1. bookVolume 7 (2017): Edition 1 (December 2017)
    World of Slavs
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2543-9391
Première parution
15 Dec 2016
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Jarosław Syrnyk, Nadzór specjalny. Analiza historyczno-antropologiczna działań organów bezpieczeństwa w kwestii tzw. nacjonalizmu ukraińskiego na Podkarpaciu w latach 1947-1989, Wrocław-Warszawa 2015, pp. 311

Publié en ligne: 04 Apr 2018
Volume & Edition: Volume 7 (2017) - Edition 1 (December 2017) - World of Slavs
Pages: 471 - 479
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2543-9391
Première parution
15 Dec 2016
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais
Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo