1. bookVolume 14 (2022): Edition 1 (June 2022)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2450-8497
Première parution
10 Jul 2014
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Notes on the trickster as a literary character in archnarratives. A brief initial analysis

Publié en ligne: 04 Jul 2022
Volume & Edition: Volume 14 (2022) - Edition 1 (June 2022)
Pages: 21 - 35
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2450-8497
Première parution
10 Jul 2014
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais

Aristotle. 1996. Poetika (Poetics). Prague: Svoboda. Search in Google Scholar

Bažant, Vojtěch – Šorm, Martin. 2019. Hranice smíchu. Komika a vážnost ve středověké Evropě (The Boundaries of Laughter. Comicality and Seriousness in Medieval Europe). Prague: NLN, s. r. o. Search in Google Scholar

Čechová, Mariana. 2017. “Arcinaratív/arcitext – tematický algoritmus – arcitextuálna tematológia” (Archnarrative/Archtext – Thematic Algorithm – Archtextual Thematology). In: Litikon, 1(2), p. 278 – 282. Search in Google Scholar

Čechová, Mariana et al. 2016. Osnovné tematické algoritmy v slovesnom umení (s intersemiotickými a interdisciplinárnymi presahmi) (Backstory thematic algorithms in belles letters (with intersemiotic and interdisciplinary overlaps). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Search in Google Scholar

Čechová, Mariana – Plesník, Ľubomír. 2016. Tematické algoritmy a existenciálne stratégie v Oceáne príbehov (Thematic algorithms and existential strategies in the Ocean of Stories). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Search in Google Scholar

Danišová, Nikola. 2020. Metamorfný motív v arcinaratívoch. Mystérium premeny (The metamorphic motive in archnarratives. The mystery of transformation. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Search in Google Scholar

Danišová, Nikola – Čechová, Mariana. 2019 Prolegomena k pramotívu premeny (Prolegomena on the ancient motive of transformation). Prague: Verbum. Search in Google Scholar

Bachtin, Michail Michajlovič. 2007. François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance (François Rabelais and the popular culture of the Middle Ages and Renaissance). Prague: Argo. Search in Google Scholar

Erdoes, Richard – Ortiz, Alfonso. 2012. Duch dvou tváří: mýty a legendy severoamerických indiánů (American Indian Myths and Legends). Prague: Argo. Search in Google Scholar

Gašparová, Eleonóra. 1988. Z rozprávky do rozprávky (From One Fairy Tale into Another). Bratislava: Mladé letá. Search in Google Scholar

Graves, Robert. 2004. Řecké mýty (The Greek Myths). Prague: Levné knihy. Search in Google Scholar

Haase, Donald. 2008. The Greenwood Encyklopedia of Folktales & Fairy Tales. Vol. 3. Q – Z. Portsmouth: Greenwood Publishing Group. Search in Google Scholar

Kadečková, Helena. 2013. Edda. Prague: Argo. Search in Google Scholar

Karadžić, Vuk Stefanović. 1959. Srbské lidové pohádky (Serbian Folk Tales). Prague: Odeon. Králik, Ľubor. 2015. Stručný etymologický slovník slovenčiny (Concise Etymological Dictionary of the Slovak Language). Bratislava: Veda Search in Google Scholar

Lotman, Jurij. 1990. Štruktúra umeleckého textu (The Structure of Artistic Text). Bratislava: Tatran. Search in Google Scholar

Príbus, Michal. 1967. Kamenné kanoe: Indiánske rozprávky (Stone canoe: Indian Fairy Tales). Bratislava: Mladé letá. Search in Google Scholar

Psůtková, Zdeňka.1984. Krása Nesmírná. Ruské lidové pohádky (Sheer Beauty. Russian Folk Tales). Prague: Lidové nakladatelství. Search in Google Scholar

Půtová, Barbora. 2011. „Kojot jako kulturní fenomén“ (The coyote as a cultural phenomenon). In: Anthropologia Integra, 1(2), s. 89-95. Search in Google Scholar

Radin, Paul. 2005. Trickster. Mýtus o Šibalovi: Indiansky mýtus v kontextu světových mytologií (Trickster. Myth about the trickster. The Indian myth in the context of world mythologies). Prague: Dobra. Search in Google Scholar

Reed, Alexander Wiclif. 2002. Mýty a legendy Tichomoří (The myths and legends of the Pacific). Prague: Portál. Search in Google Scholar

Seal, Graham. 2001. Encyklopedia of Folkk Heroes. ABC-CLIO: Santa Barbara. Search in Google Scholar

Siegel, Charles. 2019. Till Eulenspiegel´s Merry Pranks, Cheats, and Devices: The Earliest Version of the Classic Legend. London: Omo Press. Search in Google Scholar

Smékal, Odolen. 1967. Nejkrásnější zahrada. Indické pohádky (The Nicest Garden. Indian Tales). Prague: Státní nakladatelství dětské knihy. Search in Google Scholar

Tvrdíková, Michaela. 1983. O moudrém Chadaunovi a třech sluncích a jiné pohádky. Pohádky povolžské, uralské a sibiřské. (About the wise Chadaun and three suns and other tales. The tales of Volga, Ural and Siberia) Prague: Lidové nakladatelství. Search in Google Scholar

Vlčková, Jitka. 2006. Encyklopedie mytologie germánských a severských národů (The encyclopedia of mythology of Germanic and Nordic nations). Prague: Libri. Search in Google Scholar

Waldnerová, Jana. 2014. Šesť kapitol o humore a texte (Six chapters on humor and text). Opava: Slezská univerzita v Opavě. Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo