1. bookVolume 17 (2017): Edition 2 (June 2017)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2300-7575
Première parution
17 Mar 2011
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

The ice regime of Lake Raduńskie Górne (Kashubian Lakeland, northern Poland)

Publié en ligne: 19 Dec 2017
Volume & Edition: Volume 17 (2017) - Edition 2 (June 2017)
Pages: 61 - 70
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2300-7575
Première parution
17 Mar 2011
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

Assel R., 1999, Great Lakes ice cover, [in:] Lam D.C.L., Schertzer W.M. (eds.) Polential climate change effects on Great Lakes hydrodynamics and water quality, American Society of Civil Engineers (ASCE) Press, Reston: 6.1–6.21.Search in Google Scholar

Assel R., 2004, Lake Erie ice cover climatology – Basin averaged ice cover: winters 1898–2002. NOAA Technical Memorandum GLERL-128, NOAA Great Lakes Environmental Research Laboratory, Ann Arbor, 15 pp.Search in Google Scholar

Barańczuk J., Marchlewicz R., 2003, Diversity of development of ice phenomena in chosen lakes of Kaszubskie Lakeland in winter 2003, Limnol. Rev. 3: 25–30.Search in Google Scholar

Barańczuk J., Borowiak D., 2005, Zjawiska lodowe jezior (Lakes ice cover), [in:] Lange W. (ed.), Jeziora górnej Raduni i jej zlewnia w badaniach z udziałem Stacji Limnologicznej w Borucinie (Lakes of the upper Radunia River and its catchment in research with the participation of the Limnological Station in Borucino), Ser. Bad. Limnol. 3, Wydaw. KLUG, Gdańsk: 251–260 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Borowiak D., 2000, Reżimy wodne i funkcje hydrologiczne jezior Niżu Polskiego (Water regimes and hydrological functions of Polish Lowland lakes), Ser. Bad. Limnol. 2, Wydaw. KLUG, Gdańsk, 164 pp (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Borowiak D., Barańczuk J., 2004, Secular fluctuations of ice phenomena in Raduńskie Górne Lake, Kashubian Lakeland, Limnol. Rev. 4: 17–24.Search in Google Scholar

Choiński A., 1995, Zarys limnologii fizycznej Polski (An outline of physical limnology of Poland), Wydaw. Nauk. UAM, Poznań, 298 pp (in Polish).Search in Google Scholar

Choiński A., 2007, Examples of variation in ice cover thickness in mountain and lowland lakes in Poland, Limnol. Rev. 7(1): 11–18.Search in Google Scholar

Choiński A., 2016, Ice phenomena on Lake Czarny Staw pod Rysami, Limnol. Rev. 16(3): 165–169.10.1515/limre-2016-0018Search in Google Scholar

Choiński A., Ptak M., Skowron M., 2014, Tendencje zmian zjawisk lodowych jezior Polski w latach 1951–2010 (Tendencies of changes of the ice phenomena in Polish lakes in the period 1951–2010), Prz. Geogr. 86(1): 23–40 (in Polish, English summary).10.7163/PrzG.2014.1.2Search in Google Scholar

Choiński A., Ptak M., Strzelczak A., 2013, Areal variation in ice cover thickness on Lake Morskie Oko (Tatra Mountains), Carpat. J. Earth Environ. Sci. 8(3): 97–102.Search in Google Scholar

Chojnowski S., Ciszewski R., 1964, Z badań nad pokrywą lodową Jeziora Mikołajskiego (Investigaions of the ice cover of Lake Mikolajskie), Biul. PIHM 8: 1–39 (in Polish).Search in Google Scholar

Dąbrowski M., 2008, Zjawiska lodowe na jeziorze Wigry (Ice phenomena on the Wigry Lake), Pr. Kom. Paleogeogr. Czwartorz. PAU 6: 125–133 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Filatov N., Nazarova L., Salo Y., 2003, Climate changes and water resources in the region of the largest European Lakes, [in:] Simola H. (ed.), Proc. of the Fourth International Lake Ladoga Symposium 2002, University of Joensuu, Joensuu: 31–36.Search in Google Scholar

Girjatowicz J.P., 2003, The influence of the North Atlantic Oscillation on ice conditions in coastal lakes of the Southern Baltic Sea, Ann. Limnol. – Int. J. Lim. 39(1): 71–80.10.1051/limn/2003007Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Górniak A., Pękala M., 2011, Zjawiska lodowe jezior północno-wschodniej Polski (Ice phenomena on lakes of north-eastern Poland), Prz. Geofiz. 46 (1–2): 91–108 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Grześ M., 1974, Badania nad termiką i zlodzeniem Jeziora Gopło (Investigations of the thermic regime and of ice formation at Lake Gopło), Dok. Geogr. IG PAN 3: 1–57 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Hodgkins G.A., James I.C., Huntingtin T.G., 2002, Historical changes in lake ice-out dates as indicators of climate change in New England, Int. J. Climat. 22: 1819–1827.10.1002/joc.857Search in Google Scholar

Hurrell J.W., 1995, Decadal trends in the North Atlantic Oscillation: Regional temperatures and precipitation, Science 269: 676–679.10.1126/science.269.5224.67617758812Search in Google Scholar

Jańczak J., 2002, Morphogenetic types of Polish Lowland postglacial lakes and their evolution, Limn. Rev. 2: 181–189.Search in Google Scholar

Kärkäs E., 2000, The ice season of Lake Pääjärvi in Southern Finland, Geophysica 36 (1–2): 85–94.Search in Google Scholar

Kondracki J., 2011, Geografia regionalna Polski (Regional Geography of Poland), Wyd. PWN, Warszawa, 441 pp (in Polish).Search in Google Scholar

Korhonen J., 2006, Long-term changes in lake ice cover in Finland, Nord. Hydrol. 37(4–5): 347–363.10.2166/nh.2006.019Search in Google Scholar

Lange W. (ed.), 1993, Metody badań fizycznolimnologicznych (Methods of physicolimnological studies), Wydaw. UG, Gdańsk, 175 pp (in Polish).Search in Google Scholar

Livingstone D.M., 1999, Ice break-up on southern Lake Baikal and its relationship to local and regional air temperatures in Siberia and to the North Atlantic Oscillation, Limnol. Oceanogr. 44(6): 1486–1497.10.4319/lo.1999.44.6.1486Search in Google Scholar

Marszelewski W., Skowron R., 2006, Ice cover as an indicator of winter air temperature changes: case study of the Polish Lowland lakes, Hydrol. Sci. J. 51(2): 336–349.10.1623/hysj.51.2.336Search in Google Scholar

Marszelewski W., Skowron R., 2009, Extreme ice phenomena on the lakes of Northern Poland, Limnol. Rev. 9(2–3): 81–89.Search in Google Scholar

Maślanka W., 2007, Jezioro Raduńskie Górne (Raduńskie Górne Lake), [in:] Borowiak D. [ed.], Jeziora Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Lakes of the Kashubian Landscape Park), Ser. Bad. Limnol. 5, Wydaw. KLUG, Gdańsk: 247–254 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Maślanka W., Barańczuk J., 2007, Termika i dynamika wód (Thermics and water dynamics), [in:] Borowiak D. [ed.], Jeziora Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Lakes of the Kashubian Landscape Park), Ser. Bad. Limnol. 5, Wydaw. KLUG, Gdańsk: 67–86 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Naumenko M.A., Guzivaty V.V., Karetnikov S.G., 2008, Surface temperature climatic trends in Lake Ladoga: do they exist during ice-free period?, Limol. Rev. 8(3): 103–108.Search in Google Scholar

Pasławski Z., 1975, Typologia hydrologiczna jezior Pojezierza Wielkopolskiego (Hydrological typology of lakes of the Wielkopolskie Lake District), Prz. Geofiz. 20(4): 271–280 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Pasławski Z., 1982, Zlodzenie jezior w Polsce (Ice conditions of the lakes in Poland), Prz. Geofiz. 27(1–2): 79–92 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Skowron R., 2003, Ice sheet in the lakes of the Polish Lowland. Distribution, differences and trends, Limnol. Rev. 3: 205–212.Search in Google Scholar

Skowron R., 2011, Zróżnicowanie i zmienność wybranych elementów reżimu termicznego wody w jeziorach na Niżu Polskim (Diversity and variability of selected elements of the thermal regime of water in lakes in the Polish Lowlands), Wydaw. Nauk. UMK, Toruń, 345 pp (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Sobolewski W., Borowiak D., Borowiak M., Skowron R., 2014, Baza danych jezior Polski i jej wykorzystanie w badaniach limnologicznych (Database of Polish lakes and its use in limnological studies), Wydaw. UMCS, Lublin, 198 pp (in Polish).Search in Google Scholar

Świrski Z., 1947, Wskazówki dla obserwatora stacji wodowskazowej (Recomendation for the observer of the water gauging post), Ser. A: Instrukcje i podręczniki Nr 8, PIHM, Warszawa, 31 pp (in Polish).Search in Google Scholar

Trusewicz Z., Markowski M., Barańczuk J., 2009, The influence of the North Atlantic Oscillation on variability of surface temperature of Lake Raduńskie Górne, Limnol. Rev. 9(2–3): 55–62.Search in Google Scholar

Williams G., Layman K.L., Stefan H.G., 2004, Dependence of lake ice covers on climatic, geographic and bathymetric variables, Cold Regions Sci. Technol. 40: 145–164.10.1016/j.coldregions.2004.06.010Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD