Jizerské Mts] (Msc. thesis) Faculty of Science, Palacký University in Olomouc, 67 pp.Search in Google Scholar

Smol J.P. & Stoermer E.F. (2010): The diatoms: Applications for the Environmental and Earth Sciences. Cambridge University Press, 656 pp.10.1017/CBO9780511763175Search in Google Scholar

Souffreau C., Vanormelingen P., Van de Vijver B., Isheva T., Verleyen E., Sabbe K. & Vyverman W. (2013): Molecular Evidence for Distinct Antarctic Lineages in the Cosmopolitan Terrestrial Diatoms Pinnularia borealis and Hantzschia amphioxys. - Protist 164: 101-115.10.1016/j.protis.2012.04.00122554828Search in Google Scholar

Štěpánková J., Vavrušková J., Hašler P., Mazalová P. & Poulíčková A. (2008): Diversity and ecology of desmids of peat bogs in the Jizerské hory Mts - Biologia 63: 891-896.10.2478/s11756-008-0139-3Search in Google Scholar

Štěpánková J., Hašler P., Hladká M. & Poulíčková A. (2012): Diversity and ecology of desmids of peat bogs in the Jeseníky Mts: spatial distribution, remarkable finds. - Fottea 12:111-126.10.5507/fot.2012.009Search in Google Scholar

Vavrušková J. (2006): Sinice a řasy vybraných rašelinišť v Jizerských horách ve vztahu k ekologickým parametrům prostředí. (Diplomová práce). [Cyanobacteria and algae of selected peat bogs in Jizerské Mts in relation to ecological parameters] (Msc. thesis) Faculty of Science, Palacký University in Olomouc, 94 pp.Search in Google Scholar

Veselá J., Urbánková P., Čer ná K. & Neustupa J. (2012): Ecological variation within traditional diatom morphospecies: diversity of Frustulia rhomboides sensu lato (Bacillariophyceae) in European freshwater habitats. - Phycologia 51: 552-561.10.2216/11-101.1Search in Google Scholar

Van Dam H. & A. Mer tens (1993): Diatoms on herbarium macrophytes as indicators for water quality. - Hydrobiologia 269-270: 437-445.Search in Google Scholar

Van Dam H., A. Mer tens & J. Sinkeldman (1994): A coded checklist and ecological indicator values of freshwater diatoms from The Netherlands. - Netherlans J. Aquatic Ecol. 1: 177-133.Search in Google Scholar

Van Dam H., Suurmond G. & ter Braak C.J.F. (1981). Impact of acidification on diatoms and chemistry of Dutch moorland pools. - Hydrobiologia 35: 425-459.Search in Google Scholar

Vogel A. (2004): Diatomenaufwuchs auf historischen Herbarbelegen als Indicator der ehemaligen Wasserqualitaät von Fliessgewässern. - Dissertation an der Technischen Universitaät Müenchen.Search in Google Scholar

Vogel A., Beier T., Braun J. & Reader U. (2005): Does the process of drying submerged macrophytes affect community structure and composition of epiphytic diatoms? - Hydrobiologia 541: 237-240. 10.1007/s10750-004-4669-6Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo