1. bookVolume 21 (2015): Edition 2 (June 2015)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2080-6574
Première parution
24 Dec 2009
Périodicité
3 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Roundness and matt degree of quartz grain surfaces in (fluvio-)glacial deposits of the Pomeranian Stage (Weichselian) in northeast Germany

Publié en ligne: 29 Jul 2015
Volume & Edition: Volume 21 (2015) - Edition 2 (June 2015)
Pages: 117 - 125
Reçu: 10 Jan 2015
Accepté: 29 Apr 2015
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2080-6574
Première parution
24 Dec 2009
Périodicité
3 fois par an
Langues
Anglais

Bremer, F., 1994. Geologische Karte von Mecklenburg-Vorpommern. Übersichtskarte 1 : 500 000 - Oberfläche. Geologisches Landesamt MV, Schwerin.Search in Google Scholar

Bussemer, S., Gärtner, P. & Schlaak, N., 1995. Pomeranian terminal moraine near Schiffmühle. [In:] W. Schirmer (Ed.): Vol. 1. Regional field trips. International Union for Quaternary Research, XIV Intern. Congress INQUA, Berlin 3-10.08.1995, 1223-1224.Search in Google Scholar

Cailleux, A., 1942. Les action eoliennes periglaciaires en Europe. Mémoires de la Société géologique de France, 41 pp.Search in Google Scholar

Dyke, A.S. & Morris, T.F., 1988. Drumlin fields, dispersal trains and ice streams in Arctic Canada. Canadian Geographer 32, 86-90.10.1111/j.1541-0064.1988.tb00860.xSearch in Google Scholar

Górska, M., 2000. Wybrane właściwości petrograficzne vistuliańskich moren dennych środkowej i zachodniej Wielkopolski oraz ich znaczenie dla oceny dynamiki ostatniego lądolodu [Some petrographical features of Vistulian lodgement till in the central and southern Wielkopolska Lowland and their significance towards estimating the dynamics of the last ice sheet]. Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN 28, 145 pp.Search in Google Scholar

Górska, M., 2005. Sediments of the Odra Lobe in the light of selected textural and mineral analyses. Quaestiones Geographicae 24, 29-49.Search in Google Scholar

Górska, M., 2006. Textur und Schwerminerale der Geschiebemergel und der fluvioglazialen Sedimente des Pommerschen Stadiums des Weichselian im nordöstlichen Deutschland. [Summary: Texture and the heavy minerals of the till and the fluvioglacial deposits of the Vistulian Pomeranian Phase in the north-eastern Germany]. Zeitschrift für Geomorphologie 50, 321-345.10.1127/zfg/50/2006/321Search in Google Scholar

Górska-Zabielska, M., 2007. Lob Odry - morfologia a tekstura osadów [Odra lobe - morphology versus sediments texture]. Przegląd Geologiczny 55, 197-198.Search in Google Scholar

Górska-Zabielska, M., 2008a. Conditions of sedimentation in the Weichselian glaciomarginal zone of northeastern Germany. Geological Quaterly 52, 157-168.Search in Google Scholar

Górska-Zabielska, M., 2008b. Obszary macierzyste skandynawskich eratyków przewodnich osadów ostatniego zlodowacenia północno-zachodniej Polski i północno- wschodnich Niemiec [Source regions of the Scandinavian indicator erratics of glacial deposits of the northern Poland]. Geologos 14, 177-194.Search in Google Scholar

Górska-Zabielska, M., 2008c. Fennoskandzkie obszary alimentacyjne osadów akumulacji glacjalnej i glacjofluwialnej lobu Odry [Fennoscandian source areas of glacial and glaciofluvial deposits of the Odra lobe (north-western Poland and north-eastern Germany)]. Adam Mickiewicz University Press, Poznań, 78, 330 pp.Search in Google Scholar

Goździk, J., 1980. Zastosowanie morfometrii i graniformametrii do badań osadów w kopalni węgla brunatnego Bełchatów [Usage of morphometry and graniformametry in the investigations of the sediments in the brown coal mine in Bełchatów]. Studia Regionalne IV (IX). PWN Warszawa-Łódź, 101-114.Search in Google Scholar

Goździk, J., 2001. O zależności między pomiarami graniformametrycznymi a stopniem zaokrąglenia ziarn [The relationship between the graniformametric measurements and the degree of grain roundness]. [In:] E. Mycielska-Dowgiałło (Ed.): Eolizacja osadów jako wskaźnik stratygraficzny czwartorzędu [The record of aeolian processes on sediments as an indicator of the Quaternary stratigraphy]. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 21-31.Search in Google Scholar

Goździk, J. & Mycielska-Dowgiałło, E., 1982. Badania wpływu niektórych procesów geologicznych na przekształcenia powierzchni ziarn kwarcowych [Investigation of the effect of certain geological processes on the transformation of the surface of quartz grains]. Przegląd Geologiczny 54, 219-241.Search in Google Scholar

Haldersen, S., 1981. Grain-size distribution of subglacial till and its relation to glacial crushing and abrasion. Boreas 10, 91-105.10.1111/j.1502-3885.1981.tb00472.xSearch in Google Scholar

Hart, J., 2006. An investigation of subglacial processes at the microscale from Briksdalsbreen, Norway. Sedimentology 53, 125-146.10.1111/j.1365-3091.2005.00758.xSearch in Google Scholar

Kamińska, R., Konecka-Betley, K. & Mycielska-Dowgiałło, E., 1986. The Liszyno dune in the Vistula valley (east of Płock). Biuletyn Peryglacjalny 31, 141-162.Search in Google Scholar

Kasprzak, L., 1988. Dyferencjacja mechanizmów formowania stref marginalnych faz leszczyńskiej i poznańskiej ostatniego zlodowacenia na Nizinie Wielkopolskiej [Differentiation mechanisms of formation of glacial marginal zones of the Leszno and the Poznan Phases of the last glaciation in the Wielkopolska Lowland]. PAN, Dokumentacja Geograficzna 5-6, 159 pp.Search in Google Scholar

Kasprzak, L., 2003. Model sedymentacji lądolodu vistuliańskiego na Nizinie Wielkopolskiej [Model of sedimentation of the Vistulian ice sheet in the Wielkopolska Lowland]. Wyd. Nauk. UAM, Seria Geografia 66, 216 pp.Search in Google Scholar

Kjær, K.H., Houmark-Nielsen, M. & Richardt, N., 2003. Ice-flow patterns and dispersal of erratics at the southerwestern margin of the last Scandinavian Ice Sheet: signature of palaeo-ice streams. Boreas 32, 130-148.10.1080/03009480310001074Search in Google Scholar

Krygowski, B., 1964. Graniformametria mechaniczna. Teoria, zastosowanie [Mechanical graniformametry. Theory, application]. Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN 2, 4, 112 pp.Search in Google Scholar

Liedtke, H., 1981. Die nordischen Vereisungen in Mitteleuropa. Forschungen zur deutschen Landeskunde. Band 204, 308 pp.Search in Google Scholar

Mahaney, W.C., 1990a. Macrofabrics and quartz microstructures confirm glacial origin of Sunnybrook drift in the Lake Ontario basin. Geology 18, 145-148.10.1130/0091-7613(1990)018<0145:MAQMCG>2.3.CO;2Search in Google Scholar

Mahaney, W.C., 1990b. Glacially-crushed quartz grains in late Quaternary deposits in the Virunga Mountains, Rwanda - indicators of wind transport from the north? Boreas 19, 81-89.10.1111/j.1502-3885.1990.tb00424.xSearch in Google Scholar

Mahaney, W.C., Stewart, A. & Kalm, V., 2001. Quantification of SEM microtextures useful in sedimentary environment discrimination. Boreas 30, 165-171.10.1080/030094801750203170Search in Google Scholar

Molén, M.O., 2014. A simple method to classify diamicts by scanning electron microscope from surface microtexture. Sedimentology 61, 2010-2041.10.1111/sed.12127Search in Google Scholar

Mycielska-Dowgiałło, E. & Woronko, B., 1998. Analiza obtoczenia i zmatowienia powierzchni ziarn kwarcowych frakcji piaszczystej i jej wartość interpretacyjna [Analysis of roundness and matt surface of the quartz grains and its interpretive value]. Przegląd Geologiczny 46, 1275-1281.Search in Google Scholar

Mycielska-Dowgiałło, E. & Woronko, B., 2001. Wybrane cechy sedymentologiczne osadów ułatwiające ich podział stratygraficzny, na przykładzie otworów Galumin 1, Kozły K-1, Niksowizna i Olszewo Węgorzewskie [Selected sedimentological characteristics of sediments which help their stratigraphic division, on the basis of boreholes Galumin 1, Kozły K-1, Niksowizna and Olszewo Węgorzewskie]. [In:] E. Mycielska- Dowgiałło (Ed.): Eolizacja osadów jako wskaźnik stratygraficzny czwartorzędu [The record of aeolian processes on sediments as an indicator of the Quaternary stratigraphy]. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warsaw University, 43-58.Search in Google Scholar

Mycielska-Dowgiałło, E., 2001. Wpływ warunków klimatycznych na cechy strukturalne i teksturalne osadów mineralnych. [In:] A. Karczewski & Z. Zwoliński (Eds): Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, ochrona, edukacja [Geoecosystems functioning in different morphoclimatic conditions. Monitoring, Protection, Education]. Poznań, 377-394.Search in Google Scholar

Rose, R.K. & Hart, J.K., 2008. Subglacial comminution in the deforming bed: Inferences from SEM analysis. Sedimentary Geology 203, 87-97.10.1016/j.sedgeo.2007.11.003Search in Google Scholar

Schulz, W., 1967. Abriß der Quartärstratigraphie Mecklenburgs. Archiv der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg 13, 99-119.Search in Google Scholar

Schulz, W., 2003. Geologischer Führer für den norddeutschen Geschiebesammler. CW Verlagsgruppe, Schwerin, 508 pp.Search in Google Scholar

Stokes, C.R. & Clark, C.D., 1999. Geomorphological criteria for identifying Pleistocene ice streams. Annals of Glaciology 28, 67-75.10.3189/172756499781821625Search in Google Scholar

Stokes, C.R. & Clark, C.D., 2001. Palaeo-ice streams. Quaternary Science Reviews 20, 1437-1457.10.1016/S0277-3791(01)00003-8Search in Google Scholar

Whalley, W.B. & Krinsley, D.H., 1974. A scanning electron microscope study of surface textures of quartz grains from glacial environments. Sedimentology 21, 87-105.10.1111/j.1365-3091.1974.tb01783.xSearch in Google Scholar

Woronko, B., 2001. Znaczenie analizy obtoczenia i zmatowienia powierzchni ziarn kwarcowych frakcji piaszczystej w interpretacji genetycznej osadów czwartorzędowych [The importance of the analysis of roundness and matt surface of quartz grains of the sandy fraction in the genetic interpretation of Quaternary sediments]. [In:] E. Mycielska-Dowgiałło (Ed.): Eolizacja osadów jako wskaźnik stratygraficzny czwartorzędu [The record of aeolian processes on sediments as an indicator of the Quaternary stratigraphy]. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warsaw University, 33-38.Search in Google Scholar

Woronko, B., 2012. Micromorphology of quartz grains as a tool in the reconstruction of periglacial environment. [In:] P. Churski (Ed.): Contemporary Issues in Polish Geography, 111-131.Search in Google Scholar

Wright, J.S., 1995. Glacial comminution of quartz sand grains and the production of loessic silt: a simulation study. Quaternary Science Reviews 14, 669-680.10.1016/0277-3791(95)00048-8Search in Google Scholar

Zieliński, T. & Pisarska-Jamroży, M., 2012. Jakie cechy litologiczne warto kodować, a jakie nie? [Which features of deposits should be included in a code and which not?]. Przegląd Geologiczny 60, 387-397. Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo