1. bookVolume 28 (2023): Edition 1 (March 2023)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2719-9452
Première parution
01 Jan 2006
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais, Polonais
Accès libre

Occupation: Petty Smuggler. On the Effectiveness of Carrying Out Selected Non-Custodial Penalties against Smugglers

Publié en ligne: 11 Mar 2023
Volume & Edition: Volume 28 (2023) - Edition 1 (March 2023)
Pages: 227 - 239
Reçu: 15 Aug 2022
Accepté: 04 Jan 2023
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2719-9452
Première parution
01 Jan 2006
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais, Polonais

Act of 20 May 1971 on the Code of Petty Offences (consolidated text, Journal of Laws 2021, Item 2008 as amended). Search in Google Scholar

Act of 6 June 1997 on the Executive Penal Code (consolidated text, Journal of Laws 2021, Item 53 as amended). Search in Google Scholar

Act of 6 June 1997 on the Penal Code (consolidated text, Journal of Laws 2022, Item 1138). Search in Google Scholar

Act of 10 September 1999 on the Penal and Fiscal Code (consolidated text, Journal of Laws 2022, Item 859 as amended). Search in Google Scholar

Babicka-Wirkus A., Wirkus Ł., Nowe wyzwania Kuratorskiej Służby Sądowej. Przygotowanie kulturowe kuratorów sądowych do pracy z obcokrajowcami, ‘Gdańskie Studia Prawnicze’ 2020, no. 3(47), pp. 152–164.10.26881/gsp.2020.3.09 Search in Google Scholar

Barker V., Penal Power at the Border: Realigning State and Nation, ‘Theoretical Criminology’ 2017, vol. 21, no. 4, pp. 441–457.10.1177/1362480617724827 Search in Google Scholar

Bhagwati I. N., Hansen B., A Theoretical Analysis of Smuggling, ‘The Quarterly Journal of Economics’ 1973, vol. 87, pp. 172–187.10.2307/1882182 Search in Google Scholar

Bosworth M., Border Criminology and the Changing Nature of Penal Power, (in:) A. Liebling, S. Maruna, L. McAra (eds.), The Oxford Handbook of Criminology, Oxford 2017, pp. 373–390.10.1093/he/9780198719441.003.0017 Search in Google Scholar

Bosworth M., Franko K., Pickering S. Punishment, Globalization and Migration Control: ‘Get Them the Hell Out of Here’. ‘Punishment & Society’ 2018, vol. 20, no. 1, pp. 34–53.10.1177/1462474517738984 Search in Google Scholar

Brandariz J.A., Criminalization or Instrumentalism? New Trends in the Field of Border Criminology, ‘Theoretical Criminology’ 2022, vol. 26, no. 2, pp. 285–303.10.1177/13624806211009158 Search in Google Scholar

Buehn A., Farzanegan M. R., Smuggling Around the World: Evidence from a Structural Equation Model, ‘Applied Economics’ 2012, vol. 44, no. 23, pp. 3047–3064, https://doi.org/10.1080/00036846.2011.570715 (accessed 05.01.2023).10.1080/00036846.2011.570715 Search in Google Scholar

Centrum Badania Opinii Społecznej, Komunikat z badań: Opinie o przemycie, podróbkach i pracy celników, Warsaw 2011, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_136_11.PDF. Search in Google Scholar

Cervone D., Pervin L.A., Personality: Theory and Research, New York 2008, 10th Edition. Polish Edition: Osobowość. Teoria i badania, trans. by B. Majczyna, M. Majczyna, K. Sikora, K. Krzyżewski, Cracow 2011. Search in Google Scholar

Ćwikowski D., Prawnokarne konsekwencje przemytu – wybrane zagadnienia, (in:) E.W. Pływaczewski, E. Kowalewska-Borys, Nielegalne wprowadzenie towarów akcyzowych na obszar Unii Europe-jskiej, Warsaw 2015, pp. 190–202. Search in Google Scholar

Ćwikowski D., Wpływ gospodarki nieoficjalnej na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, Szczytno 2014. Search in Google Scholar

Czyżowicz W., Polityczno-prawne podstawy oraz struktury instytucjonalno-organizacyjne i mechanizmy zwalczania przemytu w Unii Europejskiej, (in:) E.W. Pływaczewski, E. Kowalewska-Borys, Nielegalne wprowadzenie towarów akcyzowych na obszar Unii Europejskiej, Warsaw 2015, pp. 25–41. Search in Google Scholar

Giętkowski R., Rola sądowego kuratora zawodowego i zakładu pracy w wykonywaniu kary ograniczenia wolności, ‘Gdańskie Studia Prawnicze’ 2017, vol. 38, pp. 69–78. Search in Google Scholar

Gwardzińska E., Efektywność polskiej Służby Celnej a zwalczanie przemytu celnego towarów naruszających prawa własności przemysłowej, (in:) E.W. Pływaczewski, E. Kowalewska-Borys, Nielegalne wprowadzenie towarów akcyzowych na obszar Unii Europejskiej, Warsaw 2015, pp. 100–114. Search in Google Scholar

Janus-Dębska A., Czynniki utrudniające efektywne wykonywanie kary ograniczenia wolności, (in:) A. Kwieciński, Teoretyczne i praktyczne aspekty wykonywania kary ograniczenia wolności, Wro-claw 2016, pp. 37–55. Search in Google Scholar

Jedynak T., Efektywność kuratorskiej służby sądowej w Polsce a standardy dotyczące sankcji i środków alternatywnych, (in:) Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekście standardów europejskich, Warsaw 2010, pp. 445–472. Search in Google Scholar

Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M., Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996–2004, World Bank Policy Research Working Paper Series no. 3630, 2005, https://ssrn.com/abstract=718081. Search in Google Scholar

Ministerstwo Sprawiedliwości Centralny Zarząd Służby Więziennej Roczna Informacja Statystyczna, https://www.sw.gov.pl/strona/statystyka-roczna. Search in Google Scholar

Oczkowski T., Commentary to Article 86, (in:) I. Zgoliński (ed.), Kodeks karny skarbowy: Komentarz, Warsaw 2021. Search in Google Scholar

Opora R., Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych, Warsaw 2015. Search in Google Scholar

Pickering S., Bosworth M., Franko K., The Criminology of Mobility, (in:) S. Pickering, J. Ham (eds.), The Routledge Handbook on Crime and International Migration, Abingdon 2015, pp. 382–395.10.4324/9780203385562-26 Search in Google Scholar

Piech K., Przemyt jako czynność faktyczna, (in:) E.W. Pływaczewski, E. Kowalewska-Borys, Nielegalne wprowadzenie towarów akcyzowych na obszar Unii Europejskiej, Warsaw 2015, pp. 87–99. Search in Google Scholar

Pitt M.M., Smuggling and Price Disparity, ‘Journal of International Economics’ 1981, vol. 11, no. 4, pp. 447–458.10.1016/0022-1996(81)90026-X Search in Google Scholar

Powrotność do przestępstwa w latach 2009–2015. Ministry of Justice, Warsaw 2017. Search in Google Scholar

Regulation of the Minister of Justice of 13 June 2016 on the mode and procedure of carrying out acts by court-appointed probation officers in executive penal cases (Journal of Laws, Item 969). Search in Google Scholar

Regulation of the Minister of Justice of 28 December 2018 on the establishment of seats and jurisdictions of appellate courts, district courts, and regional courts (consolidated text, Journal of Laws 2021, Item 1269 as amended). Search in Google Scholar

Skowronek G., Kodeks karny skarbowy: Komentarz, Warsaw 2020. Search in Google Scholar

Stasiak K., Czy potrzebna jest nam reforma kurateli sądowej? ‘Gdańskie Studia Prawnicze’ 2020, no. 3(47), pp. 103–123.10.26881/gsp.2020.3.07 Search in Google Scholar

Stasiak K. Kontrolno-organizacyjna funkcja kuratora w wykonywaniu kary ograniczenia wolności i prac społecznie użytecznych, (in:) K. Stasiak (ed.), Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, Warsaw 2018, pp. 441–473. Search in Google Scholar

Stasiak K., Kurator sądowy organem postępowania wykonawczego, (in:) K. Stasiak, Kuratela sądowa w Polsce. Analiza systemu. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Tadeuszowi Jedynakowi, Torun 2018, pp. 141–162. Search in Google Scholar

Stasiak K., Ustawa o kuratorach sądowych: Komentarz, Warsaw 2021. Search in Google Scholar

Stasiak K., Wymiar kary ograniczenia wolności i jego wpływ na efektywne wykonywanie tej kary – na podstawie badań empirycznych, (in:) A. Kwieciński, Teoretyczne i praktyczne aspekty wykonywania kary ograniczenia wolności, Wroclaw 2016, pp. 169–180. Search in Google Scholar

Szymanowski T., Recydywa w Polsce. Zagadnienia prawa karnego, kryminologii i polityki karnej, Warsaw 2010. Search in Google Scholar

Valentowá L., Mazur B., Odpowiedzialność z tytułu wykroczeń i przestępstw celnych, ‘Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje’ 2014, no. 15, pp. 278–288. Search in Google Scholar

Wacziarg R. T., Welch K. H., Trade Liberalization and Growth: New Evidence, ‘The World Bank Economic Review’ 2008, vol. 22, no. 2, pp. 187–231.10.1093/wber/lhn007 Search in Google Scholar

Wilk L., Zagrodnik J., Kodeks karny skarbowy: Komentarz, Warsaw 2021. Search in Google Scholar

Zagórski J., Orzekanie i wykonywanie kary ograniczenia wolności oraz pracy społeczne użytecznej w Polsce w świetle analizy przepisów i wyników badań, Warsaw 2003. Search in Google Scholar

Zgoliński I. (ed.), Kodeks karny skarbowy: Komentarz, Warsaw 2021. Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD